19.9 °C, 1.9 m/s, 90.8 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiNVA ar darba devējiem diskutē par sadarbības veicināšanu
NVA ar darba devējiem diskutē par sadarbības veicināšanu
30/06/2016

Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācija (JRTA) sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK) rīkoja Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pārstāvju tikšanos un diskusiju ar uzņēmējiem „NVA stratēģija sadarbībai ar darba devējiem”. Tās laikā atklājās vairākas būtiskas problēmas.

Publicitātes foto

Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācija (JRTA) sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK) rīkoja Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pārstāvju tikšanos un diskusiju ar uzņēmējiem „NVA stratēģija sadarbībai ar darba devējiem”. Tās laikā atklājās vairākas būtiskas problēmas.
 
Kā būtiskākā problēma, kurai risinājumi tika meklēti šajā diskusijā, jāmin strādāt gribošu darbinieku trūkums. Tieši tādēļ NVA būtu aktīvāk jāsadarbojas ar darba devējiem, kā arī laikus jāveido sistēma, kas ļautu atlasīt tos cilvēkus, kuri patiešām vēlas un ir spējīgi strādāt kvalitatīvi un apzinīgi. Uzņēmēji neslēpa, ka teju visiem viņiem NVA un valsts piedāvātie projekti bezdarbnieku nodarbināšanai šķiet kā apgrūtinājums, nevis ieguvums. Uzņēmuma ieguldījums, apmācot šos darbiniekus, ir liels, bet atdeve un garantija, ka darbinieks paliks strādāt uzņēmumā – nekāda.

Otra būtiska problēma – NVA piedāvātie kursi lielā mērā nespēj sagatavot kvalificētu darbaspēku. Ne tikai NVA, bet arī profesionālajās izglītības iestādēs trūkst spējīgu pasniedzēju, bet uzņēmumu darbinieki – profesionāļi profesionālās mācību iestādēs apmācīt potenciālos darba ņēmējus nedrīkst, ja viņiem nav pedagoģiskās izglītības. Tāpēc no uzņēmēju puses tika rosināts NVA darba meklētājiem veidot sava veida „sietu”, lai atlasītu apmācībai uz darbavietām tos cilvēkus, kuri patiešām vēlas strādāt. Vienlaikus uzņēmēji arī pozitīvi novērtēja NVA darbinieku ieguldījumu, jo dienesta darbinieki ir gatavi sadarboties ar uzņēmējiem un konsultēt tos.  

Būtiska loma nākotnes speciālistu sagatavošanā jāuzņemas karjeras konsultantiem, turklāt viņiem jāorientējas darba tirgus pieprasījumā un jāsadarbojas ar profesionālajām uzņēmēju organizācijām, iegūstot nepieciešamo informāciju par uzņēmējdarbības vidi, nepieciešamām kvalifikācijām un attīstības tendencēm, kādas profesijas būs pieprasītas valstī tuvākajā laikā un nākotnē. Vienlaikus viņiem jāmāk motivēt skolēnus izvēlēties pareizo amatu un popularizēt ražošanas profesijas jauniešu vidū. Kā viens no instrumentiem tam varētu kalpot skolu ekskursijas uz ražošanas uzņēmumiem.

 
Informācija sagatavota
JRTA