17.2 °C, 2.1 m/s, 79.5 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPašvaldībaPaplašināts ZRKAC pieaugušo izglītības piedāvājums
Paplašināts ZRKAC pieaugušo izglītības piedāvājums
26/09/2021

“Attālinātais darbs un tālmācība ir kļuvusi par realitāti ievērojamai daļai iedzīvotāju. Nodrošinot atbilstošas prasmes dažāda vecuma cilvēkiem, tiek veicināta iespēja izmantot moderno tehnoloģiju priekšrocības un mazināta nevienlīdzība darba tirgū. Pandēmijas laiks mums parādīja arī to, cik būtiski ir pilnveidot ne tikai darba tirgum nepieciešamās profesionālās kompetences, bet arī apgūt dzīves prasmes par tādiem jautājumiem kā plašsaziņas līdzekļu lietotprasme, pilsoniskā kompetence, finanšu pratība, vides pratība un veselības pratība. Jaunajā mācību gadā, ņemot vērā iedzīvotāju atšķirīgo attieksmi un iespējas, esam sagatavojuši daudzveidīgu informatīvo atbalstu, kas veicinās attālināto mācīšanos: individuālās konsultācijas, videopamācības, videolekcijas, individuālās nodarbības “Soli pa solim kopā ar pasniedzēju”, kā pieslēgties un darboties e-vidē, tīmekļseminārus, mācību videofilmas un citus mācību materiālus, kas pieejami Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) mājaslapā,” jauno mācību gada sezonu raksturo ZRKAC direktore Sarmīte Vīksna.

“Pērn ārkārtējās situācijas ieviestās izmaiņas – digitālā transformācija – bija izaicinājums, kas ne katram bija pieņemams un arī tehniski pieejams. Šogad redzam, ka attieksme pret attālinātām mācībām ir mainījusies uz labu un grūtības mainīt mācīšanās ieradumus lielā mērā ir pārvarētas. Reaģējot uz mūsu klientu vajadzībām un darba tirgus aktualitātēm, jaunajā mācību sezonā piedāvājumā ir 405 daudzveidīgas gan profesionālo kompetenču, gan arī dzīves kvalitātes pilnveides programmas. Savukārt, lai nodrošinātu pieaugušo izglītības piedāvājuma pieejamību un nepārtrauktību epidemioloģisko ierobežojumu laikā, šogad liela daļa programmu pieejama gan attālinātā, gan klātienes formātā,” norāda S.Vīksna. Jāpiebilst, ka atsevišķās programmās pieejamas arī kombinētās mācības, kad nodarbību teorētiskā daļa tiek apgūta attālināti, bet praktiskā – klātienē.

 

 

ZRKAC direktore skaidro, ka attālinātās mācības pavēra plašas iespējas arī izglītības programmu attīstībai un pieejamībai. “Redzam, kā ar digitālo transformāciju attālinātās mācības kļuvušas par stabilu un kvalitatīvu alternatīvu tiem, kuri darba grafika vai dzīvesvietas dēļ iepriekš nevarēja apmeklēt nodarbības klātienē. Mūsu klientu loks ir ievērojami paplašinājies un sniedz iespējas izmantot izglītības pakalpojumus iedzīvotājiem no visas Latvijas. Turklāt attālinātajā formātā esam spējuši piesaistīt augsti kvalificētus pasniedzējus no citām Eiropas valstīm. Tas ir liels ieguvums, piemēram, svešvalodu apguvei,” uzsver S.Vīksna, papildinot: lai nodrošinātu attālināto mācību kapacitāti, šogad pilnveidota arī iestādes materiāltehniskā bāze.

 

Iespēja iestāžu vadītājiem un darbiniekiem

 

Plašs izglītības programmu piedāvājums šajā sezonā izstrādāts valsts, pašvaldību iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāju un darbinieku profesionālo kompetenču pilnveidei, kur iekļautas šobrīd aktuālas apmācību tēmas publiskā sektora augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem un darbiniekiem. “Individuāli sadarbojoties ar iestāžu vadītājiem, piedāvājam veidot personalizētus mācību kursus, kur katra kursa saturs ir pielāgots konkrētas iestādes darba specifikai un darbinieku individuālajām mācību vajadzībām. Pirms mācību uzsākšanas darbinieki aicināti veikt pašvērtējumu un aizpildīt aptauju par savām izglītības vajadzībām un profesionālās kompetences pilnveides vēlmēm,” tā S.Vīksna. Piedāvājumā ir programmas angļu valodas prasmju stiprināšanai, digitālo, vadības un personāla attīstības kompetenču pilnveidei.

 

Šā gada ZRKAC sezonas prioritāte ir personalizētas mācības, tāpēc ikvienam interesentam – individuāli vai kolektīvi – ir iespēja pieteikt personalizētu pasūtījumu. Proti, ja cilvēkam ir nepieciešamība pilnveidot kompetenci, kura nav iekļauta programmu piedāvājumā, ZRKAC šādu pasūtījumu īsteno.

