16.1 °C, 3.7 m/s, 85.3 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiSabiedrībaPašvaldība Ukrainas civiliedzīvotājus informē par atbalsta saņemšanas iespējām
Pašvaldība Ukrainas civiliedzīvotājus informē par atbalsta saņemšanas iespējām
04/08/2022

Augusta vidū daļai Ukrainas civiliedzīvotāju, kuri šobrīd dzīvo Jelgavas pašvaldības organizētajās izmitināšanas vietās, noslēgsies valsts noteiktais primārā atbalsta saņemšanas termiņš, kurā izmitināšanas izmaksas sedz valsts. Ceturtdien Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Jelgavas pašvaldības pārstāvji tikās ar Ukrainas valstspiederīgajiem, lai pārrunātu, kādu atbalstu pašvaldība var sniegt pēc primārā atbalsta saņemšanas termiņa beigām un kā jārīkojas, lai to saņemtu.  

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums nosaka, ka Latvijas valsts Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri nav izmitināti mājsaimniecībās, nodrošina primāri sniedzamo atbalstu – izmitināšanu līdz 60 vai 120 dienām, kā arī pārtiku līdz 30 dienām, bet ne ilgāk kā līdz 31. decembrim. 120 dienu ierobežojums, bet ne ilgāk kā līdz 31. decembrim, neattiecas uz personām, kuras uz pieteikuma iesniegšanas brīdi atbilst kādai no šīm grupām: līdz 23. jūlijam persona Valsts komisijai ir iesniegusi nepieciešamos dokumentus invaliditātes ekspertīzes veikšanai vai atzinuma saņemšanai par īpašas kopšanas nepieciešamību; ir persona ar invaliditāti; nodrošina invalīda aprūpi; ir pensijas vecumā atbilstoši Latvijā noteiktajam pensionēšanās vecumam; Latvijā iegūst izglītību klātienē pirmsskolas, pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē, iegūst izglītību augstākās izglītības iestādē vai turpina izglītības ieguvi Ukrainā tālmācībā vai attālināti pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē; ir sieviete, kura stājusies grūtniecības uzskaitē; ir viens no bērna vecākiem vai ārkārtas aizbildnis, kurš kopj bērnu līdz divu gadu vecumam; nodrošina pirmsskolas vecuma bērna kopšanu, aprūpi, un bērnam nav iespēju apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi; ir bērns pirmsskolas vecumā, kuram nav iespēju apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi.

 

Pašvaldības operatīvās informācijas centra (POIC) vadītājs Gints Reinsons skaidro, ka šobrīd LLU studentu viesnīcā izmitināti kopumā 223 Ukrainas civiliedzīvotāji un 79 mājsaimniecībām, kurās ir 1–4 personas, augusta vidū beigsies 120 dienu primārā atbalsta saņemšanas termiņš. “Līdz ar to ir nepieciešams kopīgi rast risinājumu, kā pašvaldība pēc noteiktā termiņa šiem cilvēkiem var palīdzēt atrast dzīvesvietu. Viens no pašvaldības piedāvātajiem variantiem ir iespēja Ukrainas civiliedzīvotājiem turpināt dzīvot LLU dienesta viesnīcā, slēdzot ar universitāti īres līgumu. Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, aptuveni divas trešdaļas iedzīvotāju, kuri dzīvo 79 mājsaimniecībās, atbilst kādai no valsts atbalstītajām iedzīvotāju grupām, līdz ar to varēs turpināt saņemt valsts apmaksātus pakalpojumus,” stāsta G.Reinsons, uzsverot, ka šīs tikšanās mērķis bija izskaidrot noteikumus, informēt par līgumu slēgšanu ar LLU, lai sakārtotu visus nepieciešamos dokumentus.

 

Tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri atbilst kādai no valsts atbalstītajām iedzīvotāju grupām, un varēs turpināt saņemt atbalstu, jāvēršas Jelgavas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11 un jāaizpilda iesniegums. Iesniegums būs pieejams ukraiņu valodā, un iesniegumu pieņemšana Klientu apkalpošanas centrā sāksies nākamnedēļ. Klientu apkalpošanas centrs strādā pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17 un piektdienās no 8 līdz 14.30.

 

Tikšanās reizē Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes pārstāvji Ukrainas civiliedzīvotājiem skaidroja, kuras personas pēc likuma var pretendēt uz valsts atbalstu arī turpmāk un kā rīkoties tiem, kuriem valsts atbalsts drīz tiks pārtraukts. Šie Ukrainas civiliedzīvotāji saskaņā ar likumu var pretendēt uz mājokļa pabalstu īres un komunālo pakalpojumu apmaksai. Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Elita Krūmiņa skaidro, ka mājokļa pabalsts tiek piešķirts, izvērtējot materiālo situāciju mājsaimniecībā un virkni citu faktoru. No tā arī atkarīga piešķiramā summa. Lai Ukrainas civiliedzīvotāji saņemtu atbalstu, jāvēršas Sociālo lietu pārvaldes Informācijas kabinetā Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9. Apmeklējumam obligāti iepriekš jāpiesakās pa tālruni 63048914 vai 63007224.

 

Jāpiebilst, ka šobrīd Jelgavā ir reģistrēti 1273 Ukrainas iedzīvotāji, no viņiem 327 dzīvo Jelgavas pašvaldības organizētajās izmitināšanas vietās – LLU 5. dienesta viesnīcā, Kārklu muižā un motelī “Akva”. Lielākā daļa civiliedzīvotāju – 946 – mājvietu raduši privātajā sektorā.

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē