21.7 °C, 4.7 m/s, 91 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaPar daudzdzīvokļu māju pagalmu piebraucamo ceļu tīrīšanu atbildīgi dzīvokļu īpašnieki
Par daudzdzīvokļu māju pagalmu piebraucamo ceļu tīrīšanu atbildīgi dzīvokļu īpašnieki
04/02/2021

Mainīgajos laikapstākļos, kad sals mijas ar atkusni, sniegs un apledojums būtiski pasliktina brauktuvju stāvokli iebraucamajos ceļos uz daudzdzīvokļu namu pagalmiem. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” šonedēļ organizē sniega un sasalušā ledus laušanu un novākšanu no tiem daudzdzīvokļu māju iebraucamajiem ceļiem, kas atrodas uz pašvaldības zemes. Taču citos gadījumos par to attīrīšanu no sniega un ledus ir atbildīgi dzīvokļu īpašnieki, kuri, vienojoties par tīrīšanu, šo pakalpojumu par papildu samaksu var pasūtīt apsaimniekotājam vai arī tīrīšanu organizēt paši, kā to vairāku namu iedzīvotāji pilsētā jau izdarījuši.

Arī šīs nedēļas atbildīgo dienestu vadības sanāksmē aktualizēts jautājums par netīrīto ietvju un iebraucamo ceļu uz daudzdzīvokļu māju pagalmiem stāvokli, pieņemot lēmumu, ka papildus ar mehanizēto transportu iespēju robežās tiks tīrīts sniegs un sasalušais ledus pašvaldībai piederošajos iebraucamajos ceļos uz daudzdzīvokļu māju pagalmiem, tādējādi izvairoties no situācijām, ka pagalmā nevar iebraukt vai arī iestieg operatīvā dienesta transports vai atkritumu savākšanas mašīna.   

 

Pēc “Pilsētsaimniecības” pasūtījuma jau notīrītas iebrauktuves uz daudzdzīvokļu namiem Atmodas, Pērnavas, Māras ielā, ap Jelgavas 6. vidusskolu un darbi turpinās Loka maģistrāles rajonā, Satiksmes ielā un Ganību ielā. Jāuzsver, ka tas tiek darīts tikai tajās iebrauktuvēs uz daudzdzīvokļu mājām, kur zeme pieder pašvaldībai. Citos gadījumos šie darbi jāorganizē māju iedzīvotājiem.  

 

“Situācija daudzdzīvokļu namu iebraucamajos ceļos daudzviet ir kritiska, un ar namu apsaimniekotājiem un iedzīvotājiem tiek veiktas pārrunas, lai kopīgi to atrisinātu. Galvenā problēma ir tā, ka dzīvokļu īpašnieki neapzinās savu atbildību. Pagalma ietvju un īpašumam piegulošās publiskās ietves tīrīšana ietilpst apsaimniekotāja kompetencē, ko paredz noslēgtais apsaimniekošanas pārvaldības līgums, taču iebrauktuvju tīrīšana jau ir papildu pakalpojums, un par tā nepieciešamību ir jāvienojas dzīvokļu īpašniekiem, kuri nama apsaimniekotājam var pasūtīt šo darbu, par to papildus samaksājot, vai sniega tīrīšanu pagalmā organizēt paši,” uzsver Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas Sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzības nodaļas priekšnieks Ivo Millers.

 

Pilsētas lielākā namu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” (JNĪP) tehniskais direktors Oļegs Kukuts norāda, ka pēc dzīvokļu īpašnieku pasūtījuma daudzdzīvokļu namu pagalmu piebraucamo ceļu tīrīšana ir veikta teju 70 JNĪP pārvaldītajās mājās, bet vēl 24 mājās tas tiks izdarīts tuvākajā laikā. “Mūsu apsaimniekošanā ir arī 12 tādas daudzdzīvokļu mājas, kurās iedzīvotāji šos darbus organizējuši saviem spēkiem. Arī tāda iespēja pastāv,” skaidro O.Kukuts, uzsverot, ka JNĪP iebrauktuvju tīrīšanu organizē tikai tad, ja mājas iedzīvotāji to ir lūguši un par šo pakalpojumu piekrīt norēķināties.

 

Savukārt apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Nebruk” apseko apsaimniekošanā esošo namu pagalmus, lai novērtētu situāciju un vietās, kur tā ir kritiska, par tīrīšanas nepieciešamību ziņotu mājas vecākajam, kas vienojas ar iedzīvotājiem par turpmāko rīcību. “Tiklīdz no mājas iedzīvotājiem tiek saņemts uzdevums, ka jāiztīra pagalms, organizējam darbus. Tos apmaksā no mājas iekrājumiem,” skaidro SIA “Nebruk” pārstāve Mirdza Buka, papildinot, ka aizvadītajās dienās iztīrīts pagalms Pētera ielā 9 un Zirgu ielā 5, bet ceturtdien plānots tīrīt Stacijas ielas 6. nama pagalma iebraucamo ceļu.   

 

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija pastiprināti kontrolē, vai privātīpašnieki un apsaimniekotāji atbilstoši pilsētas saistošajiem noteikumiem no sniega attīra un apstrādā ar pretslīdes materiālu savam īpašumam piegulošās ietves, daudzdzīvokļu māju pagalmus. Aizvadītajā nedēļā apsekota 321 adrese. Trijos gadījumos, pārbaudes brīdī sastopot īpašnieku uz vietas, veiktas preventīvas rakstura pārrunas un pārkāpums tika novērsts, bet 104 adresēs, kur īpašnieku sastapt neizdevās sagatavots un nosūtīts paziņojums par nepieciešamību notīrīt ietvi, bet 214 adresēs ietves bija sakoptas, bez pārkāpumiem. “Pēc atkārtotas apsekošanas, iekļaujot arī iepriekš kontrolētās adreses, konstatēts, ka 143 gadījumos pārkāpums ir novērsts,” skaidro I.Millers, uzsverot, ka policijas mērķis nav sodīt, bet gan panākt, ka ietve tiek sakārtota. “Mūsu redzeslokā ir vairākas adreses, kurās namu īpašniekam par sniega netīrīšanu aizrādīts jau divas reizes un izteikts brīdinājums, ka trešajā reizē tiks piemērots sods. Taču vairumā gadījumu pēc aizrādījuma problēma tiek atrisināta nekavējoties,” piebilst I.Millers.  

 

 

Foto: “Pilsētsaimniecība”

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē