-3.2 °C, 1.7 m/s, 76.1 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPAR iecietību skolā
PAR iecietību skolā
09/04/2008

Līdz 30.aprīlim norisinās Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) rīkotie konkursi skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem un aprūpes iestāžu audzēkņiem ar vienotu mērķi – apzināt, kā bērni izjūt un izprot iecietību un noskaidrot, kā viņi paši izpauž iecietību pret apkārtējiem.

Ņemot vērā VBTAI veiksmīgo pieredzi, kas gūta 2007.gadā organizējot skolēnu konkursus, šogad ciešā sadarbībā ar Rīgas Skolēnu domi un citiem Latvijas skolēnu padomju locekļiem, izsludināti trīs jauni konkursi.

  • Eseju konkursā „Es skolā jūtos labi, ja…” aicināti piedalīties izglītības iestāžu skolēni, sākot no 7.klases, kā arī profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, iesniedzot savas esejas, kurās tie raksturo, vai un kā izjūt iecietību no apkārtējām personām skolā, kā arī raksturo to, kā paši izpauž iecietību pret citiem.
  •  Pieteikumu konkurss „Mūs vienmēr uzklausa un saprot…” organizēts bērnu aprūpes iestāžu audzēkņiem, lai apzinātu, kuras īpašības un kādu darba stilu audzēkņi savu bērnu aprūpes iestāžu darbiniekos ciena un vērtē visaugstāk. Ņemot vērā bērnu izteikto viedokli, būs iespējams veiksmīgi realizēt konkursa mērķi – sekmēt labvēlīgas vides veidošanu starp bērniem un iestāžu darbiniekiem. 
  • Zīmējumu konkurss „Pavasaris Šekspīra stilā” organizēts, lai apzinātu skolēnu skatījumu uz to, kas visprecīzāk simbolizētu attiecības, kas vieno skolotājus, skolēnus un vecākus. Šajā konkursā aicināti piedalīties vispārizglītojošo un speciālo izglītības iestāžu skolēni, kā arī profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi.

Visus interesentus aicinām sūtīt savus darbus līdz š.g. 30.aprīlim Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai (Teātra ielā 3, Rīga, LV-1050). Konkursu nolikumi apskatāmi VBTAI mājas lapā www.bti.gov.lv

„Gan Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 80006008 zvanu analīze, gan bērnu tiesību ievērošanas pārbaudēs konstatētais atklāj, ka izglītības iestādēs pusaudžu vidū aizvien aktuāla ir emocionālā, fiziskā un arī seksuālā vardarbība. Tā ir ļoti nopietna problēma, kuras risināšana ir ilgstoša un nepieciešama nepārtraukti. Šajā procesā lielāko efektu iespējams sasniegt ne tikai sadarbojoties atbildīgām institūcijām un vecākiem, bet gan iesaistot tajā arī pašus skolēnus – uzklausot viņu viedokli par aktuālākajām problēmām un to iespējamiem cēloņiem, kā arī viņu piedāvātajiem risinājumiem,” norāda VBTAI Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore Inga Millere.

Lai to realizētu, VBTAI jau 2007.gada laikā veikusi vairākus pasākumus. Organizēti konkursi skolēniem, kuru rezultātā tika saņemts turpat pus tūkstotis darbu, kuros skolēni pauduši savas domas, uzskatus un viedokli, kā arī snieguši savus ieteikumus skolas vides uzlabošanā. Vēl pērn decembrī notika pirmais VBTAI organizētais seminārs izglītības iestāžu skolēnu pārstāvjiem no visas Latvijas, kura laikā kopā ar skolēniem tika diskutēts par būtiskākajām problēmām skolā un pašvaldībā, kā arī apspriestas iespējas rast šo problēmu risinājumus. Diskusijas laikā arī izstrādāts plāns tālākai sadarbībai, kas 2008.gadā tiek realizēts: reizi ceturksnī notiek tikšanās atsevišķās darba grupās ar VBTAI reģionālajiem inspektoriem (Rīgā, Kuldīgā, Liepājā, Bauskā, Valmierā, Cēsīs, Gulbenē, Rēzeknē, Daugavpilī), kurās notiek dažādu kopīgu aktivitāšu plānošana, kā arī realizēšana, tai skaitā arī minētie konkursi par iecietības tematiku. Rezultātā visus iegūtos materiālus apkopotā veidā iecerēts izmantot kopīgi organizētajā sociālajā kampaņā „PAR iecietību skolā”.

Informāciju sagatavoja:
Evija Sokolova – Jurševska
Bērnu un ģimenes lietu ministrijas
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 7 359 144
Fakss: 7 359 159
Mobilais: 26 809 598
E-pasts: