24.3 °C, 5.6 m/s, 84.7 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiSabiedrībaNo 1. janvāra Apvienotā Karaliste vairs nebūs Eiropas nodarbinātības tīkla sadarbības valsts
No 1. janvāra Apvienotā Karaliste vairs nebūs Eiropas nodarbinātības tīkla sadarbības valsts
26/12/2020

Apvienotās Karalistes nodarbinātības dienests no 2021. gada 1. janvāra izstājas no Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla EURES sastāva, līdz ar to Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) EURES konsultanti vairs nesniegs konsultācijas darba devējiem par darbinieku piesaisti un atlasi Apvienotajā Karalistē, savukārt darba meklētāji vairs netiks konsultēti par darba un dzīves apstākļiem šajā valstī.

Latvijas valstspiederīgie, kuri dzīvo Apvienotajā Karalistē, bet vēlas atgriezties Latvijā, varēs saņemt NVA EURES konsultācijas par remigrācijas jautājumiem – NVA atbalstu un pakalpojumiem, situāciju darba tirgū, dzīves apstākļiem un nodarbinātības iespējām Latvijā.

 

Ņemot vērā, ka no šā gada 1. februāra Apvienotā Karaliste vairs nav ES dalībvalsts, un 31. decembrī noslēdzas arī ES un Apvienotās Karalistes izstāšanās līgumā paredzētais pārejas periods, līdz ar to ES normatīvie dokumenti, tiesības un pienākumi Apvienotajā Karalistē vairs nedarbosies.

 

Apvienotajai Karalistei vairs nav saistoša ES sociālās koordinēšanas likumdošana, tāpēc EURES konsultanti vairs nevarēs sniegt konsultācijas par sociālās koordinēšanas jautājumiem, piemēram, par Apvienotajā Karalistē piešķirtā bezdarbnieka pabalsta vai pensijas eksportu. Ar šiem jautājumiem turpmāk iesaka vērsties Apvienotās Karalistes nodarbinātības dienesta sociālo pakalpojumu departamentā (Jobcentre Plus kontakti), kā arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Starptautisko pakalpojumu nodaļā. Plašāku informāciju par sociālo drošību Apvienotajā Karalistē pēc BREXIT var atrast Apvienotās Karalistes valsts iestāžu vienotajā mājaslapā (www.gov.uk).

 

No 2021. gada 1. janvāra Apvienotajā Karalistē spēkā vairs nebūs Eiropas Savienībā ierastā brīvā preču kustība un iedzīvotāju pārvietošanās, jo Apvienotā Karaliste vairs neietilps ES vienotajā tirgū. Apvienotā Karaliste tagad būs “trešā valsts”, ar šo terminu ES tiesību kontekstā tiek apzīmētas visas tās valstis, kas nav ES dalībvalstis. Līdz ar to ES valstu iedzīvotāju ieceļošanai, dzīvei, darbam, uzturēšanās un mācībām Apvienotajā Karalistē tiek piemēroti jauni noteikumi.

 

No 1. janvāra Apvienotajā Karalistē tiek ieviesta punktu imigrācijas sistēma (PIS), kas aizstāj līdz šim ierastās tiesības uz pārvietošanās brīvību, kas paredzētas ES likumdošanā. Lai varētu mācīties vai strādāt Apvienotajā Karalistē, turpmāk būs jāpiesakās vīzai. Pretendentus vīzas saņemšanai vērtēs pēc dažādiem kritērijiem, kas noteikti jaunajā Apvienotās Karalistes imigrācijas sistēmā, tostarp tādiem kā, piemēram, angļu valodas zināšanas, Apvienotās Karalistes darba devēja uzaicinājums, atbilstība noteiktam algas līmenim un citi.

 

Bez vīzas uz Apvienoto Karalisti varēs braukt tikai tūrisma vai viesošanās nolūkos, uzturoties valstī ne ilgāk kā 6 mēnešus. Taču šādas uzturēšanās laikā būs liegts Apvienotajā Karalistē strādāt vai studēt, savukārt, lai ieceļotu Apvienotajā Karalistē, Latvijas iedzīvotājiem būs jāuzrāda pase kā ceļošanas dokuments. Izņēmums ir tie ES pilsoņi, kuri būs reģistrējušies Apvienotajā Karalistē pagaidu vai pastāvīgā iedzīvotāja statusam, viņi, ieceļojot valstī, noteiktu laika periodu drīkstēs uzrādīt identifikācijas (ID) karti.

 

Lai izvairītos no neplānotām veselības pakalpojumu saņemšanas izmaksām, tajā skaitā ar repatriāciju saistītiem izdevumiem, pirms došanās uz Apvienoto Karalisti ir jāiegādājas veselības apdrošināšanas polise, jo ceļojumiem vairs nebūs derīga Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK).

 

Noslēdzoties Brexit pārejas periodam, Apvienotajā Karalistē stājas spēkā jauni muitas kontroles nosacījumi un muitas nodokļu nomaksas kārtība, kas būs saistoša arī Latvijas iedzīvotājiem, piemēram, nosūtot vai saņemot pasta sūtījumus, ceļojot vai atgriežoties uz dzīvi Latvijā.

 

Kontakti saziņai ar EURES konsultantiem:

 

Noderīga informācija:

Par preču sūtījumiem no Apvienotās Karalistes, sākot ar 2021.gada 1.janvāri:

 

Par AK valsts pakalpojumiem, tai skaitā darba meklēšanu:

 

Par jauno imigrācijas sistēmu:

 

Par pieteikšanos uzturēšanās statusam un uzturēšanos AK:

Par pārmaiņām saistībā ar Brexit lasiet Ārlietu ministrijas mājaslapā un sociālajos kontos: https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropas-savieniba-arpolitika/brexit

 

 

Foto: pixabay.com

 

Informācija sagatavota

Nodarbinātības valsts aģentūrā