15.8 °C, 1.4 m/s, 84.2 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiSociālais atbalstsPagājušajā gadā Jelgavā mājokļa pabalstos izmaksāti 596 098,98 eiro
Pagājušajā gadā Jelgavā mājokļa pabalstos izmaksāti 596 098,98 eiro
17/02/2023

Pēc Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes datiem, 2022. gadā jelgavniekiem no dažādām mērķgrupām mājokļa pabalstos pašvaldība izmaksājusi 596 098,98 eiro, bet šogad janvārī pabalsts izmaksāts 85 645,26 eiro apmērā.

Mājokļa pabalstu bez ienākumu izvērtēšanas pagājušajā gadā 3534,58 eiro apmērā saņēmuši seši bāreņi, mājokļa pabalsts ar ienākumu izvērtēšanu piešķirts 962 mājsaimniecībām 531 096,86 eiro apmērā, savukārt pabalstu īrētas dzīvojamās telpas apmaksai speciālistam saņēmuši 12 speciālisti 11 550 eiro apmērā. Tāpat mājokļa pabalsts piešķirts 90 mājsaimniecībām, kurās dzīvo Ukrainas civiliedzīvotāji, par kopējo summu 49 917,54 eiro.

 

Šogad janvārī mājokļa pabalstu 774,46 eiro apmērā saņēmuši četri bāreņi, mājokļa pabalsts ar ienākumu izvērtēšanu piešķirts 646 mājsaimniecībām 64 530,23 eiro apmērā, bet pabalstu īrētas dzīvojamās telpas apmaksai speciālistam saņēmuši 11 speciālisti 1650 eiro apmērā. Tāpat mājokļa pabalsts piešķirts 69 mājsaimniecībām, kurās dzīvo Ukrainas civiliedzīvotāji, par kopējo summu 18 690,57 eiro.

 

Noteikts – lai saņemtu mājokļa pabalstu, mājsaimniecībai garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai piemēro koeficientu 3. Tādējādi pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā slieksnis mājokļa pabalsta apmēra aprēķinam ir 327 eiro, bet pārējām personām mājsaimniecībā – 228 eiro. Mājokļa pabalstu piešķir, izvērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju, kā arī atbilstību normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem mājokļa pabalsta saņemšanai.

 

Mājokļa pabalstu aprēķina: garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summa mājsaimniecībai (pirmajai personai 327 eiro + 228 eiro katrai nākamajai) + izdevumi mājoklim – mājsaimniecības kopējie ienākumi.

 

Līdz ar to saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” mājokļa pabalsta aprēķins katrai mājsaimniecībai ir individuāls, pamatojoties uz rēķiniem par dzīvojamās telpas lietošanas izdevumiem.

 

Lai saņemtu mājokļa pabalstu, mājsaimniecībai Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz:

  • iesniegums, kuru parakstījušas mājsaimniecības visas pilngadīgās personas;
  • darba devēja izziņa par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
  • izziņa par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
  • visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskats par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
  • dokuments, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus;
  • dokumenti mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, uzrādot dzīvojamās telpas īres līgumu (oriģinālu), ja šāda informācija nav Sociālo lietu pārvaldes rīcībā;
  • citi dokumenti, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par mājokļa pabalsta piešķiršanu.

Bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai mājokļa pabalstu piešķir bez materiālās situācijas izvērtēšanas, Sociālo lietu pārvaldē iesniedzot:

  • iesniegumu;
  • apliecinošus dokumentus par dzīvojamās telpas lietošanas izdevumiem par iepriekšējo vai kārtējo mēnesi, uzrādot dzīvojamās telpas īres līgumu (oriģinālu).

Iesniegt dokumentus var klātienē Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, konsultāciju iepriekš piesakot.

 

Lai pieteiktu sociālā darbinieka konsultāciju, jāvēršas Sociālo lietu pārvaldes Informācijas kabinetā (115. kabinets) pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 8 līdz 17, piektdienās no 8 līdz 14.30 vai jāzvana pa tālruni 63048914, 63007224.

 

 

Foto: pixabay.com

Infografika: Labklājības ministrija

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību departamentā