13.5 °C, 3.9 m/s, 81.3 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPieņemts Jelgavas pilsētas budžets
Pieņemts Jelgavas pilsētas budžets
06/02/2018

Jelgavas pilsētas dome šodien, 6. februārī, pieņēma pašvaldības budžetu šim gadam. Pilsētas ieņēmumi un izdevumi šogad veidos 71,4 miljonus eiro.

Pilsētas budžeta galvenais ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas šogad pieaugs par 8,9 procentiem, sasniedzot 40,8 miljonus eiro. Arī šajā gadā minimālā alga palielinās par 13 procentiem, pedagogu atalgojuma kāpums ir 7 procenti, pārējo pašvaldībā nodarbināto speciālistu algas pieaugums – 5 procenti.

No nodokļu ieņēmumiem stabilu daļu veido nekustamā īpašuma nodoklis, ko šogad paredzēts iekasēt 3,6 miljonu eiro apmērā. Ieņēmumi no azartspēļu nodokļa līdz ar likuma izmaiņām valstī pieaug par vairāk nekā 100 000 eiro, sasniedzot 420 564 eiro. Līdz ar to kopā nodokļu ieņēmumos pašvaldība šogad prognozē iekasēt 44,9 miljonus eiro. Ieņēmumos, ko Jelgava saņem no valsts un citu pašvaldību budžetiem, šogad paredzēts iekasēt 12,5 miljonus eiro. Valstī palielinot pedagogu algas, par 1,6 miljoniem eiro pieaudzis arī pašvaldībā saņemto mērķdotāciju apjoms pedagogu atalgojumam šā gada astoņiem mēnešiem, sasniedzot 7,4 miljonus eiro.

Tāpat nozīmīga budžeta daļa ir pašvaldības ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kas šogad kopā veido 1,5 miljonus eiro. Nenodokļu ieņēmumi šogad plānoti 250 085 eiro. Savukārt dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda – 2,7 miljoni eiro. Līdz ar to kopējais pašvaldības ieņēmumu plāns šim gadam ir 71,4 miljoni eiro.

 

Atbilstoši iedalījumam funkcionālajās kategorijās vispārējiem valdības dienestiem plānotais finansējums 2018.gadam ir 6 483 501 euro, kas ir par 9% vairāk nekā 2017.gadā, sabiedriskās kārtības un drošības izdevumi plānoti 3 441 609 euroapmērā, kas ir par 7.9% vairāk nekā 2017.gadā. Ekonomiskās darbības funkcijas nodrošināšanai plānotais finansējums ir 2 654 651 eurovides aizsardzībai 2 128 936 euro, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 4 600 622 euro. Atpūtai, kultūrai, sporta pasākumiem, muzeju un bibliotēku darbības nodrošināšanai un sabiedrības informēšanai par svarīgiem notikumiem un pasākumiem Jelgavas pilsētā pašvaldības pamatbudžetā paredzēti 7 468 042 euro. Izglītības nozarei plānotais finansējums ir 33 560 161 euro, savukārt veselībai un sociālai aizsardzībai plānotais finansējums ir 4 990 665 euro

 

Pieņemtais budžets paredz Jelgavā turpināt jau pagājušajā gadā aizsāktus projektus – Valsts ģimnāzijas rekonstrukciju, Loka maģistrāles pārbūvi, Pils salas labiekārtošanu un citus. Tiks uzsākti arī jauni nozīmīgu objektu būvdarbi – Vecpilsētas ielas 14 un K.Barona ielas 50 rekonstrukcija, izveidojot Zemgales Restaurācijas centru; Zemgales prospekta 7 pārbūve, kur nākotnē atradīsies bērnu un jauniešu centrs «Junda»; bērnudārza «Sprīdītis» rekonstrukcija; Neretas, Prohorova un Garozas ielas pārbūve; Miera ielas un Aizsargu ielas rekonstrukcija, pārbūvējot tiltu pār Platones upi, u.c. Papildus tam pašvaldība šogad budžetā paredzējusi 920 000 eiro, lai izstrādātu jaunus projektus Eiropas fondu līdzekļu piesaistei.

 

Izglītība ir nozare ar vislielāko ieguldījumu apjomu – 33,5 miljoni eiro jeb 47 procenti no pilsētas kopējā budžeta. Šis gads sākās ar algas pieaugumu pedagogiem. Vienas algas likme ir 710 eiro, Jelgavas pašvaldība pilsētas pedagogiem paredz maksāt 730 eiro par 30 kontaktstundām nedēļā skolās vai 40 darba stundām pirmsskolas izglītības iestādēs. Izglītības sistēmas atlīdzības kopējais fonds pilsētā sasniedz 16,5 miljonus eiro. Savukārt 8,4 miljoni eiro paredzēti izglītības iestāžu pamatlīdzekļu iegādei un remontiem, kur lielākā summa šogad novirzīta Valsts ģimnāzijas rekonstrukcijai – 7,7 miljoni eiro.

Tāpat šogad pieaugs pašvaldības dotācija privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un aukļu pakalpojumu nodrošinātājiem – 2 miljoni eiro. Par katru bērnu, kurš apmeklē privāto bērnudārzu, pilsētas pašvaldība iestādei maksās 200 eiro mēnesī. Tā kā joprojām Jelgavā trūkst vietu nodrošinājuma pašvaldības bērnudārzos, šī gada budžetā ir paredzēts finansējums 100 000 eiro apjomā  jauna bērnudārza projektēšanai.

