18.4 °C, 3.7 m/s, 82.5 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiNotiks konkurss par sakoptāko pilsētvides objektu
Notiks konkurss par sakoptāko pilsētvides objektu
22/05/2016

No 23. maija līdz 13. jūnijam Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu, kurā ikviens iedzīvotājs var pieteikt sakoptākos pilsētvides objektus – sakoptāko privātmājas teritoriju, zaļāko daudzdzīvokļu mājas logu, lodžiju vai balkonu, sakārtotāko daudzdzīvokļu namu pagalmu, sakoptāko valsts vai pašvaldības iestādi, ražošanas uzņēmumu vai sabiedrisko objektu.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldības arhīvs

No 23. maija līdz 13.jūnijam Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu, kurā ikviens iedzīvotājs var pieteikt sakoptākos pilsētvides objektus – sakoptāko privātmājas teritoriju, zaļāko daudzdzīvokļu mājas logu, lodžiju vai balkonu, sakārtotāko daudzdzīvokļu namu pagalmu, sakoptāko valsts vai pašvaldības iestādi, ražošanas uzņēmumu vai sabiedrisko objektu.
 
Objektus var pieteikt šādās nominācijās:
  • Zaļākais daudzdzīvokļu mājas loga, lodžijas vai balkona noformējums;
  • Sakoptākā privātmājas teritorija;
  • Sakoptākais daudzdzīvokļu nama pagalms (tiks vērtēts sētnieku darbs);
  • Sakoptākā valsts vai pašvaldības iestāde, ražošanas uzņēmums vai sabiedriskais objekts.
  • Interesantākais žoga risinājums.
Vērtējot konkursam pieteiktos objektus, ņems vērā kā tas iekļaujas pilsētvidē, tā pārskatāmība no ielas un galvenajiem cilvēku kustības virzieniem; objekta labiekārtojums – ierīkoto apstādījumu, celiņu, laukumu, ūdens krātuvju, mazo arhitektūras formu u.tml. kompozīcija un izvēles pamatotība, žoga caurskatāmība; kā arī objekta uzturēšanas stāvoklis. Pēc konkursa  komisijas lēmuma konkursā  var tikt vērtēti  arī  tie objekti, kuri  ir atbilstoši konkursa nosacījumiem, bet nav pieteikti dalībai konkursā.
 
Žūrijas komisija var noteikt papildus nominācijas vai izslēgt kādu no tām, noteikt vairākus uzvarētājus vienā nominācijā, piešķirt veicināšanas vai speciālbalvas, atbilstoši noteiktajam balvu fondam. Konkursā netiek vērtēti iepriekšējo divu gadu konkursa uzvarētāji.
 
Objektus konkursam var pieteikt personīgi Jelgavas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, pa tālruni 63005558 vai elektroniski, rakstot uz e-pastu: . Piesakot objektu, jānorāda nominācija, objekta adrese, īpašnieks, pieteicēja vārds, uzvārds un telefona numurs.
 
Balvas saņems konkursa uzvarētāji un izlozes kārtā arī vien no objektu pieteicējiem – par aktivitāti. Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti pasākumā „Ielīgosim Jelgavā!”, kas notiks 21.jūnijā pulksten 18.40 Pastas salas estrādē.
 
Vērtēšanas komisiju vadīs Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Jurijs Strods. Komisijas sastāvā būs Būvvaldes galvenā māksliniece Laura Vizbule, Būvvaldes pilsētas ainavu arhitekts Andrejs Lomakins, Būvvaldes arhitekte – eksperte Zeltīte Bīmane, pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes Komunikācijas un mediju attiecību galvenā speciāliste Līga Klismeta un pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” projektu vadītāja Eva Kidere.
 
 
Informācija sagatavota                 
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē