25.3 °C, 1.3 m/s, 65.2 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiSabiedrībaNVA aicina darba devējus uz pasākumu “Apmācība pie darba devēja”
NVA aicina darba devējus uz pasākumu “Apmācība pie darba devēja”
29/01/2021

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties pasākuma “Apmācība pie darba devēja” īstenošanai. Darba devējiem tā ir iespēja ar NVA atbalstu atrast un sagatavot savam uzņēmumam vajadzīgos darbiniekus, organizējot bezdarbnieku apmācību darba vidē, savukārt NVA reģistrētie bezdarbnieki tā var iegūt darba iemaņas un profesionālo kvalifikāciju, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei.

Pasākuma “Apmācība pie darba devēja” īstenošanai var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes un izglītības iestādes. Darba devējam bezdarbnieka praktiskai apmācībai un nodarbinātībai ir jāpiedāvā no jauna izveidota darba vieta vai darba vietai jābūt vakantai vismaz četrus mēnešus pirms praktiskās apmācības uzsākšanas. Pieteikumus vajadzīgā darbinieka praktiskai apmācīšanai pieņem visas NVA filiālēs.

 

Lai darba devējs būtu pārliecināts par izvēlēto kandidātu atbilstību uzņēmuma vajadzībām, viņš piedalās bezdarbnieku atlasē un izvēlas piemērotākos kandidātus. Pirms praktiskās apmācības uzsākšanas darba devējam ar bezdarbnieku ir jānoslēdz darba līgums. Savukārt pēc praktiskās apmācības pabeigšanas darba devējam darba tiesiskās attiecības ar apmācīto darbinieku jāturpina vismaz trīs mēnešus.

 

Praktiskās apmācības ilgums ir pielāgots apgūstamās profesionālās kvalifikācijas līmenim: pirmajam profesionālās kvalifikācijas līmenim – 2 mēneši; otrajam profesionālās kvalifikācijas līmenim – 3 mēneši; trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim – 4 mēneši. Attiecīgi NVA darba devējam nodrošina dotāciju ikmēneša darba algai bezdarbniekam: pirmajam kvalifikācijas līmenim – 300 eiro; otrajam kvalifikācijas līmenim – 350 eiro; trešajam kvalifikācijas līmenim – 350 eiro. NVA nodrošina ikmēneša darba algas dotāciju arī darba vadītājam – 10 eiro par katru bezdarbnieka praktiskās apmācības dienu. Viens darba vadītājs var vadīt darbu ne vairāk kā diviem bezdarbniekiem.

 

Darba devējam, īstenojot praktisko apmācību, jānodrošina darba alga tādā apmērā, lai kopā ar NVA dotāciju tās apmērs būtu ne mazāks par valstī noteiktās minimālās algas apmēru. Darba devējam jāveic arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

 

NVA apmaksā izdevumus par normatīvajos aktos paredzēto obligāto veselības pārbaudi bezdarbniekam (līdz 30 eiro), piešķir vienreizēju dotāciju normatīvajos aktos paredzētajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (līdz 100 eiro), kā arī vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti (līdz 1000 eiro).

 

NVA piešķir dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba algas dotācijas daļas, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kas apmācāmo bezdarbnieku nodarbina vienā no tādām profesijām kā, piemēram, asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs personām ar invaliditāti, speciālais pedagogs, kā arī ja biedrības vai nodibinājuma statūti paredz atbalsta sniegšanu personām ar redzes invaliditāti.

 

Lai pieteiktos praktiskās apmācības veikšanai, jāaizpilda tīmekļvietnē pieejamā pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija. Aizpildītais pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā plānots veidot darba vietu, pieteikumu var nosūtīt arī uz NVA filiāles e-pastu, ja pieteikums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA mājaslapā. Pieteikumus izvērtēs NVA filiāles aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisija un informēs pieteikumu iesniedzējus par pieņemto lēmumu.

 

Vairāk informācijas par pasākumu “Apmācība pie darba devēja” – ŠEIT.

 

 

Foto: Pixabay.com

 

Informācija: Nodarbinātības valsts aģentūra