19.6 °C, 2.9 m/s, 70.5 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiSociālais atbalstsPalielina pašvaldības pabalstus bāreņiem
Palielina pašvaldības pabalstus bāreņiem
21/01/2021

Jelgavas pilsētas domes janvāra sēdē pieņemti grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi”. Tie nosaka, ka no 2021. gada ir palielināti pabalsti pilngadību sasniegušajiem bāreņiem.

Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece Jeļena Laškova skaidro, ka pilngadību sasniegušajiem bāreņiem, beidzoties ārpusģimenes aprūpei, ir palielināts vienreizējais pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei no 350 eiro uz 820,05  eiro. Vienreizējais pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai noteikts 218 eiro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 327 eiro. Jelgavas pilsētas pašvaldība paredz, ka šogad šie pabalsti būs jāizmaksā 22 personām.

 

Savukārt, ja bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns sasniedzis pilngadību un turpina mācības, beidzoties ārpusģimenes aprūpei, viņam tiek piešķirts ikmēneša pabalsts mācību gada laikā 109 eiro apmērā mēnesī, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 163 eiro. Ikmēneša pabalstu mācību gada laikā plānots piešķirt 54 jauniešiem, bet šobrīd pabalstu saņem 38 jaunieši.

 

 

Foto: pixabay.com

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē