19.9 °C, 1.8 m/s, 84.6 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPils salā – talka
Pils salā – talka
13/10/2006

Sestdien, 14.oktobrī plkst. 10:00 Pils salā Jelgavas Domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš piedalīsies palieņu pļavas atjaunošanas talkā, ko organizē Latvijas Dabas fonds projekta “Palieņu pļavu atjaunošana” ietvaros.

Jelgavas centrā esošā Pils sala ir dabas vērtībām bagāta un unikāla vieta Eiropas mērogā. Lai saglabātu dabas vērtības un ainavu, nepieciešams attīrīt pļavas no krūmiem. Talka domāta visiem, kuri vēlas aktīvi pavadīt brīvdienu un ar savu darbu dot ieguldījumu dabas daudzveidības saglabāšanai Latvijā.

Talkas organizatori interesentus aicina līdz plkst. 10:00 pulcēties automašīnu stāvlaukumā aiz Jelgavas pils, lai plkst. 10:00 varētu piedalīties talkas atklāšanā un darāmo darbu plānošanā. Teritorijas kopšana turpināsies līdz 16:00.

Talcinieki tiks nodrošināti ar nepieciešamo ekipējumu krūmu ciršanai, darba cimdiem un bezmaksas pusdienām, ko sagatavot palīdzēs “Jelgavas baltie krekli”.

Organizatori talciniekus lūdz ierasties ērtā, darbam un laika apstākļiem piemērotā apģērbā.

Pilssala aizņem lielāko teritoriju dabas liegumā „Lielupes palienes pļavas”. Dabas liegums šeit pastāv jau kopš 1999. gada un vieta atzīta arī par NATURA 2000 Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamu dabas teritoriju.
Dabas liegums veidots, lai saglabātu dabiskās pļavas Lielupes krastos. Aizsargātās pļavas ir izcila retu tārtiņveidīgo putnu – melnās puskuitalas, pļavas tilbītes un gugatņa ligzdošanas vieta, kā arī pļavās konstatēts augsts ligzdojošo griežu blīvums. Pavasaros pārplūstošās Lielupes pļavas ir nozīmīga migrējošo ūdensputnu atpūtas vieta. Teritorija ir unikāla ar iekļaušanos pilsētvides ainavā, kaut arī pēdējos gados degradējusies, aizaugot ar krūmiem.

Palieņu pļavu atjaunošanas darbi un dabas aizsardzības plāna izstrāde norit Latvijas Dabas fonda īstenotā LIFE-Daba projekta „Palieņu pļavu atjaunošana” ietvaros. Jelgavas Dome ir šī projekta sadarbības partneris. Krūmu ciršana nodrošinās pļavu atjaunošanu un veicinās turpmāku apsaimniekošanu. Veicamie darbi notiek saskaņā ar dabas aizsardzības plānu, tie saskaņoti ar Jelgavas pilsētas Domi un Reģionālo vides pārvaldi.

Plašāka informācija: Andris Klepers, projekta „Palieņu pļavu atjaunošana” sabiedrisko lietu koordinators
E-pasts: ; Tālrunis: 29419818
www.ldf.lv

Informāciju sagatavoja
Jelgavas pašvaldības sabiedrisko attiecību sektora speciāliste
Laura Majore