-4.7 °C, 0.9 m/s, 90.7 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilnvērtīgāk varēs realizēt jauno dizaineru ieceres
Pilnvērtīgāk varēs realizēt jauno dizaineru ieceres
27/03/2012

Jelgavas pilsētas Jelgavas Mākslas skolā ir iegādāti septiņi stacionārie datori ar speciālām datordizaina un foto programmām, ar kuru palīdzību varēs pilnvērtīgāk realizēt jauniešu idejas dažādu dizaina un lietišķās mākslas priekšmetu izgatavošanā. Aprīkojums ir iegādāts izmantojot Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta „Radošo industriju attīstība Latvijas – Lietuvas pierobežu rajonos” finansējumu.

Jau pagājušā gada nogalē Jelgavas Mākslas skolā tika pabeigti remontdarbi četrās telpās – datorgrafikas kabinetā, grafikas kabinetā un divas telpas, kur skolēni strādā ar dažādiem materiāliem. Darbus veica SIA „ProDev”.
Projekta gaitā realizētais telpu remonts un aprīkojuma iegāde ļauj nodrošināt pilnvērtīgāku apmācības procesu.

Par projektu
Projekta mērķis ir radīt labvēlīgu vidi radošo industriju attīstībai projekta darbības reģionos, palielinot to īpatsvaru Latvijas Lietuvas nacionālajos IKP un sekmējot tautsaimniecību ilgtspēju, veicinot ideju komercializāciju audiovizuālās, multimediju un dizaina nozarēs, to nodrošinot, veidojot pārrobežu sadarbības tīklu un atbalsta infrastruktūru pašvaldībās.

Projekta „Radošo industriju attīstība Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionos” (Creative industries) īstenošanā ir iesaistīti 16 projekta partneri no Latvijas un Lietuvas pierobežas reģioniem. Projekta vadošais partneris – Zemgales plānošanas reģions, projekta partneri – Latgales plānošanas reģions, Liepājas mākslas skola, Jelgavas pilsētas pašvaldība, Kuldīgas novada pašvaldība, Rundāles novada pašvaldība, Ventspils pilsētas dome, Pļaviņu mākslas skola, Ozolnieku pašvaldība, Aizkraukles novada pašvaldība, Kurzemes plānošanas reģions, Šauļu reģiona attīstības aģentūra, Klaipēdas Universitāte, Rokiškis jauniešu centrs, Birstonas pašvaldība, Visaginas bērnu centrs.

Projekta kopējais budžets 1 189 592,00 EUR t.sk. Jelgavas pilsētas pašvaldības projekta budžeta daļa ir 100 064,00 EUR no kuriem 85 054,40 EUR līdzfinansē ERAF un 15 009,60 EUR līdzfinansē pašvaldība.
 

Informāciju sagatavoja
Līga Klismeta
Preses sekretāre
Tel. 63005558

www.jelgava.lv