23.6 °C, 1.9 m/s, 85.4 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiNo 1. jūnija pieteikumu laulībām varēs iesniegt arī elektroniski
No 1. jūnija pieteikumu laulībām varēs iesniegt arī elektroniski
31/05/2018

No 1. jūnija pāriem, kuri vēlēsies laulāties dzimtsarakstu nodaļā, būs iespēja iesniegumu par laulības noslēgšanu iesniegt arī elektroniski, pievienojot drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Tādējādi tiks atvieglota iesniegumu iesniegšanas kārtība un veicināta ātrāka, ērtāka saziņa starp dzimtsarakstu nodaļu un pāri.

Tieslietu ministrijas (TM) skaidro, ka iesniegums jāaizpilda abām personām, jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Iesnieguma veidlapa no rītdienas būs pieejama TM mājaslapā www.tm.gov.lv. Aizpildot iesniegumu, un to parakstot, tas jānosūta uz dzimtsarakstu nodaļas e-pastu, kurā pāris vēlēsies noslēgt laulību.

 

Saņemot iesniegumu elektroniski, dzimtsarakstu nodaļas darbinieks uz e-pastu, no kura iesniegums saņemts, apstiprinās tā saņemšanu, pēc tam pārbaudīs, vai iesniegums ir korekti aizpildīts, vai ir norādīta visa nepieciešamā informācija, vai tas ir parakstīts ar abu personu elektroniskajiem parakstiem un laika zīmogu, kā arī to, vai ir samaksāta valsts nodeva par laulības reģistrāciju. Gadījumā, ja iesniegums nebūs korekti aizpildīts, nebūs samaksāta valsts nodeva, iesniedzējiem tiks lūgts noteiktā termiņā novērst trūkumus. Ja trūkumi netiks novērsti un precizēto iesniegumu dzimtsarakstu nodaļa nesaņems vai arī netiks samaksāta valsts nodeva – iesniegums netiks uzskatīts par iesniegtu.

 

Bet, ja iesniegums būs korekti aizpildīts, valsts nodeva samaksāta un konstatētie trūkumi noteiktajā laika periodā novērsti – dzimtsarakstu nodaļas darbinieks salīdzinās iesniegumā norādītās ziņas ar Iedzīvotāju reģistrā pieejamām ziņām. Ja iesniegumā norādītās ziņas neatbildīs Iedzīvotāju reģistrā pieejamajai informācijai, pārim tiks lūgts sazināties ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, lai precizētu ziņas Iedzīvotāju reģistrā. Pēc ziņu precizēšanas iesniegums tiks pieņemts.

 

Savukārt, ja sniegtās ziņas nebūs pretrunā ar Iedzīvotāju reģistrā pieejamo informāciju, iesniegums tiks pieņemts, sniedzot iespēju pārim vienoties ar dzimtsarakstu nodaļas darbinieku par laulības noslēgšanai vēlamo dienu un laiku, kā arī citām niansēm.

 

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība

 

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē