17 °C, 4.1 m/s, 95.7 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaNo jūlija palielina GMI un trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni
No jūlija palielina GMI un trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni
27/06/2023

1. jūlijā stājas spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, un tie paredz, ka garantētā minimālā ienākuma (GMI) slieksnis būs 125 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 87,50 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Līdz ar to palielināsies arī trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis – no 272 eiro līdz 313 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un no 190 eiro līdz 219 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Savukārt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis paliek nemainīgs, un Jelgavas pašvaldībā tas ir noteikts 370 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 259 eiro pārējām personām mājsaimniecībā, tajā skaitā Eiropas Atbalsta fonda atbalsta saņemšanai.

Kā informē Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes (JSLP) vadītājas vietniece pamatdarbības jautājumos Jeļena Laškova, ja mājsaimniecībai līdz šā gada 30. jūnijam ir piešķirts GMI pabalsts par jūliju un turpmākajiem mēnešiem, JSLP veic tā pārrēķinu bez personas atkārtota iesnieguma, piemērojot aktuālo iztikas līdzekļu deklarāciju, atbilstoši tiesiskajam regulējumam, kas stāsies spēkā 1. jūlijā. Savukārt, ja mājsaimniecībai līdz 30. jūnijam ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss par jūliju un turpmākajiem mēnešiem, personai jāiesniedz atkārtots iesniegums un iztikas līdzekļu deklarācija. JSLP uz iesniedzēja iesnieguma un aktuālās iztikas līdzekļu deklarācijas pamata no jauna izvērtēs mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam atbilstoši jaunajam regulējumam.

“Mājsaimniecība, kurai saskaņā ar programmu “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā” ir tiesības saņemt atbalstu un kurai JSLP izsniegtā izziņa par trūcīgas, maznodrošinātas vai krīzes situācijā nonākušas mājsaimniecības statusu bija spēkā līdz šā gada 30. aprīlim, 31. maijam vai 30. jūnijam, var saņemt atbalstu ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc minētās izziņas derīguma termiņa beigām, nepārsniedzot atbilstošo komplektu skaitu,” tā J.Laškova.

Jāuzsver, ka kopš 1. jūnija ir veiktas izmaiņas normatīvajos aktos, kas papildus nosaka, ko, iesniedzot iztikas līdzekļu deklarāciju, uzskata par ienākumiem:

 • summu, ko persona saņem kā uzturlīdzekļus bērnam;
 • stipendiju personām, kuras mācās vai studē;
 • pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu;
 • personai sniegto finansiālo atbalstu par dalību aktīvajos nodarbinātības pasākumos (algotie pagaidu sabiedriskie darbi, dotācijas bezdarbnieka ikmēneša ienākumiem komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai).

Savukārt par ienākumiem neuzskata:

 • summu, ko persona maksā kā uzturlīdzekļus bērnam un kas nepārsniedz valstī noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru katram bērnam;
 • pabalstu par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti;
 • studiju kredītu;
 • bezdarbnieka stipendiju un mobilitātes pabalstu;
 • apdrošināšanas atlīdzību pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās iepriekšējā stāvokļa atjaunošanai;
 • citas personas sniegto materiālo atbalstu ārstniecības izdevumu, izglītības izdevumu un mājokļa kredīta maksājuma veikšanai (jāuzrāda minēto faktu apliecinoši dokumenti).

Tāpat izmaiņas normatīvajos aktos no 1. jūnija paredz, ka par īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumu neuzskata:

 • dārza māju, kura izmantojama tikai vasaras periodā;
 • sociālajai funkcionēšanai nepieciešamos transportlīdzekļus, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus, bet ne vairāk kā vienu transportlīdzekli mājsaimniecībā, un, ja mājsaimniecībā ir bērni vai persona, kurai izsniegts atzinums par medicīniskajām indikācijām vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai, ne vairāk kā divus transportlīdzekļus;
 • naudas līdzekļu uzkrājumu mājsaimniecībai trūcīgas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa apmērā.

Iztikas līdzekļu deklarācija ir pieejama mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, “Dokumenti”, “Veidlapas”, “Deklarācijas iesnieguma veidlapa”.

JSLP klientus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta, tāpēc personas, kurām ir atkārtoti jāiesniedz iesniegums un iztikas līdzekļu deklarācija, aicinātas zvanīt JSLP pa tālruni 63048914 vai 63007224.