24.7 °C, 4.7 m/s, 49.2 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaPēc policijas aizrādījuma šomēnes 177 adresēs privātīpašnieki ietvi notīrījuši
Pēc policijas aizrādījuma šomēnes 177 adresēs privātīpašnieki ietvi notīrījuši
26/01/2021

Jelgavas Pašvaldības policija sala un snigšanas apstākļos pastiprināti kontrolē, vai privātīpašnieki atbilstoši pilsētas saistošajiem noteikumiem no sniega attīra un apstrādā ar pretslīdes materiālu savam privātīpašumam piegulošās ietves, daudzdzīvokļu māju pagalmu piebraucamos ceļus un gājēju celiņus. Šogad līdz 24. janvārim apsekotas 434 adreses, lai pārliecinātos par ietvju stāvokli. 177 gadījumos pēc policijas aizrādījuma problēma atrisināta uzreiz, bet ar 113 namu saimniekiem veiktas preventīvas pārrunas un 97 gadījumos namu īpašniekiem atstāts rakstisks paziņojums par pienākuma nepildīšanu. 

Pašvaldības policijas pārstāve Aira Dimpere stāsta, ka ietvju un pilsētas ielu apsekošana ietilpst policijas ikdienas darbā, tāpat par netīrītām ietvēm ziņo iedzīvotāji, zvanot gan uz Pašvaldības policiju, gan Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centru. Policijā uzsver: mērķis nav uzreiz sodīt, bet gan panākt, lai namu saimnieki pildītu savu pienākumu. Līdz ar to šobrīd uzsvars ir uz preventīvo darbu, namu īpašniekiem un apsaimniekotājiem atgādinot par viņu atbildību.

 

Šogad līdz 24. janvārim Pašvaldības policijas darbinieki pilsētā apsekojuši vairāk nekā 400 adreses, lai pārliecinātos, vai tiek tīrītas piegulošās ietves un iebraucamie ceļi uz daudzstāvu māju pagalmiem. 113 adresēs, satiekot vai sazvanot īpašuma saimniekus, ar viņiem veiktas preventīvas pārrunas. 97 gadījumos policijas darbinieki namu īpašniekiem atstājuši rakstiskus paziņojumus par pārkāpumu un nama īpašnieka atbildību, bet 48 gadījumos par piegulošās ietves nenotīrīšanu izteikts mutisks aizrādījums. Piemēram, pagājušajā nedēļā par ietves nenotīrīšanu pārrunas veiktas ar 10 namu īpašniekiem Uzvaras ielā, deviņu privātmāju saimniekiem Tērvetes ielā, septiņiem namu saimniekiem Atmodas ielā. “Netīrītas privātīpašumiem piegulošās ietves konstatētas gan pilsētas centrā, gan arī tālāk no tā, piemēram, Salnas ielā, Baložu ielā, Viskaļu ielā,” papildina A.Dimpere.

 

Jāpiebilst, ka gadījumā, ja pārkāpums netiek novērsts, var tikt uzsākts administratīvais pārkāpuma process. Par saistošo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām līdz 500 eiro, juridiskām personām līdz 1500 eiro. Šoziem naudas sods par ietvju nenotīrīšanu nevienam vēl nav piemērots.

 

Sala un intensīvas snigšanas apstākļos ielu un ietvju uzturēšana ir gan pilsētas pašvaldības, gan juridisku un fizisku personu atbildība. Pašvaldība uztur kārtībā ielas, publiskās teritorijas un 55 procentus no Jelgavas pilsētā esošajām ietvēm jeb 400 800 kvadrātmetrus. Savukārt juridiskas un fiziskas personas ir atbildīgas par savam privātīpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošo ietvju, piebraucamo ceļu un daudzstāvu apbūves namu pagalmu ceļu, kas nodrošina pieslēgumu pilsētas ielu tīklam, uzturēšanu un kopšanu, tostarp sniega notīrīšanu un slīdamības novēršanu. Fiziskām personām privātīpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošo ietvju uzturēšana jānodrošina līdz pieciem metriem no zemesgabala robežas, bet juridiskām personām – līdz 10 metriem.

 

Piegulošajā teritorijā esošās ietves tīrīšana jānodrošina līdz pulksten 7.30, daudzstāvu apbūves namu pagalmu piebraucamo ceļu un gājēju celiņu tīrīšana – līdz pulksten 9. Bet dienas laikā sasniguša sniega notīrīšana no piegulošajā teritorijā esošās ietves un daudzstāvu apbūves namu pagalmu piebraucamiem ceļiem, ietvēm un gājēju celiņiem jānodrošina līdz pulksten 22.

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” piedāvā bezmaksas smilts-sāls maisījumu (25 kilogrami), ko iespējams izmantot publiskā lietošanā esošo ietvju kaisīšanai, lai novērstu to slīdamību. Tā piegādei var pieteikties, zvanot Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centram pa iedzīvotāju atbalsta tālruni 8787 un atstājot savu kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs).

 

Par pamanītajām ielu un ietvju seguma problēmām Jelgavas pilsētā var ziņot Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centram pa iedzīvotāju atbalsta tālruni 8787.

 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē