17.8 °C, 3.7 m/s, 82.6 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPašvaldībaPēdējais NĪN nomaksas termiņš – 16. novembris
Pēdējais NĪN nomaksas termiņš – 16. novembris
09/11/2020

16. novembris ir pēdējais šā gada nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) nomaksas termiņš. Nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuri līdz šim termiņam nodokli nebūs samaksājuši, likumā noteiktajā kārtībā tiks aprēķināta nokavējuma nauda.

Jelgavas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājas vietnieks nodokļu jautājumos Ingars Bušs atzīst, ka līdz šim iedzīvotāji NĪN maksājuši aptuveni iepriekšējā gada līmenī – no gada sākuma līdz 9. novembrim NĪN iekasēts 3,4 miljonu eiro apmērā, un tas ir aptuveni 92 procenti no šogad plānotā, tostarp par visu gadu nodoklis šobrīd nomaksāts aptuveni 80 procentu apmērā. Šogad Jelgavas pilsētas pašvaldības budžetā ienākumi no NĪN plānoti 3,7 miljoni eiro. Finanšu nodaļa pateicas visiem NĪN maksātājiem, kuri godprātīgi un savlaicīgi veic nodokļa maksājumus, tādējādi gan izpildot likumdošanā noteiktās saistības, gan sekmējot pašvaldības noteikto funkciju, piemēram, pilsētas teritorijas labiekārtošana, sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana, sociālās palīdzības sniegšana, veselības un izglītības pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem, izpildi, jo ieņēmumi no NĪN ir pašvaldības budžeta sastāvdaļa.

 

Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” šā gada pēdējais NĪN maksāšanas termiņš ir 16. novembris. Ja maksājums līdz paredzētajam termiņam nebūs veikts, nodokļa maksātājam tiks aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu. Noteiktajā laikā nenomaksātais nodoklis un nokavējuma nauda saskaņā ar pašvaldības lēmumu ir piedzenama bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. Pirms piedziņas uzsākšanas personai tiek nosūtīts brīdinājums; ja tajā paredzētajā laikā un apmērā NĪN netiek samaksāts, lēmums tiek nodots piedziņai zvērinātam tiesu izpildītājam. Šajā gadījumā nodokļa maksātājam ir jārēķinās ar to, ka viņam papildus NĪN un nokavējuma naudai būs jāsedz arī ar piedziņas izpildi saistītās izmaksas. 

 

Finanšu nodaļa atgādina, ka NĪN maksājumu bezskaidras naudas norēķinu veidā var veikt internetbankā, rūpīgi pārliecinoties par konta atbilstību un to, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Būtiski ir maksājuma mērķī precīzi norādīt nodokļa maksātāja personīgā konta numuru par zemi un ēkām, īpašuma adresi vai kadastra numuru, par kuru veikts maksājums. Norēķinus var veikt arī portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv – tur pieejami pašvaldības banku konti NĪN samaksai, turklāt nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija. Tāpat samaksāt NĪN var veikalu tīkla “Maxima” kasēs, kur par katru maksājumu tiek ieturēta komisijas maksa 0,50 eiro.

 

 

Foto: Jelgavas pilsēta

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē