18.2 °C, 1.6 m/s, 89.8 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaPieaugušo izglītība – ieguldījums profesionālajā un personīgajā izaugsmē
Pieaugušo izglītība – ieguldījums profesionālajā un personīgajā izaugsmē
23/09/2022

“Pieaugušo izglītība ir noteikta kā Eiropas Izglītības telpas fokusa tēma 2021.–2030. gadam. Mācības pēc vidusskolas vai augstskolas ļauj pieaugušajiem attīstīt vērtīgas prasmes, tādējādi uzlabojot karjeras izredzes, paplašinot profesionālās zināšanas, tās uztur aktīvu prātu, palīdz paplašināt katra iedzīvotāja sociālo pieredzi. Pieaugušo izglītībā iegūtā pārliecība, spējas un jauniegūtie kontakti ar līdzīgi domājošiem ir vērtības, kas svarīgas gan darbavietā, gan ārpus tās,” pieaugušo izglītības nozīmīgumu akcentē Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) direktore Sarmīte Vīksna, aicinot katru pieaugušo jelgavnieku veikt pašvērtējumu, apzinot to, kādas kompetences tieši viņam būtu nepieciešams pilnveidot profesionālajai un personīgajai izaugsmei.

ZRKAC jau daudzus gadus nodrošina izglītības iespējas un tās pieejamību visdažādākajām iedzīvotāju mērķgrupām – uzņēmējiem un pašnodarbinātām personām, darba devējiem un nodarbinātajiem, pedagogiem, vecākiem, bērniem un jauniešiem, senioriem, darba meklētājiem, bezdarbniekiem – un šobrīd arī Ukrainas civiliedzīvotājiem.

 

S.Vīksna atklāj, ka jaunajā sezonā ZRKAC galvenokārt fokusējas uz neformālo pieaugušo izglītības programmu piedāvājumu. “Pieredze rāda, ka mūsdienās cilvēki vēlas zināšanas iegūt ātri un atbilstoši individuālajām vajadzībām, un tieši neformālās izglītības programmas ir mācību forma, kas sniedz izvēles brīvību un iespēju katram modelēt savu pašizaugsmi,” pārliecināta S.Vīksna. ZRKAC mācību piedāvājums veidots tā, lai ko noderīgu savai profesionālajai un personīgajai izaugsmei atrastu ikviens. ZRKAC direktore norāda, ka jaunajā mācību sezonā piedāvājumā ir 404 daudzveidīgas gan profesionālo kompetenču, gan arī dzīves kvalitātes pilnveides programmas. Turklāt tiek nodrošināta iespēja programmas apgūt kā klātienē, tā attālināti, bet valodas un digitālās kompetences ir iespēja pilnveidot individuālās vai pāru nodarbībās dažādos prasmju līmeņos.

 

Personalizēti mācību kursi darba kolektīvam

 

ZRKAC turpina pērn uzsākto izglītības programmu piedāvājumu valsts, pašvaldību iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāju un darbinieku profesionālo kompetenču pilnveidei, kurā iekļautas apmācību tēmas publiskā sektora augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem un darbiniekiem. “Jau pagājušajā sezonā veiksmīgi sadarbojāmies ar vairākām iestādēm, veidojot personalizētus mācību kursus tieši viņu kolektīvam, pielāgojot mācību saturu konkrētas iestādes darba specifikai un darbinieku individuālajām mācību vajadzībām. Šomēnes mācības, pilnveidojot digitālās prasmes, uzsāks pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”, Pašvaldības operatīvās informācijas centra un kapitālsabiedrības SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” darbinieki,” stāsta direktore, norādot, ka pirms mācību uzsākšanas darbinieki aicināti veikt pašvērtējumu un aizpildīt aptauju par savām izglītības vajadzībām un profesionālās kompetences pilnveides vēlmēm. Piedāvājumā ir programmas angļu valodas prasmju stiprināšanai, digitālo, vadības un personāla attīstības kompetenču pilnveidei. Pieteikt personalizētu pasūtījumu – individuāli vai kolektīvi – var ikviens interesents. Arī tad, ja nepieciešams pilnveidot kompetenci, kura nav iekļauta programmu piedāvājumā, – ZRKAC ir gatavs šādu pasūtījumu īstenot.

