14.5 °C, 5.9 m/s, 71.1 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaMājsaimniecības var saņemt atbalstu pieslēgumam centralizētajai siltumapgādei
Mājsaimniecības var saņemt atbalstu pieslēgumam centralizētajai siltumapgādei
05/07/2023

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludinājusi atklātu projektu atlasi par ES fondu atbalstu centralizētās siltumapgādes pieslēgumu ierīkošanai dzīvojamās mājās. Šim mērķim atlases pirmajā uzsaukumā paredzēti trīs miljoni eiro Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļu. Projektus var iesniegt līdz 25. jūlijam.

Kā informē CFLA, projektā ir iespējams papildus veikt arī apkures sistēmas, tajā skaitā sildelementu, un karstā ūdens sadales sistēmas pārbūvi vai ierīkošanu. Projektam pieejamais ERAF finansējums ir atkarīgs no siltumenerģijas pieprasījuma jaudas, taču tas nevarēs pārsniegt 4400 eiro uz vienu deklarēto iedzīvotāju īpašumā, kurā tiks uzlabota siltumapgāde.

Projektus CFLA var iesniegt īpašnieki – fiziskas un juridiskas personas – par viendzīvokļa vai vairākdzīvokļu dzīvojamām mājām pilsētu teritorijās, kur apsilde iepriekš veikta, izmantojot koksnes biomasas, piemēram, malkas, apkuri (triju un vairāk dzīvokļu mājās – arī akmeņogļu vai kūdras apkuri).

Projektus var iesniegt līdz 25. jūlijam. Tos izvērtēs trīs mēnešu laikā, bet darbi jārealizē ne ilgāk kā divu gadu laikā. Projektu atlases dokumentācija, kā arī atbildes uz līdz šim jau uzdotajiem jautājumiem publicētas CFLA tīmekļvietnē cfla.gov.lv.

Konsultācijas par pieejamo atbalstu un projektu iesniegumu sagatavošanu pieejamas darba laikā pa tālruni 24002700 vai e-pastu silti@cfla.gov.lv.

Projekti jāsagatavo un jāiesniedz ES fondu projektu portālā, un sistēmā var reģistrēties, autorizējoties ar eID, eParaksts vai eParaksts Mobile rīkiem. Tehnisko atbalstu par sistēmas lietošanu var saņemt pa tālruni 20003306 vai e-pastu vis@cfla.gov.lv. Papildu informācija par reģistrēšanos projektu portālā pieejama CFLA tīmekļvietnē.

CFLA uzsver, ka šis ir pirmais no četriem uzsaukumiem, kas paredzēti šajā ES fondu programmā, – secīgi šajā un nākamajā gadā tiks izsludinātas projektu atlases arī siltumsūkņu (šā gada 3. ceturksnī), granulu apkures katlu (šā gada 4. ceturksnī) un dažādu siltumapgādes sistēmu veidu (2024. gada 1. ceturksnī), tajā skaitā saules paneļu, ierīkošanai.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātā ES fondu programma veidota, lai samazinātu gaisa piesārņojuma radīto negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, veicot mājsaimniecību sektora dzīvojamās mājās siltumapgādē izmantoto sadedzināšanas iekārtu aizstāšanu, uzlabojot individuālo siltum­apgādes sistēmu efektivitāti, ieviešot tehnoloģijas, kas būtiski samazina gaisa piesārņojumu, tajā skaitā dzīvojamās mājas pieslēdzot efektīvām pilsētu centralizētajām siltumapgādes sistēmām.

ES fondu atbalsts projektu īstenošanai paredzēts ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.6. pasākumā “Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas”.