18.7 °C, 3 m/s, 93.1 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaPārbaudītas ap 1000 decentralizēto kanalizācijas sistēmu; vairāk nekā puse neatbilst prasībām
Pārbaudītas ap 1000 decentralizēto kanalizācijas sistēmu; vairāk nekā puse neatbilst prasībām
21/10/2022

SIA “Jelgavas ūdens” kopš 2021. gada 1. marta ir pilnvarota pārbaudīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas (DKS) pilsētā. Šajā laikā pārbaudes veiktas ap 1000 īpašumos, un 55 procenti no tur esošajām DKS neatbilst normatīvo aktu prasībām.

SIA “Jelgavas ūdens” uzdevums ir kontrolēt un uzraudzīt DKS apsaimniekošanas prasību ievērošanu. Kā atzīst “Jelgavas ūdens” tehniskais direktors Viktors Juhna, diemžēl lielai daļai DKS īpašnieku un lietotāju joprojām nav izpratnes par to, kādu kaitējumu videi var nodarīt bojāta DKS, tāpat īpašnieki nepārzina normatīvo aktu prasības. “Tieši tāpēc bieži vien mums nākas skaidrot, kādi ir DKS īpašnieka pienākumi, par ko viņam jāatbild un kam jāseko līdzi.”

 

Pārbaudot DKS, secināts, ka visvairāk mūsu pilsētā tiek lietotas dažāda tipa krājtvertnes – tādas ir 74 procenti no visām DKS. Septiķi ierīkoti 14 procentos īpašumu, savukārt 12 procentos īpašumu darbojas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas.

 

Biežākās problēmas – bojāta vai neatbilstoši uzturēta sistēma

 

Līdz šim pārbaudes veiktas ap 1000 DKS, un vairāk nekā 500 no tām neatbilst normatīvo aktu prasībām. “Krājtvertnes ļoti bieži ir bez izbūvētas pamatnes vai arī tās nav hermētiskas, un tas nozīmē, ka notekūdeņu saturs noplūst vidē un rada piesārņojumu. Tāpat netiek nodrošināts izvešanas biežums atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un tas savukārt nozīmē, ka tvertnes var pārplūst. Ar septiķi galvenā problēma ir tā, ka Jelgavā ir augsts gruntsūdens līmenis, kas neļauj tam pilnvērtīgi pildīt savas funkcijas. Tieši šī iemesla dēļ kopš 2017. gada ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir aizliegts pilsētā ierīkot šo DKS veidu. Taču septiķi, kas bija ierīkoti līdz tam, turpina darboties, un mūsu uzdevums ir pārliecināties, vai tie atbilst normatīvo aktu prasībām. Lūdzam uzrādīt dokumentāciju, kas apliecina šādas DKS izbūvi konkrētajā īpašumā,” biežākās problēmas atklāj V.Juhna.

 

Tikai dažas no bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām atbilst prasībām

 

Jaunākais DKS veids ir bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, taču arī ar tām problēmu netrūkst. Līdz šim pilsētā pārbaudītas ap 120 bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, un tikai dažas no tām atbildušas prasībām. “Īpašnieki cer, ka, izbūvējot savā īpašumā bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, problēma būs novērsta un par saviem kanalizācijas tīkliem var neuztraukties. Taču realitāte pierāda pretējo – lai bioloģiskās attīrīšanas iekārtas atbilstu prasībām, par tām ir regulāri jārūpējas,” uzsver V.Juhna.

 

Normatīvie akti nosaka – lai pārliecinātos par vides nepiesārņošanu, var ņemt notekūdeņu analīzes. “To mēs arī darām, un tieši šādā veidā atklājam, ka bioloģiskās attīrīšanas iekārtas nestrādā tā, kā paredzēts. Biežākie vidē novadīto notekūdeņu rādītāji, kas ir būtiski pārsniegti, ir fosfors un slāpeklis,” skaidro V.Juhna, piebilstot, ka analīžu aptuvenās izmaksas ir nedaudz vairāk kā 40 eiro.

 

Ministru kabineta noteikumi paredz, ka īpašnieka pienākums ir katru gadu “līdz 1. aprīlim iesniegt atbilstoša komersanta izsniegtu rakstveida apliecinājuma (akta) kopiju par iepriekšējā kalendārajā gadā (ja ražotāja, būvnieka vai atbilstoša komersanta izsniegtajā tehniskajā dokumentācijā nav noteikts citādi) veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un norādījumiem tās ekspluatācijā, ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī”.

 

“Un te atkal ir klupšanas akmens, jo visbiežāk ir iegādātas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, komersants tās ir uzstādījis, un pēc tam pats īpašnieks pēc savas saprašanas ir apsaimniekojis. Daudzi tirgotāji pat nepiedāvā iekārtas apkopi, sertificētu speciālistu, kas nodrošinātu šādu pakalpojumu, arī praktiski nav. Labākajā gadījumā īpašnieks pats laiku pa laikam iekārtā papildina bioloģiskās baktērijas. Tāpat ir citi ekspluatācijas pārkāpumi, piemēram, uzstādītas neatbilstošas jaudas iekārtas, uz ilgāku laiku izbraucot no mājas, iekārta tiek atslēgta. Tādējādi arī no bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām vidē nonāk piesārņoti notekūdeņi,” tā V.Juhna.

 

Ko darīt?

 

Ministru kabineta noteikumi paredz: ja DKS īpašnieks savu kanalizācijas sistēmu nespēj savest kārtībā un attiecīgajam nekustamajam īpašumam piegulošās ielas vai ceļa robežās ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, viņa pienākums ir līdz 2023. gada 31. decembrim ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai. “Jāatzīst, ka Jelgavā īpašnieki šo iespēju izmanto – no 1000 apsekotajām DKS centralizētajai kanalizācijai jau ir pieslēgti 135 īpašumi un noslēgts līgums ar SIA “Jelgavas ūdens”. Vēl vairāku īpašumu pieslēgšana ir procesā. Protams, katram īpašniekam skaidrojam pieslēgšanās kārtību, informējams arī par iespēju tam saņemt pašvaldības līdzfinansējumu,” stāsta V.Juhna.

 

Jāpiebilst, ka detalizēta informācija par kārtību, kādā īpašumu pieslēgt centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, var iegūt mājaslapā www.ju.lv, kā arī zvanot SIA “Jelgavas ūdens” pa tālruni 63007106.

 

Otra iespēja ir savest kārtībā savu DKS vai ierīkot jaunu, ja konkrētajā vietā nav iespējams īpašumu pieslēgt pilsētas centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Jāpiebilst, ka no 1000 apsekotajiem objektiem 46 procentiem ir iespēja izveidot pieslēgumu pilsētas centralizētajiem tīkliem.

 

“Ja šādu iespēju nav, kopīgi meklējam risinājumu,” skaidro V.Juhna. Piemēram, vasaras dārza mājā, kur cilvēki dzīvo tikai dažus mēnešus, nav ekonomiski pamatoti uzstādīt bioloģiskās attīrīšanas iekārtas. Tur piemērotāka būtu prasībām atbilstoša krājtvertne. Savukārt, ja jāuzstāda bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, jānoskaidro, kādas jaudas iekārtas būtu piemērotākās.

 

Tāpat jāatgādina, ka speciālisti pārbauda, vai īpašumos regulāri tiek izmantots asenizācijas pakalpojums, – darījumu apliecinošas kvītis par šo pakalpojumu ir jāglabā divus gadus, lai speciālisti varētu pārliecināties, ka pakalpojums ir bijis legāls un ievērots izvešanas biežums.

 

 

“Jāatzīst, ka vairums DKS īpašnieku ir gatavi sadarbībai. Par to liecina gan jau veiktie pieslēgumi pilsētas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, gan arī atgriezeniskā saite, ko saņemam no nepareizi ekspluatēto DKS īpašniekiem, kuri ir gatavi savu DKS savest kārtībā. “Jelgavas ūdens” pārbaudes turpina un DKS īpašniekus aicina negaidīt speciālistu ierašanos savā īpašumā, bet laicīgi pārbaudīt savu DKS atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī, ja tas vēl nav izdarīts, nekavējoties reģistrēt savu DKS un regulāri atjaunot datus,” tā V.Juhna.

 

Informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu var iegūt ŠEIT.

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē