18.1 °C, 7.1 m/s, 82.7 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaPašvaldība konkursā meklē aktivitāšu un nometņu organizatorus latviešu un ukraiņu bērniem
Pašvaldība konkursā meklē aktivitāšu un nometņu organizatorus latviešu un ukraiņu bērniem
27/06/2023

Lai palīdzētu Ukrainas bērniem un jauniešiem iejusties vietējā kopienā un stiprināt latviešu valodas zināšanas, valsts pašvaldībām piešķīrusi finansējumu aktivitāšu un nometņu organizēšanai. Jelgavas pašvaldība izsludina divus konkursus – “Atbalsta programmas “Neformālās izglītības pasākumi, tajā skaitā latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” īstenošana” un “Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšana”. Personas un organizācijas, kas gatavas piedāvāt dažādas neformālās aktivitātes 5–18 gadu veciem Jelgavā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem no Ukrainas, konkursam aicinātas pieteikt līdz 3. jūlija pulksten 12, bet personas un organizācijas, kas vēlas organizēt nometni latviešu un ukraiņu skolēniem no 1. līdz 12. klasei, konkursam var pieteikties līdz 5. jūlija pulksten 12.   

Konkursa “Atbalsta programmas “Neformālās izglītības pasākumi, tajā skaitā latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” mērķis ir sniegt atbalstu neformālās izglītības pasākumu nodrošināšanai, tostarp latviešu valodas apguvei, Ukrainas bērniem un jauniešiem, lai mazinātu kara notikumu izraisīto psihoemocionālo spriedzi, kā arī stiprinātu Ukrainas bērnu etnisko identitāti un kopību ar Latvijā dzīvojošo ukraiņu kopienu un sekmētu bērnu labizjūtu un piederību. Konkursa pretendentiem pasākums tematiski un saturiski jāveido tā, lai sniegtu atbalstu bērniem ukraiņu valodas, tradīciju un kultūras vērtību saglabāšanā un praktizēšanā, kā arī latviešu valodas prasmju apgūšanā un nostiprināšanā radošās, integrētās nodarbībās, ļaujot iepazīt arī Latvijas dabu un kultūrtelpu, lai veiksmīgāk iekļautos vietējā kopienā. Aktivitātes paredzētas 5–18 gadus veciem Ukrainas bērniem un jauniešiem, kuri šobrīd dzīvo mūsu pilsētā.

Savukārt kkonkursa “Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšana” galvenais mērķis ir nodrošināt atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu socializācijai un psihoemocionālai labbūtībai, kā arī latviešu valodas praktizēšanai un prasmju pilnveidei, sadarbojoties un komunicējot savā starpā daudzveidīgās radošās nodarbēs. Turklāt, lai palīdzētu Ukrainas bērniem un jauniešiem apgūt mūsu valsts valodu, pilnveidot komunikācijas un saskarsmes prasmes daudzveidīgās radošajās norisēs un aktivitātēs, konkursa nolikums paredz, ka pusei nometnes dalībnieku ir jābūt bērniem un jauniešiem no Latvijas, otrai pusei – bērniem un jauniešiem no Ukrainas.

Abos konkursos var piedalīties jebkura valsts vai pašvaldības iestāde, biedrības, nodibinājumi, kā arī nevalstiskas organizācijas, bērnu nometņu organizētāji un citas juridiskas personas.

Finansiālu atbalstu iespējams saņemt gan dienas, gan diennakts aktivitātēm. Neformālās aktivitātes ir jārealizē līdz 1. decembrim, bet nometnes – līdz 1. novembrim. Gan neformālās aktivitātes, gan nometnes var tikt organizētas kā telpās, tā ārpus tām.

Bērnu nometnes jāorganizē, ievērojot Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumos Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” noteiktās prasības. Nometnēm jābūt reģistrētām un saskaņotām bērnu nometņu datubāzē www.nometnes.gov.lv, nometņu vadītājiem jābūt derīgai nometnes vadītāja apliecībai.

Jāpiebilst, ka neformālo aktivitāšu un nometņu izdevumus finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Taču jāņem vērā, ka plānotais finansējums par viena dalībnieka dalību vienā neformālā aktivitātē nedrīkst pārsniegt 29,70 eiro, bet par vienu dalībnieku nometnē – 48 eiro par dalībnieku dienas nometnē un 68 eiro diennakts nometnē.

Pieteikuma dokumenti neformālo aktivitāšu rīkošanai Ukrainas bērniem un jauniešiem ir jāiesniedz līdz 3. jūlija pulksten 12, bet nometņu organizēšanai – līdz 5. jūlija pulksten 12. Nepieciešamos dokumentus var iesniegt slēgtā aploksnē Jelgavas Izglītības pārvaldei: sūtot pa pastu uz adresi Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001, iesniedzot klātienē Svētes ielā 22, Jelgavā, vai elektroniski pa e-pastu izglitiba@izglitiba.jelgava.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Lai iegūtu papildu informāciju, interesenti var sazināties ar Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieci Tiju Aleksandrovu pa e-pastu tija.aleksandrova@izglitiba.jelgava.lv vai tālruni 63012477.

Sīkāka informācija un konkursu pieteikuma anketa ir pieejama konkursu nolikumos, ar kuriem var iepazīties ziņas pielikumā.

Konkursa “Atbalsta programmas “Neformālās izglītības pasākumi, tajā skaitā latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” īstenošana” NOLIKUMS

Konkursa “Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšana” NOLIKUMS