22.5 °C, 2 m/s, 76.4 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPašvaldībaPašvaldība Loka maģistrāles lietā izskata iespēju vērsties Eiropas Savienības institūcijās
Pašvaldība Loka maģistrāles lietā izskata iespēju vērsties Eiropas Savienības institūcijās
28/10/2022

Jau divus gadus jelgavnieki var izmantot tās ērtības, ko sniedz pilnībā pārbūvētā Loka maģistrāle gandrīz piecu kilometru garumā un sakārtotās apbraucamās ielas vēl 6,4 kilometru garumā, kas ir neatsverams ieguvums pilsētas uzņēmējdarbības attīstībai un iedzīvotāju pārvietošanās ērtībām. Taču, neskatoties uz to, Loka maģistrāle joprojām ir strīdus objekts. Uzņēmums Igate KT, kas arī startēja iepirkuma konkursā un objektu bija gatavs būvēt par 5,4 miljoniem eiro dārgāk, turpināja apstrīdēt būvnieka izvēli projektā. Pēc ilgstošas tiesāšanās šobrīd Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, kas bija viena no institūcijām, kura uzraudzīja maģistrāles rekonstrukciju un rekonstruēto ielu apsekoja arī pēc tās nodošanas ekspluatācijā, atzīstot, ka būvdarbi veikti kvalitatīvi, piemērojusi Jelgavas pašvaldībai finanšu korekciju. Pašvaldība pēc šāda lēmuma izskata iespēju vērsties Eiropas Savienības institūcijās.

Šī tiesvedība jau sākotnēji bija uzņēmuma “Igate KT” vēršanās pret Jelgavas pašvaldību. Uzņēmums iepirkumā startēja ar piedāvājumu, kas bija par 5,4 miljoniem eiro dārgāks nekā uzvarētāja “RERE vide – Hidrostatyba” piedāvātā cena. Jelgavas pašvaldības Iepirkumu komisijas lēmums bija pamatots, jo Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmums apliecināja, ka komisija, izvēloties būvnieku Loka maģistrāles rekonstrukcijai, veica izvērtējumu atbilstoši konkursa nolikuma prasībām.

 

Saskaņā ar pašvaldības Iepirkumu komisijas 2018. gada 3. aprīļa piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolu konkursā bija iesniegti pieci piedāvājumi: AS “A.C.B.” (piedāvātā līgumcena – 24 618 936,41 eiro bez PVN); SIA “Ceļu būves firma “Binders”” (piedāvātā līgumcena – 22 997 771,71 eiro bez PVN); SIA “YIT Infra Latvija” (piedāvātā līgumcena – 23 857 053,23 eiro bez PVN); piegādātāju apvienība “Igate KT” (piedāvātā līgumcena – 23 100 100,10 eiro bez PVN); personu apvienība “RERE vide – Hidrostatyba” (piedāvātā līgumcena – 17 692 909,06 eiro bez PVN). Ņemot vērā četru pretendentu cenu piedāvājumus, kas savstarpēji atšķīrās par nebūtiskām summām, bet uzņēmuma “RERE vide – Hidrostatyba” piedāvātā cena bija par 5,4 miljoniem eiro zemāka, Jelgavas pašvaldība vērsās Konkurences padomē, lai tā izvērtē iespējamo ceļu būvnieku savstarpējo vienošanos cenu piedāvājumā.

 

