-3.9 °C, 1.7 m/s, 94.7 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiNometnē „Lediņi” pabeigta skatuve
Nometnē „Lediņi” pabeigta skatuve
28/04/2012

28.aprīlī notika Bērnu un jauniešu centra „Junda” pārziņā esošās nometnes „Lediņi” apsekošana, kur ir labiekārtota daļa teritorijas un izbūvēta skatuve projekta „Radošo industriju attīstība Latvijas – Lietuvas pierobežu reģionos” aktivitātēm. Plānots, ka te vasaras un rudens sezonā laikā notiks nometnes, radošās darbnīcas un plenēri.

28.aprīlī notika Bērnu un jauniešu centra „Junda” pārziņā esošās nometnes „Lediņi” apsekošana, kur ir labiekārtota daļa teritorijas un izbūvēta skatuve projekta „Radošo industriju attīstība Latvijas – Lietuvas pierobežu reģionos” aktivitātēm. Plānots, ka te vasaras un rudens sezonā laikā notiks nometnes, radošās darbnīcas un plenēri.

Nometnē „Lediņi” būvdarbi tika uzsākti septembra vidū. Vispirms tiek sakārtota vieta skatuvei un betonēti pamati. Būvdarbus pabeidza pavasarī, kad to atļāva laika apstākļi.
Infrastruktūras sakārtošana un skatuve ļaus pilnvērtīgāk organizēt nometnē radošās darbnīcas, tā ļaujot radošāk prezentēt paveikto un nodrošinot pasākumu dalībniekus ar aktivitātēm svaigā gaisā.

Par projektu
Projekta mērķis ir radīt labvēlīgu vidi radošo industriju attīstībai projekta darbības reģionos, palielinot to īpatsvaru Latvijas Lietuvas nacionālajos IKP un sekmējot tautsaimniecību ilgtspēju, veicinot ideju komercializāciju audiovizuālās, multimediju un dizaina nozarēs, to nodrošinot, veidojot pārrobežu sadarbības tīklu un atbalsta infrastruktūru pašvaldībās.

Projekta „Radošo industriju attīstība Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionos” (Creative industries) īstenošanā ir iesaistīti 16 projekta partneri no Latvijas un Lietuvas pierobežas reģioniem. Projekta vadošais partneris – Zemgales plānošanas reģions, projekta partneri – Latgales plānošanas reģions, Liepājas mākslas skola, Jelgavas pilsētas pašvaldība, Kuldīgas novada pašvaldība, Rundāles novada pašvaldība, Ventspils pilsētas dome, Pļaviņu mākslas skola, Ozolnieku pašvaldība, Aizkraukles novada pašvaldība, Kurzemes plānošanas reģions, Šauļu reģiona attīstības aģentūra, Klaipēdas Universitāte, Rokiškis jauniešu centrs, Birstonas pašvaldība, Visaginas bērnu centrs.

Projekta kopējais budžets 1 189 592,00 EUR t.sk. Jelgavas pilsētas pašvaldības projekta budžeta daļa ir 100 064,00 EUR no kuriem 85 054,40 EUR līdzfinansē ERAF un 15 009,60 EUR līdzfinansē pašvaldība.
 

Informāciju sagatavoja
Līga Klismeta
Preses sekretāre
Tel. 63005558

www.jelgava.lv