13.5 °C, 3.9 m/s, 81.3 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPie ilgstoši nekoptām kapavietām izvieto brīdinājuma zīmes; lūdz atsaukties piederīgos
Pie ilgstoši nekoptām kapavietām izvieto brīdinājuma zīmes; lūdz atsaukties piederīgos
03/07/2020

Jelgavas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” Kapavietu komisija veikusi trešo pilsētas kapsētu apsekošanu un izvietojusi brīdinājuma zīmes uz ilgstoši nekoptām kapavietām, aicinot to uzturētājus ierasties iestādē. Līdz šim brīdinājuma zīmes uzstādītas 160 kapavietās, bet tikai septiņos gadījumos uzturētāji noslēguši līgumu par kapavietu kopšanu. 2020. gada rudenī kapavietas, kurām šogad sagatavots trešais apsekošanas akts un piederīgie nebūs atsaukušies noteiktajā termiņā, pāries pašvaldības īpašumā un tiks ierādītas citiem.

Lai samazinātu nekopto kapavietu skaitu, kapavietu aktēšana, kurā ietilpst nekopto kapavietu apsekošana, brīdinājuma zīmju uzstādīšana un aktu par nekoptu kapavietu sagatavošana, Jelgavas pilsētas kapsētās notiek reizi gadā kopš 2018. gada, nosakot termiņu, kurā uzturētājam jāatsaucas. To veic speciāla komisija, kas izveidota, pamatojoties uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”. “Katra nekoptā un aktētā kapavieta tiek apsekota trīs reizes, ja līdz tam neatsaucas kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarota persona. Noteikumi paredz: gadījumos, ja uzturētājs “Pilsētsaimniecībā” neierodas arī pēc trešā akta sagatavošanas, Kapavietu komisija rosina izbeigt noslēgto kapavietas uzturēšanas līgumu, ja tāds ir noslēgts, un minētā kapavieta pāriet pašvaldības pārziņā. Vēlāk tā tiks ierādīta citam uzturētājam,” skaidro “Pilsētsaimniecības” Kapsētu apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Solvita Vaivode.

 

2020. ir trešais gads, kad tiek apzinātas un par nekoptām atzītas kapavietas Jelgavas pilsētas kapsētās, kuru uzturētāja vārds, uzvārds un dzīvesvieta nav zināma. S.Vaivode stāsta, ka 2018. gadā apsekošana tika sākta ar kapavietām, kuras gadiem ilgi netiek koptas, kurās ir ļoti seni apbedījumi un nav nekādu piemiņas zīmju. Pirmajā gadā brīdinājuma zīmes tika uzstādītas 120 kapavietās dažādās pilsētas kapsētās, bet 2019. gadā aktēto kapavietu skaits palielinājās līdz 160. “Līdz šim pēc brīdinājumu izvietošanas “Pilsētsaimniecībā” līgumu ir noslēguši septiņi uzturētāji, bet divi ir interesējušies, kas viņiem jādara. Gaidām, kad viņi ieradīsies klātienē un noslēgs līgumu,” stāsta S.Vaivode. Uz šo brīdi līgumi par kapavietas uzturēšanu noslēgti pa vienam Bērzu kapsētā, Meža kapsētā, Zanderu kapsētā un četri Baložu kapsētā.

 

S.Vaivode norāda, ka 2020. gada rudenī par kapavietām, kurām šogad sagatavots trešais apsekošanas akts un noteiktajā termiņā – trīs mēnešos – nebūs pieteicies kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarotā persona, uzturēšanas līgums tiks lauzts. “Minētās kapavietas atrodas daļēji slēgtās kapsētās, tādēļ tās apbedījuma veikšanai jaunam kapavietas uzturētājam tiks ierādītas tikai tādā gadījumā, ja konkrētajā kapsētā jau ir ģimenes kapavieta, kurā nav brīvu vietu un nav iespējams veikt virsapbedījumu,” skaidro S.Vaivode. Pašvaldības pārziņā varētu pāriet vairāk nekā 100 kapavietu dažādās pilsētas kapsētās.

 

“Pilsētsaimniecība” norāda, ka brīdinājuma zīmes paraugs un informācija, kur vērsties, redzot šādu zīmi kapavietā, ir izvietota uz informācijas stenda kapsētā. Lai saņemtu informāciju, kā rīkoties, lūgums vērsties pie attiecīgās kapsētas pārziņa. Kontaktinformācija pieejama “Pilsētsaimniecības” mājaslapā, sadaļā “Infrastruktūra/kapsētas”, vai Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16a, 3. kabinetā. Tālrunis uzziņām – 63084486, 29238810.

 

 

Foto: “Pilsētsaimniecība”

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē