19.8 °C, 1.5 m/s, 82 %

Jaunieši

Sākumlapa JaunumiJauniešiPašvaldība atkārtoti konkursā meklē aktivitāšu un nometņu organizatorus latviešu un ukraiņu bērniem
Pašvaldība atkārtoti konkursā meklē aktivitāšu un nometņu organizatorus latviešu un ukraiņu bērniem
31/07/2023

Personas un organizācijas, kas gatavas piedāvāt dažādas neformālās aktivitātes 5–18 gadu veciem Jelgavā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem no Ukrainas, lai palīdzētu iejusties vietējā kopienā un stiprināt latviešu valodas zināšanas, aicinātas pretendēt uz finansējumu aktivitāšu un nometņu organizēšanai. Jelgavas pašvaldība atkārtoti izsludinājusi divus konkursus – “Atbalsta programmas “Neformālās izglītības pasākumi, tajā skaitā latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” īstenošana” un “Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšana”. Nometņu un neformālo pasākumu rīkotāji konkursam aicināti pieteikties līdz 8. augusta pulksten 12.    

Izglītības pārvaldē norāda, ka pēc pirmā uzsaukuma saņemti trīs pieteikumi nometņu organizēšanai latviešu un ukraiņu bērniem un tie visi ir apstiprināti. Ar valsts finansējumu, ko koordinē Izglītības pārvalde, jau augustā notiks nometnes latviešu un ukraiņu bērniem Jelgavas Centra pamatskolā, Jelgavas pamatskolā “Valdeka”-attīstības centrā, un nometni organizēs sporta klubs “Alerts”. “Neformālo izglītības pasākumu organizēšanai netika saņemts neviens pieteikums, bet šai atbalsta programmai valsts Jelgavas pašvaldībai ir piešķīrusi 29 997 eiro, tāpēc rīkojam atkārtotu konkursu un mudinām personas un organizācijas iesaistīties,” tā Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Tija Aleksandrova, papildinot, ka nometņu organizēšanai kopumā valsts Jelgavai piešķīrusi 50 000 eiro. Lielākā daļa finansējuma šobrīd ir apgūta, taču vēl tiek gaidīti pieteikumi.

Abos konkursos var piedalīties jebkura valsts vai pašvaldības iestāde, biedrības, nodibinājumi, kā arī nevalstiskas organizācijas, bērnu nometņu organizētāji un citas juridiskas personas.

Konkursa “Atbalsta programmas “Neformālās izglītības pasākumi, tajā skaitā latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” īstenošana” mērķis ir sniegt atbalstu neformālās izglītības pasākumu nodrošināšanai, tostarp latviešu valodas apguvei, Ukrainas bērniem un jauniešiem, lai mazinātu kara notikumu izraisīto psihoemocionālo spriedzi, kā arī stiprinātu Ukrainas bērnu etnisko identitāti un kopību ar Latvijā dzīvojošo ukraiņu kopienu un sekmētu bērnu labizjūtu un piederību. Konkursa pretendentiem pasākums tematiski un saturiski jāveido tā, lai sniegtu atbalstu bērniem ukraiņu valodas, tradīciju un kultūras vērtību saglabāšanā un praktizēšanā, kā arī latviešu valodas prasmju apgūšanā un nostiprināšanā radošās, integrētās nodarbībās, ļaujot iepazīt arī Latvijas dabu un kultūrtelpu, lai veiksmīgāk iekļautos vietējā kopienā. Aktivitātes paredzētas 5–18 gadus veciem Ukrainas bērniem un jauniešiem, kuri šobrīd dzīvo mūsu pilsētā.

Savukārt konkursa “Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšana” galvenais mērķis ir nodrošināt atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu socializācijai un psihoemocionālai labbūtībai, kā arī latviešu valodas praktizēšanai un prasmju pilnveidei, sadarbojoties un komunicējot savā starpā daudzveidīgās radošās nodarbēs. Turklāt, lai palīdzētu Ukrainas bērniem un jauniešiem apgūt mūsu valsts valodu, pilnveidot komunikācijas un saskarsmes prasmes daudzveidīgās radošajās norisēs un aktivitātēs, konkursa nolikums paredz, ka pusei nometnes dalībnieku ir jābūt bērniem un jauniešiem no Latvijas, otrai pusei – bērniem un jauniešiem no Ukrainas.

 

Finansiālu atbalstu iespējams saņemt gan dienas, gan diennakts aktivitātēm. Neformālās aktivitātes ir jārealizē līdz 1. decembrim, bet nometnes – līdz 1. novembrim. Gan neformālās aktivitātes, gan nometnes var tikt organizētas kā telpās, tā ārpus tām.

Bērnu nometnes jāorganizē, ievērojot Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumos Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” noteiktās prasības. Nometnēm jābūt reģistrētām un saskaņotām bērnu nometņu datubāzē www.nometnes.gov.lv, nometņu vadītājiem jābūt derīgai nometnes vadītāja apliecībai.

Jāpiebilst, ka neformālo aktivitāšu un nometņu izdevumus finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Taču jāņem vērā, ka plānotais finansējums par viena dalībnieka dalību vienā neformālā aktivitātē nedrīkst pārsniegt 29,70 eiro, bet par vienu dalībnieku nometnē – 48 eiro par dalībnieku dienas nometnē un 68 eiro diennakts nometnē.

Pieteikuma dokumenti konkursiem ir jāiesniedz līdz 8. augusta pulksten 12. Nepieciešamos dokumentus var iesniegt slēgtā aploksnē Jelgavas Izglītības pārvaldei: sūtot pa pastu uz adresi Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001, iesniedzot klātienē Svētes ielā 22, Jelgavā, vai elektroniski pa e-pastu izglitiba@izglitiba.jelgava.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Lai iegūtu papildu informāciju, interesenti var sazināties ar Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieci Tiju Aleksandrovu pa e-pastu tija.aleksandrova@izglitiba.jelgava.lv vai tālruni 63012477.

Sīkāka informācija un konkursu pieteikuma anketa ir pieejama konkursu nolikumos, ar kuriem var iepazīties ziņas pielikumā.

Konkursa “Atbalsta programmas “Neformālās izglītības pasākumi, tajā skaitā latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” īstenošana” NOLIKUMS

Konkursa “Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšana” NOLIKUMS