18.9 °C, 2.3 m/s, 96.2 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaNoslēgušies būvdarbi Zirgu ielā 47A
Noslēgušies būvdarbi Zirgu ielā 47A
20/10/2023

Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstītos projektus, Zirgu ielā 47A noslēgušies vērienīgi pārbūves un siltināšanas darbi. Šonedēļ ēka pieņemta ekspluatācijā, un telpās turpinās aprīkojuma uzstādīšana, lai jau tuvākajā nākotnē tur varētu sākt darbu moderns daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs.

Īstenojot divus ERAF atbalstītos projektus, ēka Zirgu ielā 47A tika gan pārbūvēta, gan nosiltināta. Jelgavas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas departamenta vecākais projektu vadītājs Rainers Blūms norāda, ka būvdarbu gaitā nomainīts jumta segums, papildus nosiltināts jumta pārsegums, cokola daļa, kā arī pagraba pārsegums, rekonstruēts ieejas mezgls, nomainīti logi, modernizēta apkures sistēma, uzlabota siltummezgla automatizācijas sistēma, kā arī rekonstruēta ventilācijas sistēma un nomainīts apgaismojums.

Ēkā ierīkotas arī iekšējās inženiersistēmas – ūdensapgāde, kanalizācija, elektroapgāde, piekļuves kontroles sistēma, centralizētā balss izziņošanas sistēma, telekomunikāciju tīkli, ugunsgrēka atklāšanas sistēma un videonovērošanas sistēma.

Pārmaiņas piedzīvojusi arī apkārtējā teritorija – izbūvēts stāvlaukums, iebraucamais ceļš un gājēju celiņi, bērnu rotaļu laukums, kā arī nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tostarp izbūvēts lifts. Tāpat daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra vajadzībām nodrošināts daudzveidīgs aprīkojums – mēbeles, sadzīves tehnika, sensorās un Montesori istabas aprīkojums, informācijas tehnoloģiju, medicīniskais un vingrošanas aprīkojums.

“Esam gandarīti, ka būvniecības process ir veiksmīgi noslēdzies, un turpinām sagatavošanās darbus, lai daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs varētu uzsākt darbību, nodrošinot daudzveidīgus atbalsta pakalpojumus jaunajās telpās ar mūsdienīgu specializēto aprīkojumu,” norāda Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Elita Krūmiņa. Plānots, ka, noslēdzoties telpu aprīkošanai, Zirgu ielā 47A darbosies dienas aprūpes centri personām ar garīgās attīstības traucējumiem “Harmonija” un “Integra”, būs pieejams Krīzes centrs bērniem un ģimenēm, tiks nodrošināts pakalpojums “Atbalsta brīdis” bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, būs pieejamas izglītojošās atbalsta grupas un sociālās uzvedības korekcija, kā arī notiks sociālais darbs ar bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes.

Projekti realizēti ar mērķi Jelgavā izveidot un attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektus, atbilstoši tos aprīkot un vienlaikus nodrošināt energoefektivitātes paaugstināšanu, tādējādi samazinot siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas pašvaldībai piederošajā ēkā Zirgu ielā 47A.

Jāatgādina, ka Zirgu ielā 47A ar ERAF atbalstu realizēti divi projekti. Projekta “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47A, Jelgavā, energoefektivitātes paaugstināšana” kopējais finansējums ir 1 193 120,21 eiro, tostarp 352 260 eiro ERAF finansējums, 15 540,88 eiro valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 825 319, 33 eiro pašvaldības līdzfinansējums. Savukārt projektā “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Jelgavā”, kas bija komplekss pasākums un paredzēja finansējumu jaunu pakalpojumu ieviešanai arī Stacijas ielā 13, kopējais finansējums ir 5 584 341,71 eiro, tajā skaitā 1 913 004,84 eiro ERAF finansējums, 101 109,33 eiro valsts budžeta finansējums, 81 286,59 eiro valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 3 488 940,95 eiro Jelgavas pašvaldības finansējums.

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47A būvdarbus saskaņā ar noslēgto būvdarbu līgumu veica SIA “Torensberg”, būvdarbu būvuzraudzību nodrošināja SIA “Cerkazi-G”, savukārt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību – SIA “Būvdizains”.