20 °C, 2.8 m/s, 60.8 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaPasniegta izglītības kvalitātes balva “Zelta grauds”
Pasniegta izglītības kvalitātes balva “Zelta grauds”
02/10/2020

Atzīmējot Skolotāju dienu, piektdien Jelgavas kultūras namā jau septīto reizi pasniegta Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balva Zelta grauds un ar Pateicības rakstu apbalvoti 35 pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu, skolu un interešu izglītības pedagogi. Mēs visi kopā, jo īpaši pēc šī gada pavasara, saprotam, ka jūs, skolotāji, esiet dzīves sāls. Jūsu prasmes, zināšanas, jūsu degošās acis palīdz bērniem, jauniešiem sasniegt savus mērķus un uzdevumus, pilsētas pedagogus uzrunāja Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

Viņš atgādināja, ka šogad daudziem vecākiem bija tā iespēja iejusties skolotāja lomā, kad pavasarī, līdz ar ārkārtējo situāciju, skolas pārgāja uz attālināto mācīšanos. “Šis laiks daudziem vecākiem lika atcerēties reizrēķinu un citas lietas, ko skolā reiz mācījušies, lai palīdzētu savam bērnam tik tālāk. Pieļauju, ka daudzi saprata, cik tomēr sarežģīts un grūts ir skolotāja darbs un, cik gan daudz mēs, sabiedrība, no skolotāja prasām. Milzīgs paldies jums, skolotāji, par darbu, prasmēm un zināšanām. Šobrīd, kad praksē ieviešam jaunas metodikas, meklējam jaunus ceļus mācīšanā, ir ļoti svarīgi, lai mēs viens otram palīdzētu. Un tajā būtiska loma ir skolēnu, vecāku, skolotāju un skolas vadības savstarpējai sapratnei, atbalstam un kopīgam skatienam uz rītdienu, jo mainīgā pasaule no mums prasa arvien vairāk,” uzsvēra A.Rāviņš, vēlot pedagogiem būt aktīviem, radošiem, saprotošiem un savstarpēji atbalstošiem. “Lai kopības sajūta ir virzītājspēks uz rītdienu, un katram ir lepnums par paveikto,” papildināja priekšsēdētājs.

 

Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza, uzrunājot skolotājus, uzsvēra, ka Jelgava ir izglītības pilsēta. “Mēs ik dienu dodamies uz izglītības iestādēm, veram to durvis ar vienotu uzdevumu – būt acuraugam, būt priekšā, būt paraugam tam bērnam, kurš šodien ir atnācis uz mūsu izglītības iestādi. Mīļie skolotāji, mums šis ir patiesi lielu izaicinājumu laiks, taču ikdienā mēs par to nedomājam. Mēs darām savu darbu godprātīgi, ar mīļumu un atbildīgi. Sirsnīgi sveicu jūs Skolotāju dienā un vēlu, lai ar jums kopā ir jūsu skolēni, viņu vecāki, lai jūs nākat no savām mājām, kur jums ir stipra ģimene, blakus ir tuvi cilvēki un jums vēl ir laiks arī saviem bērniem. Būsim stipri savā pārliecībā un leposimies ar sevi, savu veikumu. Tikai lepns cilvēks, kurš dara darbu ar mīlestību, sasniedz ļoti daudz,” tā G.Auza.  

 

Skolotāju dienas pasākumā četri pilsētas skolu skolotāji saņēma Jelgavas pilsētas domes Pateicības rakstu par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā darbā. Vairāk nekā 40 gadus skolā strādā Jelgavas 5. vidusskolas mājturības un tehnoloģijas skolotāja Jeļena Lazareva, 6. vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Skaidrīte Vilcāne, 4. vidusskolas ķīmijas skolotāja Viktorija Kagaine un Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas dabaszinību, bioloģijas un ķīmijas skolotāja Tatjana Pankrata, kura gan uz pasākumu nebija ieradusies. Bet 31 pilsētas pedagogam Pateicības raksts pasniegts par augstu pedagoģisko meistarību un ieguldījumu bērnu un jauniešu izglītošanā.

 

Tāpat jau septīto gadu pasniegta izglītības kvalitātes balva “Zelta grauds”, kuras mērķis ir nemainīgs – motivēt izglītības iestādes inovatīvai, kvalitatīvai darbībai, konkurētspējas veicināšanai un izcilības sasniegšanai pilsētas, Zemgales reģiona un valsts mērogā.

 

Šis gads īpašs ar to, ka pirmo reizi uz izglītības kvalitātes balvu varēja pretendēt arī pilētas pirmsskolas izglītības iestādes. Pirmo “Zelta graudu” pirmsskolas izglītības pakāpē saņēma bērnudārzs “Pasaciņa”, kura pedagogi izstrādājuši interaktīvus mācību materiālus klātienes un arī attālinātam mācību procesam. Bet pamatizglītības pakāpē (1.–9. klase) “Zelta grauds” šogad piešķirts Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijai, kas izstrādājusi jaunu atbildības pilnveides metodiku, kas paredz skolēnu, skolotāju un arī vecāku kopīgas izpratnes veidošanu par atbildīgu uzvedību, rīcību un vērtībās balstītiem tikumiem. Savukārt vidējās izglītības pakāpē (10.–12. klase) balvu saņēma Jelgavas Valsts ģimnāzija par jaunas sistēmas izstrādi skolas darbības plānošanā, lai veiksmīgi īstenotu kompetencēs balstītu izglītību. Visas izglītības iestādes saņēma balvu “Zelta grauds” un naudas prēmiju 5000 eiro.

Savukārt Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes Atzinības balva un 1000 eiro pasniegta pirmsskolas izglītības iestādei “Sprīdītis” par bērnu sociālo un emocionālo prasmju attīstīšanu ar teātra metodi un Jelgavas 5. vidusskolai par augstiem sasniegumiem skolēnu kompetenču attīstīšanā tehniskās jaunrades jomā.

 

“Izglītības kvalitātes balvai šodien ir ļoti liela nozīme, jo tādējādi mēs sabiedrībai parādām, ka jūsu darbs tiek novērtēts un jūsu ieguldījums tiek celts godā. Manuprāt, šodien ir ļoti svarīgi, lai skolotāji sajustu sava darba nozīmīgumu un to izjūt arī sabiedrība. Jāatzīst, ka vērtēšanas komisijai darbs bija ļoti sarežģīts, jo punkti bija ļoti līdzīgi,” atklāja izglītības kvalitātes balvas vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs A.Rāviņš.

 

 

Foto: Jelgavas pilsēta   

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē