23 °C, 2.4 m/s, 57.8 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPēc skolu priekšlikumu izvērtēšanas tiksies ar vecākiem
Pēc skolu priekšlikumu izvērtēšanas tiksies ar vecākiem
01/02/2019

Izglītība un pievienotās vērtības radīšana izglītības sistēmā vienmēr ir bijusi svarīgākā prioritāte Jelgavā. Pašvaldība jau ilgāku laiku strādā, lai īstenotu izglītības satura tīkla izmaiņas Jelgavā, balstoties uz izmaiņām izglītības sistēmā valstī kopumā. Šobrīd skolas izteikušas savus priekšlikumus, notiek ieteikumu izvērtēšana un apkopošana, kam sekos klātienes tikšanās ar visu skolu klašu vecākiem, lai kopīgi nonāktu pie viena attīstības plāna, par ko būs jālemj Jelgavas domei.

Jelgavā skolu tīklā tiks veiktas būtiskas izmaiņas, lai paaugstinātu izglītības kvalitāti un iekļautos kopējā valsts izglītības reformā. Galvenais akcents ir skolēnu izglītības kvalitāte, programmu piedāvājums un valodas prasmju uzlabošana, kā arī optimāla telpu lietošana, ņemot vērā skolu noslodzi. Tāpat analizēta izglītības iestāžu infrastruktūra, izglītojamo skaita izmaiņas un potenciālā skolu specializācija.

 

Pilsētā ir 18 pirmsskolas izglītības iestādes, no tām 11 – Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes. Tāpat pilsētā ir 2 Valsts ģimnāzijas, 5 vidusskolas, 5 Jelgavas pilsētas pašvaldības sākumskolas/pamatskolas, 3 profesionālās izglītības iestādes (2 no tām – valsts). Tuvākajos gados mūs sagaida būtiskas izmaiņas izglītības sistēmā valstī kopumā, arī mūsu pilsētā, jo pieņemti būtiski lēmumi attiecībā uz mācībām valsts valodā. Ir uzsākta kompetenču pieejā balstītas izglītības satura ieviešana, viens no svarīgiem izglītības attīstības virsmērķiem ir iekļaujošas izglītības nodrošināšana, palielinot ikviena bērna līdzdalības iespējas mācību procesā, ārpusklases aktivitātēs un kultūras procesos. Lai pieņemtu lēmumu skolu tīkla sakārtošanā un izglītības procesa organizēšanā, veikta rūpīga skolēnu skaita izmaiņu analīze vairāku gadu griezumā.

 

 

 

Šobrīd izglītības iestāžu tīkls neatbilst esošajam skolēnu skaitam. Telpu noslodze variē no 174 % līdz 60% no pieļautā apjoma. Zemākā noslodze ir Jelgavas Amatu vidusskolā (60%) un Jelgavas 6.vidusskolā (62%), kas dala telpas ar Vakara (maiņu) vidusskolu. Lielākā telpu noslodze ir Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā (174%).

 

Jau ziņots, ka pagājušajā gadā sākās apjomīgs darbs pie jaunas izglītības stratēģijas izstrādes. Pašvaldība izsludināja iepirkuma konkursu par izglītības stratēģijas izstrādi, un tiesības izstrādāt dokumentu ieguva SIA “Dynamic University”. Konsultāciju uzņēmums, piesaistot neatkarīgu ekspertu komandu un strādājot ciešā sadarbībā ar Jelgavas pašvaldības speciālistiem, izglītības iestāžu vadību komandām, uzņēmējiem, vecākiem un Latvijas Lauksaimniecības universitāti, veica pilsētas izglītības nozares esošās situācijas analīzi, uz kuras pamata tapis izglītības attīstības rīcības plāns tuvākajiem gadiem.

 

Uzņēmums SIA “Dynamic University”, veidojot skolu tīkla analīzi, piedāvā izglītības iestāžu potenciālo specializāciju, nosakot, ka, piemēram, Jelgavas Valsts ģimnāzija vairāk akcentēs zinātni, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātiku, savukārt Spīdolas Valsts ģimnāzija varētu specializēties kā starptautiskais bakalaurāts, pamatā akcentējot humanitāro novirzienu un diplomātiju. Tāpat sava specializācija atrasta arī pārējām pilsētas izglītības iestādēm.

 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības priekšsēdētājs Andris Rāviņš akcentē: “Pilsētā katrai skolai ir jāveido savs, spēcīgs attīstības virziens, kas ļautu paaugstināt izglītības kvalitāti Jelgavā un iekļauties arī valsts kopējā izglītības reformā. Pārmaiņas ir nepieciešamas, un to ieviešana izglītības procesā prasa lielu darbu no mācību iestāžu vadītājiem un pedagogiem.”

 

Izglītības sistēmai kopumā nākamie mācību gadi būs izaicinājums, jo pārmaiņas plānotas ne tikai mācību satura veidošanā, bet arī pilsētas skolu tīkla un infrastruktūras sakārtošanā.

 

Uzzini vairāk:

 

Analīze

Stratēģija

Rīcības plāns

 

 

Foto: Jelgavas pilsēta

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē