18.3 °C, 2.8 m/s, 85.8 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPašvaldībaPieaug pašvaldības atbalsts bāreņiem
Pieaug pašvaldības atbalsts bāreņiem
25/08/2023

Jelgavā palielināts visu sociālo garantiju apmērs bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī ieviests jauns vienreizējs brīvprātīgās iniciatīvas pabalsts – drošības naudas iemaksai par īrētu mājokli – 320 eiro apmērā.

Jaunais pabalsts no septembra ieviests ar mērķi mazināt sociālo problēmu un mājokļa pieejamību uzreiz pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, lai iedrošinātu īrēt savu pirmo mājokli. Pabalsta apmērs aprēķināts, ņemot vērā vidējo īres maksu par mājokli, kas ir 160 eiro mēnesī, paredzot drošības naudu par pirmo un pēdējo īres mēnesi – kopā 320 eiro apmērā. Vienreizējo pabalstu drošības naudas iemaksai par mājokli piešķirs pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, ja ir noslēgts līgums par dzīvojamo telpu īri, izņemot par pašvaldības dzīvojamo telpu un par pirmās pakāpes radiniekiem piederošo dzīvojamo telpu īri. Paredzēts, ka potenciālo pabalsta saņēmēju skaits no septembra varētu būt 10 personas, tādējādi 2023. gadā provizoriski šim mērķim būs nepieciešami papildu naudas līdzekļi 3200 eiro.

Vēl ar grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos “Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” ir palielināts visu sociālo garantiju apmērs. Pilngadību sasniegušajam bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam turpmāk piešķirs:

– patstāvīgas dzīves uzsākšanai naudas līdzekļus, kuru apmērs ir 40 procenti no ienākumu mediānas jeb 251 eiro, bet personai ar invaliditāti kopš bērnības – 60 procenti no ienākumu mediānas jeb 376 eiro;

– vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei. Tā apmērs ir ienākumu mediānas līmenī, kurai piemērots koeficients 1,7, līdz ar to pabalsta apmērs noteikts no 1065 eiro;

– ja persona mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un apgūst vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu, pabalstu ikmēneša izdevumiem, kas ir 20 procenti no ienākumu mediānas jeb 125 eiro, bet personai ar invaliditāti kopš bērnības – 30 procenti no ienākumu mediānas jeb 188 eiro;

– ja pilngadību sasniegušais bārenis vai bez vecāku gādības palikušais bērns studē augstākās izglītības iestādē, kas reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā, izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem, kas ir 20 procenti no ienākumu mediānas jeb 125 eiro, bet personai ar invaliditāti kopš bērnības – 30 procenti no ienākumu mediānas jeb 188 eiro.

Pašvaldība prognozē, ka 2023. gada otrajā pusgadā minēto sociālo garantiju nodrošināšanai un jaunā brīvprātīgās iniciatīvas pabalsta nodrošināšanai būs nepieciešami papildu naudas līdzekļi 8288,55 eiro apmērā. Jāpiebilst, ka šā gada pirmajā pusgadā sociālās garantijas šai mērķa grupai nodrošinātas par kopējo summu 33 694,27 eiro.