19 °C, 3.5 m/s, 72.6 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPašvaldībaPašvaldība rīkos sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursu “Impulss”
Pašvaldība rīkos sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursu “Impulss”
24/08/2023

Ar mērķi motivēt uzņēmējus pievērsties sabiedrībai nozīmīgu sociālo problēmu risināšanai un rosināt uzsākt sociālo uzņēmējdarbību pilsētā Jelgavas pašvaldība paredz rīkot sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursu “Impulss”. Jelgavas domes sēdē apstiprināts konkursa nolikums un vērtēšanas komisija.

Konkursa komisija lems par pieteikumu iesniegšanas izsludināšanu konkursam, par to informējot pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv un Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra tīmekļvietnē www.zrkac.lv.

Konkursa nolikums paredz, ka konkursā varēs piedalīties sabiedrības ar ierobežotu atbildību, saimnieciskās darbības veicēji un biedrības, kas reģistrētas Jelgavas administratīvajā teritorijā un darbojas Jelgavas pilsētā. Konkursā nevarēs piedalīties dalībnieki, kuriem uz pieteikuma iesniegšanas un vērtēšanas brīdi būs nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro; uzsākts maksātnespējas vai likvidācijas process; apturēta saimnieciskā darbība; uzņēmējdarbība ir saistīta ar azartspēlēm, tabakas izstrādājumu, ieroču, munīcijas un alkohola ražošanu un tirgošanu.

Pašvaldība paredz, ka konkursa uzdevums būs apzināt un novērtēt tā dalībnieku ieguldījumu sociālās uzņēmējdarbības attīstībā pilsētā; popularizēt dalībnieku pieredzi sociālo problēmu risināšanā, sekmējot labāko ideju pārnesi citu uzņēmumu darbā; motivēt radīt jaunus sociālos uzņēmumus Jelgavā.

Konkursam varēs pieteikt ideju, kas rada labvēlīgu un nozīmīgu sociālo ietekmi, nodarbinot mērķa grupas vai uzlabojot dzīves kvalitāti sabiedrības grupām, kas rada ilgstošu pozitīvu sociālo ietekmi (piemēram, iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošana, atbalsts zinātnei, vides aizsardzība un saglabāšana, dzīvnieku aizsardzība vai kultūras daudzveidības nodrošināšana).

Katrs dalībnieks konkursam varēs pieteikt vienu ideju, un tās vērtēs atbilstoši tādiem kritērijiem kā iesniedzēja saistība ar sociālo uzņēmējdarbību (reģistrēts sociālais uzņēmums, sagatavoti vai iesniegti dokumenti sociālās uzņēmējdarbības statusa iegūšanai, plāno uzsākt sociālo uzņēmējdarbību); idejas inovatīvais aspekts; idejas apraksta vispusīgums un kvalitāte; idejas sociālā ietekme; idejas izaugsmes potenciāls; mērķa grupa; vai naudas balva tiks izmantota idejas realizācijai.

Tāpat konkursa dalībnieki tiks aicināti prezentēt ideju klātienē konkursa komisijai. Uzvarētāji tiks noteikti, pēc minētajiem kritērijiem piešķirot punktu skaitu.

Uzvarētāji saņems pašvaldības naudas balvu šādā apmērā: 1. vieta – 1000 eiro; 2. vieta – 750 eiro; 3. vieta – 500 eiro. Tāpat komisijai ir tiesības piešķirt vienu veicināšanas balvu 100 eiro apmērā.

Sociālā uzņēmējdarbība ir preču ražošana un pakalpojumu sniegšana ar vēlmi radīt sociālo ietekmi, izmantojot biznesa metodes. Sociālās uzņēmējdarbības mērķis ir risināt kādu sociālu problēmu vai radīt labumu plašākai sabiedrībai, atsakoties no maksimālas peļņas gūšanas.

Jāpiebilst, ka šobrīd pilsētā darbojas astoņi reģistrēti sociālie uzņēmumi.