19.5 °C, 2.1 m/s, 78.5 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaMainīsies maksa par sadzīves un bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanu
Mainīsies maksa par sadzīves un bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanu
18/07/2024

No 21. jūlija Jelgavā paaugstināsies maksa par sadzīves atkritumu, kā arī dalīti vākto bioloģiski noārdāmo atkritumu izvešanas pakalpojumu – izmaiņas saistītas ar tarifa pieaugumu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumam poligonā “Brakšķi”.

Pilnsabiedrībā “JKP”, kas nodrošina atkritumu apsaimniekošanu Jelgavā, skaidro: cenu par sadzīves, kā arī dalīti vāktu bioloģiski noārdāmo atkritumu izvešanas pakalpojumu veido vairākas komponentes, un, ja viena no tām sadārdzinās, tas secīgi atspoguļojas arī kopējā pakalpojuma cenā. “Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi jauno sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu poligonā “Brakšķi”, kur nonāk Jelgavā savāktie nešķirotie sadzīves atkritumi. Atkritumu apglabāšana kļuvusi dārgāka – poligona tarifs ir audzis par 10 procentiem –, tādēļ attiecīgi esam spiesti veikt izmaiņas arī kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma cenā,” norāda pilnsabiedrībā “JKP”, skaidrojot: bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma maksa noteikta 60 procentu apmērā no nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma maksas, tāpēc cenu izmaiņas skar abus saistītos pakalpojumus.

Tas nozīmē, ka par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavā līdzšinējo 36,07 eiro (ar PVN) vietā būs jāmaksā 38,44 eiro (ar PVN) par kubikmetru atkritumu. Izmaksu pieaugums atkarībā no konteinera tilpuma variēs no 0,28 eiro par 120 litru konteinera izvešanu līdz 2,61 eiro par 1100 litru konteinera izvešanu.

Poligona “Brakšķi” operators SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” informē, ka sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs poligonā no 21. jūlija mainīsies no līdzšinējiem 164,23 eiro (ar PVN) līdz 180,06 eiro (ar PVN) par tonnu. Savukārt poligona “Brakšķi” izcenojumi cita veida poligonā nododamajiem atkritumiem – liela izmēra, ražošanas, bioloģiskajiem, azbestu saturošiem, autoplastmasas un cita veida atkritumiem – paliks nemainīga.

“Poligona tarifa pārskatīšana bija nepieciešama, lai segtu nešķiroto sadzīves atkritumu plūsmas apsaimniekošanas izmaksas. Proti, tarifs ik gadu tiek pārskatīts saistībā ar dabas resursu nodokļa (DRN) likmes pieaugumu, kuru regulē valsts, bet šobrīd bija nepieciešamība to aktualizēt saistībā ar poligonā īstenotajiem projektiem, bez kuriem tā tālāka darbība nemaz nebūtu iespējama. Šogad iedzīvotājiem ir obligāta bioloģisko atkritumu šķirošana, un uzņēmums realizē vērienīgu ES Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu – veic bioloģisko atkritumu pārstrādes iekārtu kompleksa būvniecību –, lai varētu nodrošināt ES prasībām atbilstošu bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanu. Ņemot vērā izmaiņas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumos, būtiski pieaugušas arī izmaksas vides stāvokļa kontrolei un aizsardzībai,” skaidro SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Aleksejs Jankovskis.

Jāpiebilst, ka Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu un ieņēmumu pamatojumu un apliecina: tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksas.

Būtiski uzsvērt, ka arī turpmākajos gados atkritumu apglabāšana poligonos kļūs tikai dārgāka. Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva nosaka, ka līdz 2035. gadam atkritumu poligonos apglabāto sadzīves atkritumu īpatsvars jāsamazina līdz 10 procentiem no kopējā sadzīves atkritumu daudzuma. Lai mērķi sasniegtu, DRN likme valstī noteikta kā sava veida instruments, kas veicina atkritumu šķirošanu, un katru gadu tā turpina augt. Proti, jo lielāks nešķiroto atkritumu apjoms, jo vairāk atkritumu nonāk poligonā, jo dārgāk par tiem turpmāk jāmaksā. “Mēs nevaram ietekmēt nodokļu likmes pieaugumu, taču varam samazināt atkritumu apjomu, kas nonāk poligonā, un līdz ar to arī katrs savas izmaksas par atkritumu izvešanu – teju vienīgais un vieglākais veids aizvien ir kvalitatīva atkritumu šķirošana,” tā A.Jankovskis.

Informācija par iespēju šķirot un saņemt konteinerus dalīti vāktiem atkritumiem, kā arī jaunajiem izcenojumiem nešķiroto sadzīves atkritumu un bioloģiski noārdāmo atkritumu izvešanas pakalpojumiem Jelgavā pieejama mājaslapā www.atkritumijkp.lv. Savukārt ar poligona “Brakšķi” izcenojumu dažāda veida atkritumiem var iepazīties mājaslapā www.komunalie.lv.