Šogad turpināsies  Amatu vidusskolas rekonstrukcija, pirmsskolas izglītības iestādes «Sprīdītis» un 2. internātpamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana, Zemgales prospekta 7 pārbūve, kā arī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā par 25 000 eiro paredzēts modernizēt aprīkojumu Konferenču zālē un par 22 0000 eiro nostiprināt ēkas pamatus, kas ļautu pilnvērtīgi izmantot 3. stāvu.

 

Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» kopējais budžets šim gadam ir 5,1 miljons eiro. No tiem ceļu un ielu uzturēšanai – 422 045 eiro, publisko vietu uzturēšanai un atkritumu savākšanai – 989 101 eiro, notekūdeņu apsaimniekošanai – 579 200 eiro, ielu apgaismošanai – 599 490 eiro, pašvaldības teritorijas, mežu un kapsētu apsaimniekošanai, klaiņojošo dzīvnieku likvidācijai – 1 553 158 eiro.

Starp nozīmīgākajiem darbiem, kas paredzēti šogad, ir Meža kapu paplašināšanas 3. kārta, Romas ielas asfaltēšana, luksofora izbūve K.Barona un Pasta ielas krustojumā, Atmodas ielas posma asfaltēšana līdz bērnudārzam «Kāpēcīši», kā arī iebrauktuves un stāvlaukuma rekonstrukcija pie 5. vidusskolas.

 

Sociālās aizsardzības šā gada budžets ir 4,8 miljoni eiro, kas ir par 200 000 eiro vairāk nekā pagājušajā gadā. Būtiskākais, kas šogad mainās sociālā atbalsta jomā, ir pašvaldības pieņemtais lēmums kompensēt pilsētas sabiedriskā transporta biļešu cenas 20 braucieniem mēnesī represētajām personām, ja norēķiniem tiek izmantota Jelgavas pilsētas iedzīvotāja elektroniskā karte. Līdz ar minimālās algas kāpumu pašvaldība jau paaugstinājusi ienākumu slieksni, no kura pašvaldības pabalstus var saņemt trūcīgas un maznodrošinātas personas. Vienlaikus pašvaldība saglabā visus līdzšinējos sociālā atbalsta veidus pilsētā.

Lai īstenotu deinstitucionalizācijas plānu, Jelgavas budžetā paredzēts, ka tiks uzbūvētas trīs grupu mājas, kur katrā ģimeniskai pietuvinātā vidē varēs dzīvot pa 8 bērniem. Pārmaiņas piedzīvos arī pašvaldības īres nams Stacijas ielā 13, kurā plānots izveidot atsevišķus dzīvokļus bez koplietošanas telpām.

Šogad par 20 700 eiro ir audzis pašvaldības atbalsts audžuģimenēm, kopā budžetā veidojot 130 000 eiro.

 

Kultūras jomā šis gads ir zīmīgs ar Latvijas valsts simtgadi un Dziesmu un deju svētkiem. Kopumā plānots, ka pilsētā simtgades pasākumiem tiks izlietoti 100 000 eiro, bet mūsu kolektīvu dalībai Dziesmu un deju svētkos – 150 000 eiro. 

Vēl šogad paredzēts sakārtot kultūras nama lietusūdens novades sistēmu, kā arī daļēji rekonstruēt ēkas fasādi. Savukārt Pasta salā tiks izbūvēts jumts brīvdabas estrādei.

Sporta pasākumu rīkošanai šogad paredzēti 609 435 eiro, bet nozarei kopumā – 1,4 miljoni eiro. Šogad Pasta salā jumts tiks uzbūvēts arī slidotavai, tiek plānots, ka slidotavu varēs izmantot  jau no oktobra.

 

Svētās Trīsvienības baznīcas tornī šogad plānots atjaunot torņa interaktīvās ekspozīcijas. Budžetā 12 000 eiro paredzēti, lai šīm ekspozīcijām izstrādātu skiču projektu. Tāpat tūrisma jomā šogad pilsētā paredzēts papildināt tūrisma norādzīmes gan gājējiem, gan autovadītājiem. Savukārt pilsētas bibliotēkā plānots izbūvēt liftu, lai ēkas augtākajos stāvos ērti varētu nokļūt cilvēki ar kustību traucējumiem. Tāpat rekonstrukcijas darbi paredzēti Miezītes bibliotēkā. Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā šogad paredzēts nomainīt jumtu, kā arī ierīkot videonovērošanas kameras.

 

Sabiedriskajai kārtībai un drošībai pilsētas budžetā kopumā paredzēti 3,4 miljoni eiro. Pašvaldības policijas kopējais budžets šim gadam ir 2 917 771 eiro, savukārt Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs (POIC) strādās ar kopējo budžetu 523 838 eiro.

Pašvaldības policijai šogad paredzēts iegādāties trīs jaunus mikroautobusus izolatorus par kopējo summu 59,6 tūkstoši eiro. Tāpat projekta gaitā pašvaldības policisti būs aprīkoti ar videonovērošanas kamerām.

Līdz ar Sabiedrības integrācijas pārvaldes pārcelšanos uz Skolotāju ielu pagājušajā gadā visu ēku Sarmas ielā 4 savām vajadzībām izmantos POIC. Šīs iestādes darba apjoms ik gadu pieaug, un šobrīd tiek strādāts, lai paplašinātu piedāvātās iespējas iedzīvotājiem, izveidojot vienoto informācijas aprites sistēmu. Tā nodrošinās ātrāku informācijas apriti starp pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām par iedzīvotāju aktualizētiem jautājumiem. Tāpat šogad paredzēts uzlabot POIC interaktīvo karti un mobilo lietotni, kas ļautu iedzīvotājiem vēl ērtāk pieteikumus POIC nosūtīt elektroniskā formā.

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas domes

Sabiedrisko attiecību pārvaldē