 

Turpina atbalstu pedagogiem

 

Darbā ar izglītības iestādēm ZRKAC izvirzījis četras prioritātes: diferencēta, individualizēta un personalizēta metodiskā atbalsta nodrošināšana vispārējās izglītības iestādēm kompetenču pieejas īstenošanā; mācību jomu darbības attīstība kā resurss kompetenču pieejas īstenošanā; pedagogu digitālās pratības pilnveide un pedagogu emocionālās labbūtības veicināšana. Pedagogiem visās izglītības pakāpēs tiek piedāvāts daudzveidīgs personalizēts atbalsts atbilstoši katra pedagoga noteiktajiem mērķiem – profesionālās pilnveides programmas, semināri, domnīcas, individuālās konsultācijas pie mācību jomu vadītājiem, individuālās un grupu konsultācijas digitālo kompetenču jautājumos. “Šosezon sniegsim arī lielāku atbalstu jaunieceltajiem un topošajiem izglītības iestāžu vadītājiem un vietniekiem, piedāvājot modulāru programmu līderības kompetences stiprināšanai – lietišķā komunikācija un etiķete, pārmaiņu vadīšana, vadītāja pašvadība un personīgās efektivitātes psiholoģija, sadarbības prasmes un jaunās paaudzes psiholoģiskais portrets, kā arī efektīva darba organizācija,” stāsta Izglītības attīstības nodaļas vadītāja Vēsma Cielava. Savukārt pedagogu labbūtības veicināšanai jaunajā mācību gadā pedagogi varēs smelties iedvesmu un atgūt spēkus dažādās meistarklasēs un lekcijās.

 

Paplašināts piedāvājums valodu apguvē

 

ZRKAC ik gadu domā, kā vēl iespējams palīdzēt pieaugušajiem apgūt valodu. Šogad angļu valodas apguvei tiek piedāvāts paplašināts kurss ar pedagogu – native speaker. Proti, tās būs treniņnodarbības mūsdienu angļu valodas, pareizrakstības, izrunas, projektu valodas un prezentēšanas prasmju apguvei kopā ar pedagogu, kuram angļu valoda ir dzimtā valoda. Arī skolēni no 2. līdz 12. klasei gaidīti angļu valodas kursos, bet vidusskolēniem tiek piedāvāti treniņi perfektai valodas lietojuma un izrunas apguvei kopā ar native speaker. Tāpat ZRKAC piedāvā vācu valodas, spāņu un lietuviešu valodas kursu ikdienas saziņai. Līdz decembrim ZRKAC bez maksas turpina piedāvāt arī latviešu valodas kursus ukraiņu civiliedzīvotājiem.

 

Turpinot iesākto, pastiprināta uzmanība vērsta uz piedāvājumu ģimenēm. Papildināts saturs “Nesteidzīgās dzīves skolai”, kurā gaidīti jelgavnieki vecumā no 65 gadiem, lai apgūtu jaunas prasmes, stiprinātu savu dzīves kvalitāti un paplašinātu domubiedru loku, tiks turpinātas ģimeņu izglītības aktivitātes un veselības veicināšanas programmas – kursi un semināri par bērna fizisko veselību un drošību, bērna attīstību un emocionālo veselību. Turpināsies “Topošo vecāku skola” jeb nodarbību cikls topošajām māmiņām kopā ar atbalsta personu, lai sagatavotos dzemdībām un iemācītos jaundzimušā aprūpi, no oktobra līdz maijam notiks “Gudro vecāku skola”, kurā šogad dominējošā tēma ir “Bērnu līdz 3 gadu vecumam fiziskā un emocionālā veselība, vecāku loma un rūpes par to”. Būtiski, ka daļa ģimeņu izglītības programmu vecākiem notiek bez maksas, jo tiek īstenotas ar projekta “Veselības veicināšana Jelgavā” atbalstu. Projekta laikā ZRKAC turpinās piedāvāt arī veselības veicināšanas aktivitātes strādājošajiem un senioriem – būs gan fizisko aktivitāšu treniņnodarbības, gan emocionālās veselības stiprināšanas kursi. 