 

Aktualitāte – digitālā kompetence

 

S.Vīksna norāda, ka tehnoloģijas pēdējo gadu laikā mūsu ikdienā ienāk arvien straujāk, tādēļ to aktualitāte atspoguļojas arī programmu piedāvājumā. Šajā mācību sezonā digitālās kompetences programmu klāsts papildināts ar jaunām profesionālās pilnveides izglītības programmām tīmekļa lietotņu izstrādei un dizainam, neizmantojot kodus un programmēšanu. Savukārt interesenti, kuri vēlas apgūt programmēšanas valodas, aicināti uz kursiem “Programmēšanas valoda “Python”, “Charp””.

Jaunums šogad ir digitālā dizaina un mārketinga kursi. Plaša izvēle piedāvāta arī tiešsaistes komunikācijas rīku apguvei, kas ļauj organizēt darba un mācību procesus attālināti. Savukārt cilvēkiem, kuri tikai sāk apgūt datorprasmes, pieejams daudzveidīgs programmu klāsts pamatu apguvei darbam ar ikdienas saziņas rīkiem.

 

Atbalsts pedagogiem

 

Jaunus izaicinājumus ZRKAC paredzējis darbā ar izglītības iestādēm, un šajā jomā izvirzītas četras prioritātes: diferencēta metodiskā atbalsta nodrošināšana vispārējās izglītības iestādēm kompetenču pieejas īstenošanā; mācību jomu darbība kā resurss kompetenču pieejas ieviešanā; lasīšanas un matemātikas prasmju apguves veicināšana un pedagogu digitālās pratības pilnveide. “Skolā rit otrais, bet pirmsskolā – trešais mācību gads, kad tiek īstenota kompetenču izglītība, tāpēc viena no ZRKAC prioritātēm ir mācību jomu darbība kā resurss kompetenču pieejas ieviešanā. Pedagogiem visās izglītības pakāpēs atbilstoši katra individuāli noteiktajiem mērķiem tiek piedāvāts daudzveidīgs personalizēts atbalsts: aktuālas profesionālās pilnveides programmas, semināri, domnīcas, individuālas konsultācijas pie mācību jomu vadītājiem, kā arī iespēja piedalīties diskusiju grupās savas profesionālās darbības izpētei, uzlabošanai un pieredzei,” stāsta S.Vīksna. Jaunajā mācību sezonā turpinās arī mazākumtautību pedagogu un pedagogu palīgu valsts valodas prasmju pilnveide, piedāvājot praktisku darbošanos latviešu valodas studijā.

Savukārt digitālo prasmju uzlabošanai, lai veidotu saturiskas un interesantas mācību stundas, šogad programmu piedāvājums papildināts ar iespēju mācīties veidot animācijas un video prezentācijas “Powtoon” vidē, virtuālās ekskursijas, integrēt mācību procesā podkāstus, izmantot mobilās lietotnes, kā arī veidot mājaslapu ar bezmaksas tiešsaistes rīkiem.

 

Paplašina piedāvājumu ģimenēm

 

ZRKAC Tālākizglītības nodaļas vadītāja Astra Vanaga skaidro: gatavojoties sezonai, liels darbs ieguldīts ģimeņu izglītības piedāvājuma paplašināšanai. Piemēram, Montesori pedagoģijas kursu piedāvājumā ir iespēja dalībai gan garākos tematiskos kursos, gan vienas dienas semināros, kas notiek arī attālināti. “Ģimenēm ar pirmsskolas vecuma bērniem ir iespēja apmeklēt Montesori pedagoģijas praktikumus, kur katra ģimene var iepazīties ar Montesori pedagoģijas principu izmantošanu bērna audzināšanā, saņemt pedagoga ieteikumus individuālo dotību attīstībā, palīdzēt bērnam pašdiciplīnas un emocionālās stabilitātes izkopšanā,” norāda A.Vanaga. Savukārt līdztekus Topošo vecāku skolas un Gudro vecāku skolas semināru ciklam šogad notiks arī citi tematiski tīmekļsemināri jaunajām māmiņām. Jāpiebilst, ka pērn pandēmijas laikā ZRKAC organizēja noderīgas lekcijas un seminārus ģimeņu psihoemocionālajam atbalstam un šo pasākumu videoieraksti atrodami ZRKAC mājaslapā, sadaļā “Videogalerija“.

 

Tāpat hobiju kursu piedāvājumā ir semināri par dažādām tēmām dārzkopības apguvei un mājas interjera iekārtošanai. Savukārt, cerot uz atkalsatikšanos ar pilsētas senioriem, ZRKAC sagatavojis programmu ciklu “Nesteidzīgās dzīves skola” ar datorprasmju, angļu valodas un psiholoģijas studijām.

