20.7 °C, 2.6 m/s, 56.5 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiNekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņš – 15.novembris
Nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņš – 15.novembris
08/11/2018

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļa (turpmāk – Finanšu nodaļa) atgādina, ka saskaņā ar likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteikto, 2018.gada pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) ceturkšņa nomaksas datums ir 15.novembris.

Jāatzīmē, ka saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otro daļu par nodokļa samaksas termiņa nokavējumu nodokļa maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0.05% par katru nokavēto dienu. Tāpēc nodokļu maksātāji tiek aicināti nekavēties ar nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem un veikt tos savlaicīgi.

 

NĪN maksātājs saskaņā likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā. Noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu, pamatojoties uz pašvaldības lēmumu, piedzen bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz nodokļa maksātāja naudas līdzekļiem, kustamo mantu un nekustamo īpašumu. Turklāt šajā gadījumā, nodokļa maksātājam ir jārēķinās ar to, ka viņam papildu nekustamā īpašuma nodoklim un nokavējuma naudai, būs vēl jāmaksā arī ar piedziņas izpildi saistītās izmaksas.

 

Finanšu nodaļa vienlaicīgi arī pateicas visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuri savlaicīgi un apzinīgi veic nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, tādejādi izpildot gan likumdošanā noteiktās saistības, gan sekmējot pašvaldības noteikto funkciju, piemēram, pilsētas teritorijas labiekārtošana, sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana, sociālās palīdzības sniegšana, veselības un izglītības pieejamības iedzīvotājiem izpildes nodrošināšanu, jo nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir pašvaldības budžeta sastāvdaļa.

 

Nomaksāt NĪN iespējams SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” norēķinu punktos, bankā, internetbankā, rūpīgi pārliecinoties par konta atbilstību un to, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu, kā arī maksājuma mērķī precīzi norādot nodokļa maksātāja personīgā konta numuru par zemi un ēkām vai īpašuma adresi vai arī kadastra numuru, par kuru veikts maksājums.

 

Tāpat var izmantot portālu www.latvija.lv vai www.epakalpojumi.lv – tur pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija.

 

Vienlaikus portālā www.latvija.lv nodokļa maksātājs var izveidot sev atgādinājumu par NĪN samaksas termiņa tuvošanos saņemt savā e-pastā, bet portālā  www.epakalpojumi.lv papildu atgādinājumam e-pastā var pieteikties arī mobilajā telefonā īsziņas (SMS) veidā.

 

Jautājumus par NĪN nomaksu var precizēt Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļā Lielajā ielā 11, 107. un 108. kabinetā, vai pa tālruni 63005589, 63005491, 63005596.

 

Foto: Jelgavas pilsēta

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Finanšu nodaļā