Būvdarbu līgums ar konkursa uzvarētāju tika noslēgts 2018. gada jūnijā, taču pirmā tiesas sēde notika tikai 2019. gada martā. Savukārt 2019. gada maijā pieņemts Administratīvās rajona tiesas spriedums, ar kuru noraidīts “Igate KT” pieteikums, ka IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmums būtu atzīstams par prettiesisku, tādējādi apliecinot, ka pašvaldības Iepirkumu komisijas lēmums bijis tiesisks un pamatots. Tomēr “Igate KT” minēto spriedumu pārsūdzēja Augstākajā tiesā, kur ar Senāta 2020. gada 4. maija spriedumu tika nospriests nodot lietu atkārtotai izskatīšanai pirmās instances tiesai. 2021. gada maijā Administratīvā rajona tiesa lēma atzīt par prettiesisku Jelgavas pašvaldības Iepirkumu komisijas lēmumu par Loka maģistrāles būvnieka izvēli. Pašvaldība spriedumu pārsūdzēja Augstākajā tiesā, bet saņēma Augstākās tiesas atteikumu par kasācijas tiesvedības uzsākšanu. Tas nozīmē, ka Augstākā tiesa neskatīja lietu pēc būtības un atstāja spēkā Administratīvās rajona tiesas maijā pieņemto lēmumu.

 

Būtiski, ka Loka maģistrāles būvdarbu iepirkuma rezultātus apstiprināja kompetentā uzraudzības iestāde – Iepirkumu uzraudzības birojs. Iepirkumu procedūru skatīja arī Eiropas Komisija. Tāpat Loka maģistrāles rekonstrukciju uzraudzīja Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, kas rekonstruēto ielu apsekoja arī pēc tās nodošanas ekspluatācijā, atzīstot, ka būvdarbi veikti kvalitatīvi. Jelgavas pašvaldība joprojām uzskata, ka visu šo iesaistīto un atbildīgo institūciju pozitīvie atzinumi norāda uz to, ka konkursā uzvarējušais pretendents ir bijis kvalificēts un būvdarbi veikti kvalitatīvi.

 

Pēc Augstākās tiesas atteikuma uzsākt kasācijas tiesvedību Centrālā finanšu un līgumu aģentūra piemēroja Jelgavas pašvaldībai finanšu korekciju no Eiropas Savienības fonda piešķirtā finansējuma attiecināmajām izmaksām. Šobrīd pašvaldībai noteikts, ka jāatmaksā 1,2 miljoni eiro.

 

28. oktobra domes sēdē, skatot Jelgavas pašvaldības budžeta grozījumus šim gadam, pašvaldība paredzēja 650 000 eiro piemērotās finanšu korekcijas segšanai, paredzot, ka atlikušo summu pašvaldība segs 2024. gadā. Taču vienlaikus pašvaldība plāno turpināt vērsties Eiropas Savienības kompetentajās institūcijās, lai rastu risinājumu šai komplicētajai situācijai.

 

Jāatgādina, ka realizētais projekts ir viens no pilsētas lielākajiem un finansiāli apjomīgākajiem būvniecības darbiem. Loka maģistrāle ir Jelgavas maģistrālā iela, kas savieno autoceļu A8 ar Kalnciema ceļu un autoceļu P99 Jelgava–Kalnciems. Tās rekonstrukcija bija būtisks solis pilsētas turpmākajai attīstībai, izbūvējot iecerēto ziemeļu apvedceļu, ko veidos Loka maģistrāle, perspektīvais ziemeļu šķērsojums pāri Lielupei un Driksai un Atmodas iela.

 

Jelgavas pašvaldība, šajā projektā piesaistot Eiropas Savienības finansējumu nacionālas nozīmes centru integrēšanai Eiropas vienotajā transporta tīklā (TEN-T), rekonstruēja Loka maģistrāli no Kalnciema ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai 4733 metru garumā. Projektā ne tikai atjaunota maģistrālā iela, bet arī rekonstruētas komunikācijas, izbūvēts jauns pārvads pār dzelzceļu, gājēju un velo celiņi, stāvvietas, atpūtas vietas ar soliņiem, velostatīvi, atkritumu urnas, atjaunotas pieturvietas un pie pilsētas robežas izveidota atpūtas vieta ar karti tūristiem. Tāpat sakārtotas apbraucamās ielas 6,4 kilometru garumā.

 

Jāpiebilst, ka būvnieks, ar kuru tika noslēgts līgums, turpina pildīt līgumā nostiprinātās garantijas saistības. Garantijas laiks ir septiņi gadi.

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē