-4.4 °C, 4.1 m/s, 85.2 %

Ģimene

Sākumlapa JaunumiĢimeneNo jaunā mācību gada Jelgavā būs tikai viena speciālās izglītības iestāde – Jelgavas pamatskola “Valdeka”-attīstības centrs
No jaunā mācību gada Jelgavā būs tikai viena speciālās izglītības iestāde – Jelgavas pamatskola “Valdeka”-attīstības centrs
23/02/2023

Pamatojoties uz grozījumiem Vispārējās izglītības likumā, no jaunā mācību gada izmaiņas sagaida pamatskolas, kas Jelgavā īsteno speciālās izglītības programmas, – Jelgavas pamatskolu “Valdeka”-attīstības centru un Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolu. Speciālās izglītības iestādes statusu saglabās tikai Jelgavas pamatskola “Valdeka”-attīstības centrs, bet Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola kļūs par pamatskolu, kas nodrošina pamatizglītības programmu, attīstot iekļaujošo izglītību no 1. līdz 9. klasei, un atsevišķas speciālās izglītības programmas. 23. februārī domes sēdē jaunā redakcijā apstiprināti abu iestāžu nolikumi, kas nosaka, kādas izglītības programmas tās turpmāk īstenos.

 

Jelgavā ir divas speciālās izglītības iestādes, kas īsteno tikai speciālās izglītības programmas. Valsts noteiktās izmaiņas Vispārējās izglītības likumā ar mērķi sakārtot speciālo skolu tīklu stingri nosaka, kādas speciālās izglītības programmas realizē speciālās skolas. Pašvaldībām izmaiņas ir jāveic līdz 31. augustam, un, pamatojoties uz to, šobrīd norit visi priekšdarbi, lai atbilstoši pielāgotu abu Jelgavas speciālo skolu darbu. “Pārmaiņas paredz, ka no 1. septembra pilsētā būs viena speciālā skola – Jelgavas pamatskola “Valdeka”-attīstības centrs –, kas īstenos tikai speciālās pirmsskolas izglītības programmas un speciālās pamatizglītības programmas no 1. līdz 9. klasei. Bet Paula Bendrupa pamatskola kļūs par pamatskolu, kas realizē pamatizglītības programmu, attīstot iekļaujošo izglītību. Atšķirībā no pārējām pilsētas skolām, kurās tiek īstenotas pamatizglītības programmas, šajā skolā tiks veidotas skaitliski mazākas klases – līdz 14 bērniem –, nodrošinot katram bērnam kompleksu atbalstu mācību procesā,” pārmaiņas skaidro Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza.

 

Šobrīd Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolā mācās 113 skolēni, bet pamatskolā “Valdeka”-attīstības centrā – 175. G.Auza norāda, ka līdz ar izmaiņām izglītības programmās aptuveni 80 skolēni no Paula Bendrupa pamatskolas pāries mācīties uz Jelgavas pamatskolu “Valdeka”-attīstības centru, kas turpmāk īstenos speciālās izglītības programmas, bet 50 skolēni no šīs izglītības iestādes – uz Paula Bendrupa pamatskolu.

 

paula bendrupa psk 3.jpg

 

Izglītības pārvalde sadarbībā ar izglītības iestāžu vadītājiem veic visu nepieciešamo, lai licencētu izglītības programmas un sagatavotos darbam jaunajā mācību gadā. “Abās izglītības iestādēs jau ir notikušas atsevišķas vecāku un personāla sapulces, lai informētu par gaidāmajām pārmaiņām, un skolu vadītāji sākuši individuālas sarunas ar abu skolu izglītojamo vecākiem, ar katru ģimeni izrunājot jautājumus par bērna izglītošanu,” skaidro G.Auza.

 

Viņa norāda, ka vecāki, kuri savam bērnam izvēlēsies Jelgavas pamatskolu “Valdeka”-attīstības centru, individuālajai konsultācijai ar skolas vadību var pieteikties, aizpildot elektronisko anketu skolas mājaslapā jpskvaldeka.lv. Bet tie vecāki, kuri bērnam izvēlēsies Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolu, tiks aicināti uz Atvērto durvju dienu skolā. “Ir ārkārtīgi svarīgi, lai ģimenes ar izpratni pieņemtu pārmaiņas. Ja tomēr rodas šaubas, aicinu sazināties ar konkrētās izglītības iestādes vadību, lai vienotos par apmeklējuma laiku un izrunātu neskaidros jautājumus, apskatītu skolas telpas, izglītības vidi, iepazītos ar personālu,” tā G.Auza.

 

Viņa piebilst, ka abās skolās paredzēti darbi atbilstošas izglītības vides izveidei. Jelgavas pamatskolā “Valdeka”-attīstības centrā notiek skolas ēkas rekonstrukcija, kuras gaitā skolas ēkai tiks izbūvēts pacēlājs, lai nodrošinātu vides pieejamību mācību telpās. Bet Paula Bendrupa pamatskolā plānots izveidot jaunas mācību telpas, atbalsta personāla telpas, kā arī veikt uzlabojumus esošajās koplietošanas telpās. Šie darbi notiks vasaras brīvlaikā.

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību departamentā