-4.7 °C, 2.7 m/s, 91.8 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPieejams informatīvs materiāls «Uzzini, kas ir civilā aizsardzība»
Pieejams informatīvs materiāls «Uzzini, kas ir civilā aizsardzība»
25/02/2009

Lai uzlabotu civilās aizsardzības līmeni un sadarbību cīņai pret plūdu izraisīto ietekmi Eiropā, īpaši Latvijas un Lietuvas kaimiņreģionos, izdots informatīvs materiāls «Uzzini, kas ir civilā aizsardzība».

Kā informē Liene Rulle,Jelgavas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Projektu vadības sektora projektu vadītāja, buklets «Uzzini, kas ir civilā aizsardzība» tapis Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāta līdzfinansētā projekta «Latvijas – Lietuvas sadarbība cīņai pret plūdiem» gaitā, un tajā iekļauta koncentrēta informācija par civilās aizsardzības mērķiem, uzdevumiem, civilās aizsardzības sistēmu, tās vadību un plānošanu.

Buklets izdots latviešu un lietuviešu valodā, lai tas būtu saistošs abu projektā iesaistīto valstu – Latvijas un Lietuvas – iedzīvotājiem un viņi gūtu priekšstatu par to, kā civilā aizsardzība tiek organizēta pilsētā, valstī un arī kaimiņvalstī.

Bukletā latviešu valodā, kas galvenokārt paredzēts Jelgavas un rajona iedzīvotājiem, iekļauta arī informācija par civilo aizsardzību Jelgavā, piemēram, bīstamajiem objektiem pilsētā, pulcēšanās vietām katastrofu gadījumā, katastrofu pārvaldīšanā iesaistītajām organizācijām. Savukārt Šauļu un apkārtnes iedzīvotājiem paredzētajā materiālā attiecīgi apkopota informācija par civilās aizsardzību viņu pilsētā. Abos bukletos ir arī ziņas par galvenajiem principiem civilajā aizsardzībā Latvijā un Lietuvā.

Kopējā informatīvā materiāla «Uzzini, kas ir civilā aizsardzība» tirāža ir 20 000 eksemplāru – pa 10 000 katrā valodā, un to izplatīšanu organizē projektā «Latvijas – Lietuvas sadarbība cīņai pret plūdiem» iesaistītās pašvaldības – Jelgavas un Šauļu.

Bukletu «Uzzini, kas ir civilā aizsardzība» latviešu valodā var iegūt Jelgavas domes Informācijas aģentūrā. Daļa materiālu nodota projekta partneriem, tostarp Jelgavas rajona padomei, kas organizē to izplatīšanu Jelgavas rajona pagastos un novados, daļa, iesaistoties Jelgavas Izglītības pārvaldei, nonākusi pilsētas skolās.

Pagājušajā gadā šī projekta gaitā pēc līdzīga principa izdots informatīvs materiāls «Plūdi», kurā apkopota informācija par plūdu cēloņiem, lielākajām applūstošajām teritorijām, evakuēšanos plūdu gadījumā un pilsētas rīcības plānu plūdu prognozēšanā, reaģēšanā un seku novēršanā Jelgavas un Šauļu pašvaldībās.

Projektu «Latvijas – Lietuvas sadarbība cīņai pret plūdiem» īsteno Jelgavas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Šauļu pilsētas pašvaldību un Jelgavas rajona padomi. Tā gaitā tiek izstrādāti vienoti standarti un procedūras pārrobežu sadarbībai, organizēta pieredzes apmaiņa ar citām Eiropas valstīm, nodrošinātas teorētiskās un praktiskās apmācības Latvijas un Lietuvas glābšanas dienestu pārstāvjiem, kā arī sabiedrības informēšana par plūdu radīto posmu. Projekta budžets ir 223 872 eiro, tajā skaitā 179 097 eiro ir Eiropas Savienības līdzfinansējums.

Informāciju sagatavota
Sabiedrisko attiecību sektorā
Tel. 63005558