20.4 °C, 3.4 m/s, 89.2 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPasta sala atvērta apmeklētajiem
Pasta sala atvērta apmeklētajiem
13/11/2014

Jelgavā ir pabeigti Pasta salas būvniecības un labiekārtošanas darbi. Deviņu hektāru plašā teritorija tagad varēs kļūt par daudzfunkcionālu atpūtas, kultūras un sabiedrisko aktivitāšu vietu pilsētā, kur notiks arī Starptautiskie ledus un smilšu skulptūru festivāli. Tuvojoties Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienai, jelgavnieki un pilsētas viesi aicināti apskatīt paveikto.

Jelgavā ir pabeigti Pasta salas būvniecības un labiekārtošanas darbi. Deviņu hektāru plašā teritorija tagad varēs kļūt par daudzfunkcionālu atpūtas, kultūras un sabiedrisko aktivitāšu vietu pilsētā, kur notiks arī Starptautiskie ledus un smilšu skulptūru festivāli. Tuvojoties Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienai, jelgavnieki un pilsētas viesi aicināti apskatīt paveikto.
 
Lai pasargātu salu no plūdu draudiem, tajā ir uzbērti 120 000 kubikmetri grunts. Ar 2000 kubikmetriem laukakmeņu un stiepļu pinumiem – gabioniem – ir nostiprināti salas krasti, tā novēršot to izskalošanu. Iztīrīta upes gultne 6000 kubikmetru apjomā. Pludmalei ievesti 5000 kubikmetru smilts.
 
Pasta salā ir izveidota nepieciešamā infrastruktūra – gājēju un velo celiņi 2,8 kilometru garumā, dabas takas, soliņi, apgaismojums, amfiteātris, pasākumu norises laukumi, vides izpratni veicinoši bērnu rotaļu laukumi un iekārtoti dekoratīvie apstādījumi.  
 
Būvdarbu veicējs – SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate””. Projekta autors SIA “Diānas Zalānes projektu birojs” un SIA “Projektu birojs “Grietēns un Kagainis”. Būvuzraudzība – SIA “Jurēvičs un partneri”.
 
Pasta salas būvniecība veikta, Jelgavas pilsētas pašvaldībai piesaistot līdzekļus no Eiropas Savienības struktūrfondiem.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais projekta “Pasta salas labiekārtošana un upju kā tūrisma un aktīvās atpūtas produkta veidošana Jelgavā” mērķis bija labiekārtot Pasta salu kā daudzfunkcionālu atpūtas, kultūras un sabiedrisku aktivitāšu vietu, veidojot Lielupi un Driksu kā tūrisma un aktīvās atpūtas produktu un veicinot mūsdienīgas un pievilcīgas dzīves vides attīstību Jelgavas pilsētas centrā.

Kopējās infrastruktūras investīcijas šī projekta ietvaros 3 869 129,70 EUR. Projekta īstenošanas periods no 2011.gada 5.decembra līdz 2015.gada 15.janvārim.
 
Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētais projekta “Pasta salas labiekārtošana un upju kā tūrisma un aktīvās atpūtas produkta veidošana Jelgavā” mērķis bija nodrošināt ilgtspējīgāku aizsargāto zaļo zonu un ūdenstilpņu saglabāšanu un apsaimniekošanu Jelgavas un Šauļu pilsētās, veicinot vides izglītības un vides izpratnes jautājumu attīstību pierobežas pilsētās. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Šauļu pilsētas pašvaldību.

Kopējās infrastruktūras investīcijas šī projekta ietvaros 437 865,90 EUR. Projekta īstenošanas periods ir no 2013.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 31.decembrim.

 
Informācija sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē