15.6 °C, 1.2 m/s, 89.5 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiUzņēmējdarbībaMinistru kabineta noteikumi paredz stingri izvērtēt uzņēmumus, pirms tiem piešķirt pašvaldības nomas maksas atvieglojumus
Ministru kabineta noteikumi paredz stingri izvērtēt uzņēmumus, pirms tiem piešķirt pašvaldības nomas maksas atvieglojumus
15/04/2020

15. aprīlī Jelgavas domes ārkārtas sēdē veikti grozījumi Jelgavas pilsētas domes 26. marta lēmumā “Atbalsts ārkārtējās situācijas laikā”. No lēmuma svītroti divi punkti, kas paredzēja pašvaldības atbalstu krīzes situācijā nonākušiem uzņēmumiem, atbrīvojot tos no pašvaldības mantas nomas maksas vai nosakot minimālo nomas maksu. Šādi grozījumi veikti līdz ar Ministru kabineta izdotajiem noteikumiem, kas paredz stingri izvērtēt katru uzņēmumu, kuram krīzes laikā pašvaldība ir tiesīga sniegt šādu atbalstu.

26. martā pieņemtais domes lēmums paredzēja sniegt atbalstu krīzes skartajiem komersantiem, fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību un ir reģistrētas Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējas, kā arī biedrībām un nodibinājumiem, kuri nomā Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo mantu, atbrīvojot tos no nomas maksas vai piemērojot minimālo nomas maksu, kā arī neiekasējot kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā. “Domes lēmums paredzēja atbalstīt katru juridisko personu, kuru skārusi Covid-19 izraisītā krīze, neizvirzot uzņēmējiem skrupulozus kritērijus, kas ļautu pretendēt uz pašvaldības atbalstu. Taču 2. aprīlī Ministru kabinets pieņēma noteikumus, kas ļoti strikti ierobežo pašvaldības tiesības noteikt nomas maksas atvieglojumus uzņēmējiem. Tajos noteikts stingri izvērtēt uzņēmuma saimniecisko darbību, nodokļu nomaksu un citus kritērijus, līdz ar to pašvaldība nav tiesīga piešķirt nomas maksas atvieglojumus bez izvērtējuma,” grozījumus domes lēmumā skaidro Jelgavas pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne.

 

Tas nozīmē, ka šobrīd komersantiem, kas nomā pašvaldības mantu un krīzes laikā vēlas saņemt nomas maksas atvieglojumus, jāizpilda Ministru kabineta noteikumos paredzētie kritēriji. Būtiskākie no tiem:

  • komersanta ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājušies vismaz par 30 procentiem, bet, ja komersants saimniecisko darbību uzsācis 2019. gada martā vai vēlāk, tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī ir samazinājušies vismaz par 30 procentiem, salīdzinot ar vidējo mēneša ieņēmumu apmēru no saimnieciskās darbības laika periodā līdz 2020. gada 29. februārim;
  • komersantam iesnieguma iesniegšanas dienā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 eiro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums;
  • komersantam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav uzsākts maksātnespējas process;
  • komersantam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi, uz 2020. gada 29. februāri ir dzēstas visas parādsaistības pret iznomātāju vai norēķini pilnā apmērā veikti saskaņā ar iznomātāju saskaņoto parādu atmaksas grafiku.

“Jau šobrīd pašvaldībā ir vērsušies vairāki uzņēmumi, kurus skārusi krīze un kuri pašvaldībai lūdz atcelt nomas maksu, – ēdināšanas uzņēmumi, kas savus pakalpojumus sniedza skolās un bērnudārzos; kafejnīcas, kas šobrīd pārtraukušas darbu kultūras namā, sporta hallē, tāpat saņemti iesniegumi no vairākām autoremonta darbnīcām, nomniekiem Jelgavas tirgū un citiem. Līdz ar Ministru kabineta noteikumiem šiem uzņēmumiem atkārtoti jāvēršas pie pašvaldības iestādes vai kapitālsabiedrības, ar kuru ir noslēgts līgums par pašvaldības mantas nomu, un ar dokumentiem jāapliecina atbilstība kritērijiem, lai saņemtu nomas maksas atvieglojumus. Arī tiem uzņēmumiem, kurus ir skārusi krīze, bet kuri vēl nav vērušies pašvaldībā ar iesniegumu par nepieciešamo atbalstu nomas maksas atvieglojumiem, jārēķinās, ka, lai to saņemtu, būs jāizpilda Ministru kabineta noteiktie kritēriji,” uzsver I.Škutāne.

 

 

Foto: Zemgales Plānošanas reģions

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē