26 °C, 2.5 m/s, 55.7 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaPašvaldība konkursā meklē nometņu organizatorus latviešu un ukraiņu bērniem
Pašvaldība konkursā meklē nometņu organizatorus latviešu un ukraiņu bērniem
12/07/2022

Lai palīdzētu Ukrainas bērniem un jauniešiem, kuri apmetušies mūsu valstī, apgūt valsts valodu, valdība pašvaldībām piešķīrusi finansējumu vasaras nometņu organizēšanai. Jelgavas valstspilsētas pašvaldība izsludina atklātu konkursu nometnes organizēšanai latviešu un ukraiņu bērniem projektā “Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšana 2022. gada vasaras brīvlaikā”. Konkursā līdz 20. jūlijam aicinātas pieteikties personas un organizācijas, kas līdz 31. augustam var noorganizēt nometni latviešu un ukraiņu bērniem un jauniešiem vecumā no 1. līdz 12. klasei.

Lai palīdzētu Ukrainas bērniem un jauniešiem apgūt mūsu valsts valodu, integrējoties ar Latvijas bērniem un jauniešiem, pilnveidot komunikācijas un saskarsmes prasmes gan latviešu valodas apguves nodarbībās, gan daudzveidīgās radošajās norisēs un aktivitātēs, konkursa nolikums paredz, ka pusei nometnes dalībnieku ir jābūt bērniem un jauniešiem no Latvijas, otrai pusei – bērniem un jauniešiem no Ukrainas.  

 

Konkursā var piedalīties jebkura valsts vai pašvaldības institūcija, juridiska vai fiziska persona, kas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir reģistrēta Komercreģistrā kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nevalstiskās organizācijas.

 

Finansiālu atbalstu iespējams saņemt gan dienas, gan diennakts nometņu organizēšanai ar īstenošanas laiku līdz 31. augustam. Nometnes var tikt organizētas gan telpās, gan ārpus tām. Nometnes darbības ilgums – no sešām līdz desmit dienām. Dienas nometnes programmas ilgums ir vismaz sešas stundas dienā. Jāpiebilst, ka nometnes saturs tematiski un mērķtiecīgi jāveido tā, lai tas sniegtu atbalstu bērniem un jauniešiem valsts valodas prasmju apguvē un pilnveidē, pilnveidotu komunikācijas, sadarbības un sociāli emocionālās prasmes, veidotu bērnu un jauniešu fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida paradumus.

 

Nometnes dalībnieku mērķgrupa ir Ukrainas bērni un jaunieši, kuri reģistrēti Valsts izglītības informācijas sistēmā, kā arī tie, kuri līdz šim mācījušies attālināti Ukrainas izglītības iestādēs, bet 2022./2023. mācību gadā uzsāks mācības Latvijas izglītības iestādēs, un Latvijas skolēni no 1. līdz 12. klasei.

 

Bērnu nometnes jāorganizē, ievērojot Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumos Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” noteiktās prasības. Nometnēm jābūt reģistrētām un saskaņotām bērnu nometņu datubāzē www.nometnes.gov.lv, nometņu vadītājiem jābūt derīgai nometnes vadītāja apliecībai.

 

Svarīgi ņemt vērā, ka, organizējot nometni, jāievēro arī Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 120. punkts: “Bērnu nometnes organizēšanā ievēro piesardzības pasākumus, kas noteikti Valsts izglītības satura centra vadlīnijās bērnu nometņu organizētājiem. Bērnu nometnē ir noteikta atbildīgā persona un izstrādāta procedūra rīcībai, ja nometnes dalībnieku vai darbinieku vidū konstatēta saslimšana ar Covid-19.” Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem atrodamas vietnē www.nometnes.gov.lv.

 

Jāpiebilst, ka nometnes organizēšanas izdevumus finansē no valsts budžeta līdzekļiem, taču jāņem vērā, ka plānotais finansējums par viena dalībnieka dalību 6–10 dienu ilgā nometnē nedrīkst pārsniegt 20 eiro dienā vai 40 eiro dienā par vienu dalībnieka dalību nometnē.

 

Pieteikuma dokumenti nometņu organizatoriem konkursam ar norādi “Projektu konkursam “Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšana 2022. gada vasaras brīvlaikā”” jāiesniedz līdz 20. jūlija pulksten 12. Nepieciešamos dokumentus var iesniegt slēgtā aploksnē Jelgavas Izglītības pārvaldei: sūtot pa pastu uz adresi Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001, vai, iesniegt klātienē, Svētes ielā 22, Jelgavā, 204. kabinetā līdz 20. jūlijam.

 

Lai iegūtu papildu informāciju, interesenti var sazināties ar Izglītības pārvaldes galveno speciālisti Annu Sloku pa tālruni 63012487, e-pastu anna.sloka@izglitiba.jelgava.lv.

 

Ar konkursa nolikumu var iepazīties un pieteikuma anketu atradīsiet ŠEIT.

 

 

Foto: pixabay.com

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē