-3.5 °C, 1.9 m/s, 91.1 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiMērķstipendijas pedagogiem
Mērķstipendijas pedagogiem
12/08/2008

Līdz 26. augustam Jelgavas izglītības iestāžu pedagogiem ir iespēja pieteikties mērķstipendijām jaunajam mācību gadam.

Mērķstipendijai var pieteikties pedagogi, kas vispārējās izglītības iestādes 7.-12.klasē vai profesionālās izglītības iestādēs māca prioritāro mācību priekšmetu (fizika, ķīmija, bioloģija, dabaszinības, matemātika, informātika, svešvaloda (kāda no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas valstu oficiālajām valodām – angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, islandiešu, īru, lietuviešu, maltiešu, norvēģu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru) vai priekšmetus vismaz 12 kontaktstundas nedēļā un iegūst prioritārā mācību priekšmeta vai priekšmetu pedagoga profesionālo kvalifikāciju atbilstošā studiju programmā.

Kā arī mērķstipendijai var pieteikties pedagogi, kas ir ieguvuši noteiktā prioritārā mācību priekšmeta vai priekšmetu pedagoga profesionālo kvalifikāciju atbilstošā studiju programmā, māca vispārējās izglītības iestādes 7.-12.klasē vai profesionālās izglītības iestādēs prioritāro mācību priekšmetu vai priekšmetus vismaz 9 kontaktstundas nedēļā un papildus darbam veic četrus no zemāk minētajiem uzdevumiem, kas ir obligāti veicamie, proti, metodiskais darbs izglītības iestādē (mācību priekšmeta mācību metodikas uzlabošana, tajā skaitā pārbaudes darbu izstrāde, vai jaunu mācību līdzekļu aprobācija izglītības iestādē, vai informācijas tehnoloģiju izmantošanas uzlabošana prioritāro mācību priekšmetu apguvē); kā arī konsultatīvais darbs (tematiskās konsultācijas izglītojamajiem mācību motivācijas veicināšanai, mācību sasniegumu uzlabošanai un pasākumu organizēšana izglītojamajiem intereses veicināšanai par attiecīgo mācību priekšmetu, un pedagoģiskās pieredzes nodošana attiecīgā mācību priekšmeta pedagogiem vai metodisko konsultāciju sniegšana jaunajiem pedagogiem) un izpratnes paaugstināšana par vienādām iespējām izglītībā un karjerā un stereotipu mazināšana par dzimuma ietekmi profesijas izvēlē saistībā ar mācāmo prioritāro priekšmetu.

Savukārt pēc izvēles veicamie uzdevumi ir zinātniskās pētniecības darba veikšana pedagoģijā vai izglītības zinātnē, izglītojamo pētnieciskās darbības vadība prioritārajā mācību priekšmetā un prakses vadīšana topošajiem pedagogiem.

Lai pieteiktos mērķstipendijai, pedagogiem Jelgavas izglītības pārvaldē jāiesniedz izglītības iestādes direktora apstiprināts saraksts ar prioritāro priekšmetu pedagogu vārdiem, uzvārdiem un katra pedagoga kontaktstundu skaitu, pedagoga iesniegums un izvērsts darbu plāns (ar rezultatīviem radītājiem) un studējošiem pedagogiem jāiesniedz izziņa no augstskolas, kurā ir minēts studiju programmas nosaukums, studiju gads un semestris.

Iepriekšminētie dokumenti jāaizpilda elektroniski un jāiesniedz Jelgavas izglītības pārvaldē 204. kabinetā līdz 2008. gada 26. augustam.

Iesniedzamie dokumenti elektroniskā formā ir pieejami Jelgavas izglītības pārvaldes mājas lapā: www.jip.jelgava.lv.

Papildus informācija:
Jelgavas izglītības pārvaldes
vadītājas vietniece Evita Mikiško, tālr.: 63012466, e-pasts:
sekretāre Ija Zīle, Tālr.: 63012460, e-pasts: