25.7 °C, 4.1 m/s, 35.1 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaPieejams Jelgavas publiskais pārskats par 2020. gadu
Pieejams Jelgavas publiskais pārskats par 2020. gadu
04/06/2021

Publicēts Jelgavas pilsētas pašvaldības publiskais pārskats par aizvadīto gadu. Tajā apkopotā informācija vēsta, ka pērn pilsētā reģistrēti 696 jaundzimušie, reģistrēti 220 jauni uzņēmumi, kā arī, neskatoties uz pandēmijas izraisīto ekonomisko aktivitāšu sarukumu, pieaugusi vidējā darba samaksa. 2020. gadā tā kāpusi par 48 eiro.

Jelgavas pilsētas pašvaldības publisko pārskatu par 2020. gadu maija domes sēdē apstiprināja deputāti. Tajā iekļauta pamatinformācija par pilsētas iedzīvotājiem, nodarbinātību, ekonomiku un ziņas par pašvaldību un tās kapitālsabiedrībām. Publiskā pārskata uzdevums ir informēt sabiedrību par pašvaldības darbības mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem un budžeta līdzekļu izlietojumu.

 

Jelgavai 2020. gads ir bijis izaicinājumu gads, kas iezīmējās ar iepriekš nepieredzētu situāciju mūsu valstī un visā pasaulē – Covid-19 pandēmiju. Tas no pašvaldības prasīja maksimālu koncentrēšanos uz krīzes situācijas risināšanu un precīzu, izsvērtu lēmumu pieņemšanu. Tāpat aizvadītajā gadā daudz spēka, laika un cilvēkresursu prasīja cīņa par lielās pilsētas statusa saglabāšanu Jelgavai – pēc iedzīvotāju skaita ceturtajai lielākajai pilsētai valstī, Zemgales ekonomikas, izglītības un kultūras centram. Jelgavai izdevās nosargāt savu statusu, un no 1. jūlija tā būs valstspilsēta.

 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, 2021. gada janvārī Jelgavā bija 60 564 iedzīvotāji, bet 2020. gada janvārī Jelgavā bija reģistrēti 60 798 iedzīvotāji. 2020. gadā Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 696 bērni, gadu iepriekš – 701, miruši 1007 cilvēki (2019. gadā – 793).

 

 

Valsts ieņēmumu dienesta dati liecina, ka 2020. gadā pilsētā strādāja 23 906 darba ņēmēji, salīdzinot ar 2019. gadu, strādājošo skaits samazinājies par 4,8 procentiem, ko var skaidrot ar Covid-19 pandēmijas ietekmi. Vislielāko Jelgavā strādājošo īpatsvaru joprojām veidoja jelgavnieki – 52,3 procenti no kopējā strādājošo skaita jeb 12 513 cilvēki. Darbu mūsu pilsētā bija atraduši arī rīdzinieki – 8,3 procenti – un apkārtējo novadu iedzīvotāji: 16,1 procents Jelgavas novadā, 5,2 procenti Ozolnieku novadā un 2,4 procenti Dobeles novadā deklarēto. Kopējais darba ņēmēju jelgavnieku skaits pagājušajā gadā bija 33 426, no tiem pilsēta strādāja 37,4 procenti jeb 12 513 jelgavnieku, bet Rīgā darba vietas bija atraduši 36,7 procenti jeb 12 261 iedzīvotājs.

 

Līdz ar Covid-19 straujo izplatību un ekonomisko aktivitāšu sarukumu pēc desmit gadu stabila krituma bezdarba līmenis Latvijā un arī Jelgavā 2020. gadā atkal uzrādīja pieaugumu. Vidējais bezdarba līmenis Jelgavā 2020. gadā bija pieci procenti (gadu iepriekš – 3,5 procenti), kas starp republikas pilsētām bija trešais zemākais aiz Valmieras (4,2 procenti) un Rīgas (4,7 procenti). 2020. gada beigās Nodarbinātības valsts aģentūras bezdarbnieku uzskaitē bija 1265 Jelgavas iedzīvotāji, kas ir par 404 cilvēkiem vairāk nekā 2019. gada beigās.

 

Pēdējos gados augusi strādājošo mēneša vidējā darba samaksa gan Jelgavā, gan reģionos, gan valstī kopumā. 2020. gadā Jelgavā tā bija 1091 eiro, kas ir par 48 eiro lielāka nekā 2019. gadā.

 

 

Saskaņā ar “Lursoft” datiem 2019. gadā Jelgavā darbojās 4116 ekonomiski aktīvu uzņēmumu (2018. gadā – 4103), tostarp 2433 individuālie komersanti un komercsabiedrības (2018. gadā – 2419), tas ir, 43 uzņēmumi uz 1000 iedzīvotājiem. Komercsabiedrību un individuālo komersantu skaits uz 1000 iedzīvotājiem Jelgavā ar katru gadu palielinās. 2020. gadā Jelgavā reģistrēti 220 jauni uzņēmumi, bet likvidēti – 215.

 

 

Lielākie uzņēmumi Jelgavā pēc strādājošo skaita atbilstoši “Lursoft” datiem 2020. gadā bija: VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža”” – 521 strādājošais, SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca” – 512, SIA “AKG Thermotechnik Lettland” – 285 (2019. gada dati), SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” – 229, SIA “Jelgavas poliklīnika” – 210, SIA “KULK” – 188 (2019. gada dati) strādājošie, SIA “Luwo” – 159, SIA “Jelgavas tipogrāfija” – 156, SIA “Zemgales veselības centrs” – 132, SIA “Jelgavas autobusu parks” – 110 strādājošie. Viens no lielākajiem darba devējiem Jelgavā ir arī LLU, kurā uz 2020. gada 1. oktobri strādāja 1129 darbinieki (uz 2019. gada 1. oktobri – 1158), tajā skaitā 482 no LLU kopējā personāla akadēmiskais personāls un vieslektori.

 

Publiskais pārskats elektroniskā formātā pieejams pilsētas mājaslapas www.jelgava.lv sadaļā “Pašvaldība”, apakšsadaļā “Dokumenti”, “Publiskie pārskati”.

 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē