15.1 °C, 1 m/s, 97.5 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaNotiek pieteikšanās iestājpārbaudījumiem uzņemšanai 7. un 10. klasē
Notiek pieteikšanās iestājpārbaudījumiem uzņemšanai 7. un 10. klasē
14/05/2024

Lai plānotu pedagoģisko darbu jaunajā 2024./2025. mācību gadā, tuvojas brīdis, kad Jelgavas pilsētas skolās sāksies dokumentu pieņemšana, lai uzsāktu mācības 7. un 10. klasē. Atsevišķās skolās tiks rīkoti iestājpārbaudījumi uzņemšanai pamatskolas vai vidusskolas izglītības programmās.

Uzsākot mācības Jelgavas Valsts ģimnāzijas 7. klasē, sekmīgi jānokārto iestājpārbaudījums, kas norisināsies 17. maijā pulksten 15 pēc iepriekšējas reģistrācijas skolas tīmekļvietnē www.vgim.jelgava.lv. Iestājpārbaudījumam līdz 15. maijam elektroniski iespējams pieteikties ŠEIT.

Iestājpārbaudījums norisināsies rakstiski klātienē testa un raksta darba formā. Tiks vērtētas pretendenta zināšanas un prasmes latviešu valodā, matemātikā, vēsturē, dabaszinībās un angļu valodā.

Jelgavas Valsts ģimnāzija nākamajā 2024./2025. mācību gadā 7. klasēs uzņems 150 izglītojamos. Dokumentu pieņemšana uzņemšanai 7. klasē norisināsies no 31. maija līdz 6. jūnijam. Uzņemšanas rezultāti tiks publicēti skolas tīmekļavietnē 7. jūnijā pēc pulksten 15.

Arī Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā šobrīd notiek elektroniska pieteikšanās iestājpārbaudījumam, uzsākot mācības 7. klasē pamatizglītības otrā posma izglītības programmas vai Starptautiskā Bakalaurāta vidējā posma programmas apguvei. Pieteikšanās iestājpārbaudījumam līdz 20. maijam iespējama ŠEIT. Iestājpārbaudījums notiks klātienē 21. maijā no pulksten 14.30, ietverot testu un uzdevumu ar praktiskās problēmas risinājumu.

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija nākamajā – 2024./2025. – mācību gadā 7. klasēs uzņems 100 izglītojamos. Iestājpārbaudījuma rezultāti tiks publicēti skolas tīmekļvietnē 28. maijā. Uzņemšanas intervijas norisināsies no 3. līdz 7. jūnijam, uzņemšanas  rezultātus paziņojot individuāli, tos nosūtot uz norādītajām elektroniskā pasta adresēm.

Jāpiebilst, ka mācības pamatizglītības programmā iespējams uzsākt arī Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolā, kur nākamajā mācību gadā 7. klasēs tiks uzņemti 14 izglītojamie, Jelgavas Centra pamatskolā, Jelgavas Pārlielupes pamatskolā, Jelgavas 4. vidusskolā un Jelgavas 5. vidusskolā, katrā uzņemot 28 izglītojamos. Par dokumentu iesniegšanu lūgums sekot līdzi informācijai skolu tīmekļvietnēs.

Sešās pilsētas skolās tiek īstenota vidējās izglītības programmas apguve.

Jelgavas Valsts ģimnāzija nākamajā – 2024./2025. – mācību gadā 10. klasēs uzņems 120 izglītojamos. Topošajiem vidusskolēniem, uzsākot mācības vidusskolā kādā no četrām izglītības programmām Jelgavas Valsts ģimnāzijā pieteikšanās notiks no 13. jūnija un dokumentu iesniegšana norisināsies no 2. līdz 4. jūlijam. Uzņemšanas rezultāti tiks publicēti 5. jūlijā skolas tīmekļvietnē.

Savukārt, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija 10. klasēs uzņems 100 izglītojamos. Uzsākot mācības Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas kādā no četrām vidusskolas izglītības programmām, pieteikšanās notiks no 1. līdz 14. jūnijam, bet dokumentu iesniegšana no 1. līdz 4. jūlijam.

Uzsākot mācības Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 10. klasē, dokumentu pieņemšana norisināsies no 2. līdz 4. jūlijam. Uzņemšanu 10. klasē organizēs, ņemot vērā vērtējumu summu, ko veidos mācību priekšmetu vidējais vērtējums, 9. klases gada vērtējums latviešu valodā, literatūrā, matemātikā, angļu valodā un vērtējums valsts pārbaudes darbos ne mazāks kā 25 procenti. Uzņemšanas rezultāti tiek paziņoti 10. jūlijā pēc pulksten 12, nosūtot ziņu uz iesnieguma iesniedzēja reģistrācijā norādītā elektroniskā pasta adresi. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola nākamajā mācību gadā 10. klasēs uzņems 60 izglītojamos.

Topošo vidusskolēnu uzņemšana notiks arī Jelgavas 4. vidusskolā, uzņemot 60 izglītojamos un Jelgavas 5. vidusskolā, uzņemot 52 izglītojamos.

Jelgavas Amatu vidusskolas tīmekļvietnē notiek elektroniska pieteikšanās, lai uzsāktu mācības kādā no piedāvātajām programmām. Piedāvāta tiek 21 mācību programmā gan profesionālajā, gan vispārējās izglītības.

Uzsākot mācības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Jelgavas Mūzikas vidusskola” kādā no izglītības programmām, jākārto iestājpārbaudījums, iepriekš līdz 10. jūnijam tam piesakoties elektroniski tīmekļvietnē vai klātienē. Audzēkņu uzņemšana norisināsies no 10. līdz 13. jūnijam, rezultātus paziņojot līdz 28. jūnijam.

Savukārt, lai uzsāktu mācības Jelgavas tehnikumā pieprasītie dokumenti jāiesniedz elektronisko vai klātienē no 14. jūnija līdz 10. jūlijam. Uzņemšanas rezultāti tiks paziņoti 12. jūlijā no pulksten 10 skolas tīmekļvietnē.

Plašāka informācija par iestājpārbaudījumiem un uzņemšanas noteikumiem pieejami katras skolas tīmekļvietnē. Informācija par skolām pieejama www.jelgava.lv sadaļā “Iestādes”, “Jelgavas Izglītības pārvalde”, “Izglītības iestādes”.