 

Metālapstrādē – uzsvars uz individuālajām apmācībām

 

“Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare ir nozīmīga visas tautsaimniecības attīstībā, jo minētās nozares apgādā pārējās tautsaimniecības nozares. Taču svarīgs nosacījums – ir vajadzīgi kvalificēti darbinieki, kuru trūkums diemžēl jau ir ilgstoša problēma, kas būtiski ierobežo uzņēmumu straujāku attīstību. Apzinoties šo, Metālapstrādes mācību parks sniedz iespēju profesionālās kompetences paaugstināt gan tām personām, kuras nozarē strādā, gan arī tām personām, kuras tas saista tikai kā hobijs. Un īpaši aicinām šo iespēju izmantot uzņēmumus, ar mūsu palīdzību sagatavojot kvalificētus darbiniekus tieši savam uzņēmumam,” atzīst ZRKAC direktores vietnieks metālapstrādes attīstības jautājumos Artis Broņka. ZRKAC Metālapstrādes mācību parkā kopumā var apgūt 37 dažādas programmas trijos virzienos: darbs ar metināšanas iekārtām, darbs ar programmvadības (CNC) metālapstrādes darbgaldiem, kas ietver gan virpošanu un frēzēšanu, gan lokšņu metāla locīšanu un griešanu, un darbs ar inženiertehniskajiem risinājumiem. Īsākā no tām ir sešas mācību stundas, bet garākā – 480 mācību stundas. “Izstrādājot programmas, galvenokārt ņemam vērā nozares uzņēmumu vajadzības, nodrošinot iespēju pie mums sagatavot tieši tādus speciālistus, kādi nepieciešami konkrētā uzņēmumā. Tieši individuāla pieeja sniedz labāko rezultātu,” skaidro A.Broņka, uzsverot, ka Metālapstrādes mācību parkā ir izveidota moderna materiāltehniskā bāze ar mūsdienīgām iekārtām, kas tiek izmantotas arī ražošanā.

 

Jaunas iespējas uzņēmējiem

 

Viens no ZRKAC uzdevumiem ir sniegt atbalstu pilsētas uzņēmējiem, nodrošinot iespēju paplašināt kompetences viņiem svarīgās jomās. ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļā norāda, ka uzņēmējiem vienmēr aktuāli ir jautājumi par grāmatvedību, nodokļiem un mārketingu. “Esam radījuši jaunas izglītības programmas – “Kā kārtot vienkāršā ieraksta grāmatvedību”, “Uzņēmējdarbības formas un nodokļu veida izvēle uzņēmējdarbības uzsācējiem”, “Mana zīmola izveidošana un popularizēšana” –, un izstrādē vēl ir programma “Gada pārskata sagatavošana mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”, ko varēs apgūt 2023. gada janvārī,” stāsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone. Bet pēc iestāžu un organizāciju vadītāju ierosinājuma izveidota programma “Sociālpsiholoģiskās sakarības lietišķajā vidē un profesionālo kvalitāšu saglabāšana konflikta situācijās”, kurā galvenie temati ir profesionāla, empātiska attieksme pret klientu, veiksmīga lietišķā komunikācija un konfliktu risināšanas prasme,” skaidro L.Miķelsone. Viņa norāda, ka šogad uzsvars likts uz individuālām konsultācijām. Sieviešu uzņēmēju atbalsta centrā, sākot no šīs nedēļas, deviņas nedēļas notiks individuālais konsultāciju cikls par šādām tēmām: “Drona vadības pamati”, “Kataloga izveide “WhatsApp””, “”Facebook” un “Instagram” kontu sasaiste, izveide pilnvērtīgai darbībai”, “”Facebook”, “Instagram” “Creator Studio” mēneša plāna izveide”, “Konta izveide “Etsy””, “Kā kļūt redzamam “Etsy””, “E-paraksta un e-adreses izveide”, “Trello.com izmantošanas iespējas uzņēmējdarbībā”, “Canvanizer.com izmantošana biznesa idejas attīstībai”.

 

ZRKAC jaunās sezonas piedāvājums apkopots katalogā, kas pieejams klātienē iestādē un elektroniski mājaslapā www.zrkac.lv. Pieteikties izvēlētajiem kursiem un nodarbībām var iestādē vai mājaslapā, aizpildot kursu anketu. Jāpiebilst, ka ZRKAC šogad veidos arī sezonālos kalendārus “Rudens”, “Ziema”, “Pavasaris” – katrā bukletā apkopots trīs mēnešu neformālās izglītības piedāvājums, semināri un pasākumi. Buklets ir pieejams ZRKAC, pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā un elektroniski tiks izsūtīts sadarbības partneriem, kā arī publicēts mājaslapā www.zrkac.lv.

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē