23.6 °C, 3.3 m/s, 54 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaPašvaldība konkursā meklē neformālās izglītības pasākumu organizatorus ukraiņu bērniem un jauniešiem
Pašvaldība konkursā meklē neformālās izglītības pasākumu organizatorus ukraiņu bērniem un jauniešiem
05/06/2024

Lai sekmētu pilnvērtīgu Ukrainas bērnu un jauniešu integrēšanos un iekļaušanos, kā arī stiprinātu viņu latviešu valodas zināšanas, valsts pašvaldībām piešķīrusi finansējumu aktivitāšu organizēšanai.

Jelgavas izglītības pārvalde izsludinājusi konkursu “Atbalsta programmas “Neformālās izglītības pasākumi, tajā skaitā latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” īstenošana”. Iestādes, organizācijas un personas, kas gatavas piedāvāt neformālās aktivitātes 5–18 gadu veciem Jelgavā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem no Ukrainas, konkursam aicinātas pieteikties līdz 12. jūlija pulksten 12.

Konkursa pretendentiem pasākuma programma tematiski un saturiski jāveido tā, lai sniegtu atbalstu bērniem ukraiņu valodas, tradīciju un kultūras vērtību saglabāšanā un praktizēšanā, kā arī latviešu valodas prasmju apgūšanā un nostiprināšanā radošās, integrētās nodarbībās, ļaujot iepazīt arī Latvijas dabu un kultūrtelpu, lai veiksmīgāk iekļautos vietējā kopienā. Atbalstīti tiks pasākumi, ko iespējams realizēt līdz 2024. gada 1. decembrim, vienā aktivitātē iesaistot 10-20 bērnus un jauniešus, vienas stundas izmaksu vienam bērnam vai jaunietim nepārsniedzot 4,75 eiro.

Pieteikuma dokumenti konkursam ar norādi Projektu konkursam “Atbalsta programmas “Neformālās izglītības pasākumi, tajā skaitā latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” īstenošana” jāiesniedz līdz 12. jūnija pulksten 12. Nepieciešamos dokumentus var iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu izglitiba@izglitiba.jelgava.lv, sūtot pa pastu uz adresi Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001, vai iesniegt klātienē slēgtā aploksnē Jelgavas Izglītības pārvaldei, Svētes ielā 22, Jelgavā, 204. kabinetā.

Lai iegūtu papildu informāciju, interesenti var sazināties ar Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieci Tiju Aleksandrovu pa tālruni 63012477, e-pastu tija.aleksandrova@izglitiba.jelgava.lv.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties un pieteikuma anketu atradīsiet šeit

Jāpiebilst, ka pagājušajā nedēļā tika izsludināts konkurss “Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšana” un šodien noslēdzās pieteikumu iesniegšana.