 

Jaunas iespējas uzņēmējiem

 

“Pamatojoties uz uzņēmēju ieteikumiem un straujajām izmaiņām likumdošanā, kas ietekmē uzņēmējdarbības vidi, šajā sezonā piedāvātas jaunas mācību programmas par aktualitātēm nodokļu jomā, darba tiesībām, elektronisko dokumentu izstrādāšanu, biznesa modeļa kanvas metodes izmantošanu uzņēmējdarbībā, kā arī personāla atlases procesa transformāciju nākotnes personāla vadībā. Neskaidrības nereti rodas arī datu aizsardzības jomā, tādēļ, sadarbojoties ar sertificētu datu aizsardzības speciālistu Jāni Rāznu, esam izveidojuši programmu “Personas datu aizsardzība? Nē – pārvaldība!” stāsta ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone. 

 

Viņa atzīst, ka pēdējos gados uzņēmējiem aktualizējas nepieciešamība saņemt konkrētas, padziļinātas atbildes par dažādiem jautājumiem, tādēļ šajā sezonā izstrādāts jauns jautājumu/atbilžu stundu formāts par dažādām tēmām. Šo nodarbību saturu veidos dalībnieku pirms nodarbības vai nodarbības laikā iesniegti konkrēti jautājumi.

 

Tāpat uzmanības centrā šajā sezonā ir digitālās iespējas. Nodarbību ciklā “Digitālo prasmju ABC uzņēmējiem”, kas pieejams bez dalības maksas, notiks semināri par lapas izveidi “Facebook”, vizuālā satura izstrādi “Canva”, uzņēmējdarbību “Instagram”, kā arī vizuālā tēla veidošanu e-vidē. “Pēc semināriem, kad uzņēmēji vairāk sāk darboties e-vidē, rodas daudz jautājumu, tāpēc reizi mēnesī organizēsim “Digi” individuālās konsultācijas par dažādām platformām un rīkiem, kurus visvairāk izmanto mūsu uzņēmumi,” akcentē L.Miķelsone.

 

Būtiski uzsvērt, ka darbu ZRKAC turpina arī pērn atklātais Sieviešu uzņēmēju resursu centrs. Arī šajā sezonā uzņēmējām ir iespēja saņemt individuālas konsultācijas par uzņēmējdarbības uzsākšanu, attīstību, IT izmantošanu. Tāpat centrā iespējamas tikšanās ar potenciālajiem klientiem, produktu izveide ar 3D printeri vai šujmašīnu, mārketinga materiālu izveide ar multifunkcionālo printeri, kā arī iemaņu apguve darbā ar dronu.

 

Inženierzinātņu programmas – klātienē

 

Lai gan attālinātās mācības lielākoties ir kvalitatīva alternatīva klātienes nodarbībām, ir mācību programmas, kuras nav iespējams īstenot attālināti. ZRKAC Metālapstrādes mācību parka vadītājs Māris Ernstsons akcentē, ka šogad klātienē var apgūt metālapstrādes speciālistu tālākizglītības programmas, kā arī piedalīties individuālo apmācību īsajos kursos. “Arī individuālajās apmācībās ir iespējams iegūt pietiekamas zināšanas un prasmes, lai kursa noslēgumā sāktu strādāt savā specialitātē,” rezumē M.Ernstsons. Viņš norāda, ka šogad metālapstrādes nozarē kvalificēts darbaspēks ir akūts jautājums, savukārt ZRKAC mācību parka resursi – pēdējās paaudzes iekārtas – ļauj nodrošināt darba tirgus pieprasījumam atbilstošas mācību programmas. Līdztekus metināšanas un CNC iekārtu vadības prasmēm pieejamas programmas darbam ar metināšanas un griešanas robotiem, lāzergriešana un automātiskās noliktavu sistēmas vadība, mācības darbam ar CNC lokšņu lokāmo iekārtu. 

 

Zaļās prasmes zaļākai dzīvei

 

Sekojot Eiropas Zaļā kursa noteiktajiem mērķiem, ZRKAC iedzīvotājiem palīdzēs veidot izpratni par vides ilgtspējību un apgūt zaļās prasmes darbam un ikdienai. Šobrīd iestādē notiek darbs pie projekta “Zaļās prasmes zaļākai dzīvei”, kura mērķis ir ar Igaunijas un Lietuvas partneriem izstrādāt metodiku, kas veicinās šīs tēmas integrēšanu pieaugušo izglītības programmās. Jāpiebilst, ka papildus tam, realizējot pirmos ieceres soļus, ZRKAC pagalmā tapis dārzs, kur jau šobrīd var redzēt dažādus ārstniecības augus, iepazīties ar to nosaukumiem un uzzināt par to ārstnieciskajām īpašībām, kā arī tiek veidota Zaļā bibliotēka, kurā atrodama literatūra un mācību materiāli par vides ilgtspējību un zaļo dzīvesveidu. 

 

ZRKAC jaunās sezonas piedāvājums apkopots katalogā, kas pieejams klātienē iestādē un elektroniski mājaslapā www.zrkac.lv . Pieteikties izvēlētajiem kursiem un nodarbībām var iestādē vai mājaslapā, aizpildot kursu anketu.

 

Foto: Jelgavas pilsēta

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē