16.9 °C, 1.1 m/s, 90.7 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaPalielina algu sporta skolu direktoriem
Palielina algu sporta skolu direktoriem
28/09/2023

28. septembrī domes sēdē apstiprinātas Jelgavas pašvaldības sporta izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu algas likmes palielinājums iestāžu direktoriem ir 10 vai 15 procentu apmērā. Apstiprinātais likmes pieaugums tiks ņemts vērā no septembra, un finansējums tiks nodrošināts no pašvaldības budžeta.

Pašvaldības sporta izglītības iestāžu vadītāju darba algas likmes pārskatīšana notiek ik gadu līdz kārtējā gada 1. oktobrim. Tā ar domes lēmumu 28. septembrī apstiprinātas sporta izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes ar pieaugumu 10 vai 15 procentu apmērā atkarībā no katras iestādes vadītāja vērtēšanas rezultātiem. Pārskatīšanas rezultātā darba algas likmes pieaugums sporta izglītības iestāžu vadītājiem variē no 178 līdz 202 eiro, mēneša griezumā sasniedzot algas likmi 1641–1758 eiro.

Jāpiebilst, ka izglītības iestādes vadītāja darbu saskaņā ar noteikumiem izvērtēja pašvaldības iestādes “Sporta servisa centrs” (SSC) izveidota komisija. “Vērtēšanas procesā tiek ņemta vērā virkne kritēriju – kāds ir izglītojamo skaits profesionālās ievirzes programmās, cik izglītības programmu tiek īstenots iestādē, kādas ir šo programmu īstenošanas vietas. Vienlaikus vērtējam arī iestādes vadītāja ieguldījumu sporta un izglītības attīstībā. Proti, vai iestādes vadītājs sniedz priekšlikumus sporta un izglītības politikas veidošanā, cik sekmīgi veicina personālresursu piesaisti, vai atbalsta izglītojamo izaugsmi un dalību Latvijas valsts izlasē,” vērtēšanas procesu raksturo SSC direktors Juris Kaminskis.

Jāpiebilst, ka komisija, ņemot vērā izvērtēšanas rezultātus, saskaņā ar noteikumiem procentos nosaka piemaksas apmēru izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algai. Savukārt konkretizēts piemaksas apmērs tiek noteikts no Ministru kabineta noteiktās zemākās vadītāja mēneša darba algas likmes. Procesa noslēgumā SSC, ņemot vērā komisijas noteikto piemaksas apmēru, Jelgavas valstspilsētas domei iesniedz apstiprināšanai izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algas likmi.

“Darba algas likmes pārskatīšanai ir būtiska nozīme, lai izvairītos no kadru mainības un nodrošinātu konkurētspējīgus apstākļus augsti kvalificētiem un motivētiem sporta izglītības iestāžu vadītājiem,” vērtē J.Kaminskis. Jāpiebilst, ka šogad komisijā vērtēti Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas, Jelgavas Ledus sporta skolas, kā arī Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas vadītāji.

Vienlaikus SSC direktors skaidro, ka atšķirībā no direktoru amatalgām, piemēram, vispārējās izglītības iestādēs, sporta izglītības iestāžu vadītāju algām nav pieejamas valsts mērķdotācijas, līdz ar to algas likmes pieaugumu finansē no pašvaldības budžeta.

Jāpiebilst, ka jau nākamajā domes sēdē – oktobrī – plānots izskatīt lēmumprojektu arī par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmēm.