23.3 °C, 1.4 m/s, 62.6 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaPārbūvēs ielas un sakārtos infrastruktūru pie topošā bērnudārza Nameja ielā 30
Pārbūvēs ielas un sakārtos infrastruktūru pie topošā bērnudārza Nameja ielā 30
30/04/2020

Jelgavas pašvaldība turpina pagājušajā vasarā uzsāktā būvprojekta “Ielu pārbūve 1., 2., 3. līnijas un Nameja ielas rajonā” izstrādi. Tā galvenais mērķis ir sakārtot infrastruktūru un inženierkomunikāciju pievadi plānotajam bērnudārzam Nameja ielā 30. Projekts paredz, ka šajā teritorijā tiks pārbūvētas četras ielas, kā arī izbūvēta jauna iela, lai uzlabotu satiksmes drošību, ceļa kvalitāti un vides pieejamību gan autobraucējiem, gan velobraucējiem, gan gājējiem.

Zemesgabals Nameja ielā 30 ar kopējo platību 60 452 kvadrātmetri ir pašvaldības īpašums. Teritorija šobrīd ir neapbūvēta, tā robežojas ar 2. līniju, 3. līniju, Nameja ielu un savrupmāju apbūvei paredzētiem zemesgabaliem. Šajā vietā pašvaldība paredz izbūvēt jaunu un modernu pirmsskolas izglītības iestādi, kas nodrošinās pirmsskolas izglītību 360 bērniem, tajā skaitā 36 bērniem ar īpašām vajadzībām. Pagājušajā gadā pašvaldība rīkoja metu konkursu jaunā bērnudārza būvniecībai, un pieci jomas profesionāļi izstrādāja oriģinālus un kvalitatīvus būvprojekta metus pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūvei, kas paredz moderna, arhitektoniski augstvērtīga, tehnoloģiski inovatīva, energoefektīva un funkcionāli piemērota bērnudārza izveidošanu zemesgabalā Nameja ielā, skaidro Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunta Osīte.

Pirmsskolas izglītības iestādes projektēšana jau sākusies, taču paralēli tam pašvaldība risina pievadceļu un infrastruktūras sakārtošanu topošajai bērnudārza teritorijai. Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš uzsver, ka, tiklīdz būs gatavs infrastruktūras sakārtošanas un arī jaunā bērnudārza būvprojekts, pašvaldība ir gatava uzsākt tā realizēšanu, taču tas ir atkarīgs no valsts lēmuma par tiesībām pašvaldībām aizņemties līdzekļus savu projektu īstenošanai.

Šobrīd top būvprojekts “Ielu pārbūve 1., 2., 3. līnijas un Nameja ielas rajonā”, un to plānots pabeigt līdz jūnijam. Lai sakārtotu infrastruktūru ap plānoto bērnudārzu Nameja ielā 30, būvprojekts paredz nozīmīgus darbus piegulošajās ielās. Būtiskākie no tiem ir jaunas ielas izbūve teritorijā aiz plānotā bērnudārza, kas savienotu 2. un 3. līniju, kā arī četru ielu – 2. un 3. līnijas posma no Dobeles šosejas līdz jaunizbūvētajai ielai, 1. līnijas un Ganību ielas posma no Dobeles šosejas līdz Satiksmes ielai un Nameja ielas posma no 1. līnijas līdz 3. līnijai – pārbūve.

