21.6 °C, 1.6 m/s, 86.7 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPašvaldībaPaziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Miera ielā 18 un Miera ielā 20, Jelgavā
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Miera ielā 18 un Miera ielā 20, Jelgavā
10/05/2018

Jelgavas pilsētas dome 2018.gada 26.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.6/8 „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Miera ielā 18 un Miera ielā 20, Jelgavā,  lai izdarītu grozījumus Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumā, un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte, tālr.63005569.

Priekšlikumus un ieteikumus par lokālplānojumu var iesniegt rakstiski Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, 131.kab., vai elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@dome.jelgava.lv.

 

Ar lēmumu un lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumu, kā arī turpmāko lokālplānojuma izstrādes dokumentāciju iespējams iepazīties Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Lokālplānojuma teritorija 6276 m2 platībā ietver zemesgabalus Jelgavā, Miera ielā 18  un Miera ielā 20. Lokālplānojuma izpētes teritorija (~2.7 ha platībā) noteikta starp Miera ielu, Bauskas ielu, Aizsargu ielu.