22.3 °C, 0.4 m/s, 87.1 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaPašvaldība konkursā meklē nometņu organizatorus latviešu un ukraiņu bērniem un jauniešiem
Pašvaldība konkursā meklē nometņu organizatorus latviešu un ukraiņu bērniem un jauniešiem
27/05/2024

Lai palīdzētu Ukrainas bērniem un jauniešiem, kuri apmetušies mūsu valstī, apgūt valsts valodu, valdība pašvaldībām piešķīrusi finansējumu nometņu organizēšanai. Jelgavas Izglītības pārvalde izsludinājusi atklātu konkursu nometnes organizēšanai latviešu un ukraiņu bērniem un jauniešiem projektā “Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšana”. Konkursā līdz 5. jūnijam aicināti pieteikties pretendenti, kuri līdz 1. novembrim var noorganizēt nometni latviešu un ukraiņu bērniem un jauniešiem no 1. līdz 12. klasei.

Konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu socializācijai un psihoemocionālajai labbūtībai, kā arī latviešu valodas praktizēšanai un prasmju pilnveidei, komunicējot un sadarbojoties gan savā starpā, gan ar Latvijas bērniem un jauniešiem daudzveidīgās radošajās norisēs un izglītojošās aktivitātēs kultūrizglītībā, vides izglītībā, tehniskajā jaunradē, sportā, veselīga dzīvesveida un drošības jautājumos.

Finansiālu atbalstu iespējams saņemt gan dienas, gan diennakts nometņu organizēšanai ar īstenošanas laiku līdz šā gada 1. novembrim. Nometnes var tikt organizētas gan telpās, gan ārpus tām. Nometnes darbības ilgums – trīs dienu dienas nometnes un piecu dienu diennakts nometnes. Dienas nometnes programmas ilgums ir vismaz sešas stundas dienā. Jāpiebilst, ka nometnes saturs tematiski un mērķtiecīgi jāveido tā, lai tas sniegtu atbalstu bērniem un jauniešiem valsts valodas prasmju apguvē un pilnveidē, pilnveidotu komunikācijas, sadarbības un sociāli emocionālās prasmes, veidotu bērnu un jauniešu fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida un cilvēkdrošības paradumus.

Nometnes dalībnieku mērķgrupa ir Ukrainas bērni un jaunieši, kuri šobrīd dzīvo Jelgavā, un mūsu pilsētas bērni un jaunieši.

Konkurss ir atklāts un tajā var piedalīties jebkura pašvaldības dibināta iestāde, biedrība, nodibinājums, nevalstiskā organizācija un cita juridiska persona.

Bērnu nometnes jāorganizē, ievērojot Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumos Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” noteiktās prasības. Nometnēm jābūt reģistrētām un saskaņotām bērnu nometņu datubāzē www.nometnes.gov.lv, nometņu vadītājiem jābūt derīgai nometnes vadītāja apliecībai.

Jāpiebilst, ka atbalstītas tiks nometnes, kuru plānotais finansējums nepārsniegs 48 eiro dienā par viena dalībnieka dalību dienas nometnē vai 68 eiro dienā par viena dalībnieka dalību diennakts nometnē.

Pieteikuma dokumenti nometņu organizatoriem konkursam ar norādi “Projektu konkursam “Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšana”” jāiesniedz līdz 5. jūnija pulksten 12. Nepieciešamos dokumentus var iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu izglitiba@izglitiba.jelgava.lv, sūtot pa pastu uz adresi Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001, vai iesniegt klātienē slēgtā aploksnē Jelgavas Izglītības pārvaldei, Svētes ielā 22, Jelgavā, 204. kabinetā.

Lai iegūtu papildu informāciju, interesenti var sazināties ar Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieci Tiju Aleksandrovu pa tālruni 63012477, e-pastu tija.aleksandrova@izglitiba.jelgava.lv.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties un pieteikuma anketu atradīsiet ŠEIT.