1. līnijas un Ganību ielas posmā no Dobeles šosejas līdz Satiksmes ielai plānota apvienotā gājēju un velosipēdistu ceļa izbūve vienā ielas pusē. Savukārt 2. līnijas un 3. līnijas posmā no Dobeles šosejas līdz plānotajai ielai tiks ieklāts asfalts, kā arī izbūvēta ietve gājējiem un velosipēdistiem. Arī Nameja ielu posmā no 1. līnijas līdz 3. līnijai pārbūvēs, izveidojot ietvi ielas pusē gar bērnudārzu. Tāpat visās ielās tiks uzlabots vai no jauna izbūvēts ielas apgaismojums. Bet ērtākai pilsētas iedzīvotāju nokļūšanai līdz bērnudārzam tā teritorijā no Nameja ielas puses paredzēts izveidot sabiedriskā transporta pieturvietas, bet bērnudārza teritorijā gan no Nameja ielas, gan jaunizbūvētās ielas puses – autostāvvietas, kur varēs novietot ap 80 automašīnu. Būvprojekts paredz, ka Dobeles šosejas, Malkas ceļa un 3. līnijas krustojumā un Dobeles šosejas un 1. līnijas krustojumā, lai uzlabotu satiksmes organizāciju un īpaši gājēju drošību, izbūvēs luksoforus, skaidro pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” projekta vadītāja Liene Klauža.

Būtiski uzsvērt, ka būvprojekta realizācijas rezultātā apkārtējo privāto dzīvojamo māju rajons iegūs sakārtotu vidi un infrastruktūru. Tiks sakārtots ielu segums, veikti satiksmes drošības uzlabojumi (noteikti braukšanas ātruma ierobežojumi, izveidoti ātrumvaļņi), izbūvēti veloceliņi, nobruģētas iet­ves, sakārtota lietusūdens novades sistēma, ielu apgaismojums, turklāt, izbūvējot iecerēto bērnudārzu, pa šīm ielām plānots novirzīt arī sabiedriskā transporta maršrutu.

Būvprojektu izstrādā SIA “3C” par kopējo līgumsummu 111 078 eiro, iekļaujot arī autoruzraudzību projekta īstenošanas laikā.

Lai projektu varētu īstenot, tā teritorijā jāizcērt koki, paplašinot esošās ielas, kurās tiks uzlabotas brauktuves, izbūvēti veloceliņi, ietves, apgaismojums un inženierkomunikācijas. Kā skaidro pašvaldības ainavu arhitekts Andrejs Lomakins, daļa izcērtamo koku ir mazvērtīgi, piemēram, gaisvadu elektrolīniju aizsargjoslās augošās zirgkastaņas 1. līnijā, kuru vainagi jau tagad regulāri tiek apzāģēti. Projekta risinājumos iespēju robežās tiek saglabāti esošie koki un vienlaikus tiek paredzēta arī jaunu koku apstādījumu ierīkošana. Saglabājamajiem kokiem paredzēta vainagu kopšana un aizsardzības pasākumi būvdarbu laikā. “Nozīmīgākie koki, kas, īstenojot projektu, tiks saglabāti, ir ozolu aleja 2. līnijas posmā. Lai to īstenotu, projekts paredz, ka nākotnē 2. līnijas posms starp Nameja ielu un jaunizbūvēto ielu būs vienvirziena. Savukārt zirgkastaņu saglabāšanai 1. līnijā pie Dobeles šosejas plānota ietves trasējuma nobīde aiz kokiem.

Kopumā projektā plānots izcirst 87 un iestādīt 118 kokus. Stādīti tiks parastie ozoli, Holandes liepas, parastie skābarži, dažādas kļavu šķirnes un citi koki,” skaidro A.Lomakins. Tā, piemēram, 3. līnijā paredzēts nocirst 55, bet iestādīt 32 kokus; 2. līnijā – nocirst sešus, bet iestādīt 15 kokus; 1. līnijā un Ganību ielā – nocirst 16, bet iestādīt 20 kokus; jaunizbūvētajā ielā – nocirst septiņus, bet iestādīt 20 kokus; Nameja ielā – nocirst četrus, bet iestādīt 30 kokus.

Kā to paredz Ministru kabineta noteikumi, pašvaldība no 30. aprīļa rīko publisko apspriešanu par koku ciršanas ieceri – tā tiek īstenota līdz 15. maijam.

Infografika: Jelgavas pilsēta

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē