17.1 °C, 3.2 m/s, 77.9 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaPārmaiņas Jelgavas pilsētas izglītības iestādēs
Pārmaiņas Jelgavas pilsētas izglītības iestādēs
03/07/2019

Īstenojot Jelgavas pilsētas izglītības attīstības stratēģiju 2019. – 2025. gadam, kas paredz skolu tīkla sakārtošanu pilsētā, šobrīd veikta virkne pārmaiņu pilsētas izglītības iestādēs – mainīti skolu nosaukumi un nolikumi, nosakot katras skolas attīstības virzienus, kā arī veikta divu iestāžu reorganizācija.

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola pievienota Amatu vidusskolai, kas piedāvā pamatizglītības un vidējās izglītības programmas vakara vai neklātienes formā. Tāpat mainīts 3. sākumskolas statuss un nosaukums uz Jelgavas Centra pamatskola. Tas nozīmē, ka skolā uzņem audzēkņus 7. klasē. Nosaukumi mainīti divām iestādēm – Jelgavas pamatskolai “Valdeka”- attīstības centrs un Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolai, saglabājot abu skolu līdzšinējās izglītības iestādes funkcijas. Tāpat veiktas izmaiņas Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas nolikumā, kas paredz skolas adreses maiņu. Turpmāk mācību iestāde atradīsies Sarmas ielā 2. Turklāt Spīdolas Valsts ģimnāzija var īstenot Starptautiskā bakalaurāta programmu. Tas nozīmē, ka daļa mācību priekšmetu nākotnē varētu tikt pasniegti angļu valodā, un skolas diploms būs atzīts starptautiski. Noslēgumam tuvojas Jelgavas Valsts ģimnāzijas rekonstrukcija, kas ilga divus gadus. Projekta ietvaros izveidota ergonomiska mācību vide, ieviesti informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi un iegādāts aprīkojums, kā arī uzlabota sporta infrastruktūra. Svinīgā skolas atklāšana paredzēta 1.septembrī, un jau no 2.septembra skolēni šeit atsāks mācības. Bet, lai saglabātu mazākumtautību izglītības programmas abās pilsētas daļās – gan Pārlielupē, gan centrā–, pieņemts lēmums par Jelgavas 2. pamatskolas pievienošanu 5. un 6. vidusskolai.  

 

Šobrīd Jelgavas 2. pamatskolas 492 izglītojamie ir izvēlējušas mācības turpināt sekojošās pilsētas izglītības iestādēs: Jelgavas 5. vidusskolā – 174; Jelgavas 6. vidusskolā – 175; Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā – 66; Jelgavas Centra pamatskolā – 14; Jelgavas 4. sākumskolā – 14; Jelgavas 4. vidusskolā – 2; Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolā – 2; Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā – 20; Jelgavas Valsts ģimnāzijā – 9; Lazdiņas privātā pamatskolā “Punktiņš” – 1; Jelgavas Amatu vidusskolā – 8. Pārējie 7 skolēni izvēlējušies mācīties Jelgavas apkārtnē, bet izvēles procesā vēl ir 15 ģimenes.

 

Visiem līdzšinējiem 2. pamatskolas pedagogiem ir piedāvāta iespēja individuālai saziņai ar iestāžu direktoriem par darbu pilsētas izglītības sistēmā. Uz šo brīdi 19 pedagogi ir izdarījuši savu izvēli par turpmāko pedagoģisko darbu pilsētas izglītības iestādēs – Jelgavas 4. sākumskolā, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, Jelgavas 5. vidusskolā, Jelgavas 6. vidusskolā, Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā.

 

Jāuzsver, ka izglītības sistēmā kopumā pilsētā trūkst speciālistu. Pedagogi ir aicināti pieteikties uz vakancēm Jelgavas pilsētas izglītības iestādēs: latviešu valodas, literatūras skolotājs – 3,6 slodzes; angļu valodas skolotājs – 4,5 slodzes; mūzikas skolotājs – 2,7 slodzes; matemātikas skolotājs – 3,5 slodzes; fizikas skolotājs – 2 slodzes; ķīmijas skolotājs – 1 slodze; informātikas skolotājs – 1 slodze; vizuālās mākslas skolotājs – 1 slodze; sociālais pedagogs – 1 slodze; speciālais pedagogs – 2 slodzes.

 

Jāatgādina, ka pagājušajā gadā sākās apjomīgs darbs pie izglītības stratēģijas izstrādes. Pašvaldība izsludināja iepirkuma konkursu par izglītības stratēģijas izstrādi, un tiesības izstrādāt dokumentu ieguva SIA “Dynamic University”. Konsultāciju uzņēmums, piesaistot neatkarīgu ekspertu komandu un strādājot ciešā sadarbībā ar Jelgavas pašvaldības speciālistiem, izglītības iestāžu vadību komandām, uzņēmējiem, vecākiem un Latvijas Lauksaimniecības universitāti, veica pilsētas izglītības nozares esošās situācijas analīzi, uz kuras pamata tapis izglītības attīstības rīcības plāns tuvākajiem gadiem.

 

 

Foto: Jelgavas pilsēta

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē