24.2 °C, 1.9 m/s, 72.7 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaPilsētā pieslēdz apkuri
Pilsētā pieslēdz apkuri
11/10/2023

Jelgavā līdz 11. oktobrim apkure pieslēgta jau 160 ēkām – 132 no kopumā 510 dzīvojamām mājām un 28 sabiedriskajām ēkām. Uzņēmums “Gren Jelgava” ir saņēmis iesniegumus no pārvaldniekiem ar lūgumu apkuri pieslēgt vēl 130 ēkām.

SIA “Gren Jelgava” valdes priekšsēdētājs un klientu apkalpošanas vadītājs Gundars Pētersons stāsta: “Laiks, kad dzīvojamām mājām un citām ēkām Jelgavā pieslēdz apkuri, ir atkarīgs no dzīvokļu īpašnieku vai ēkas īpašnieku vēlmēm un vajadzībām pēc ikdienas komforta, kā arī no ēkas energoefektivitātes. Vienota ēku pieslēgšana centralizētajai siltumapgādei Jelgavā nepastāv jau gadus desmit. Visās daudzdzīvokļu mājās, kas izmanto centralizētās siltumapgādes pakalpojumu, ir uzstādīti automātiskie individuālie siltumpunkti. Tajos var ieregulēt vēlamo temperatūru, pie kādas apkure ēkā vai nu automātiski ieslēdzas, vai izslēdzas, un apkures pilnīga pieslēgšana un atslēgšana vairs nav nepieciešama.”

Jelgavā apkures pieslēgšanas kārtība, ja tā vasarā bijusi atslēgta, nav mainījusies: dzīvokļu īpašnieki ar kopīgu lēmumu un rakstisku iesniegumu (vai dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona ar iesniegumu) vēršas pie savas mājas pārvaldnieka ar lūgumu pieslēgt mājai apkuri. Pārvaldnieks pārliecinās, ka ēka tehniski tam ir gatava – ēkā nenotiek ar iekšējās apkures sistēmu saistīti remontdarbi –, un informē par šo lēmumu siltumapgādes uzņēmumu “Gren”.

Apkures pieslēgšana mājai notiek pēc iepriekšējā apkures sezonā iedzīvotāju nolemtā un apstiprinātā apkures temperatūras režīma, izņemot gadījumus, kad šai apkures sezonai ir norādīts jauns temperatūras režīms. Ja mājas iedzīvotāji izvēlas dažādus apkures režīmus dienas un nakts stundās, tad “Gren” siltumtehniķi mājas siltumpunkta iekārtā ieregulē šādus parametrus.

Lai risinātu visus ar centralizētās siltumapgādes pakalpojumu saistītos jautājumus vai ja rodas grūtības norēķināties par patērēto siltumu, uzņēmums aicina klientus sazināties ar Klientu apkalpošanas centru Jelgavā pa tālruni 63007055 vai e-pastu klienti.jelgava@gren.com.

Jāpiebilst, ka šobrīd siltumenerģijas gala tarifs klientiem Jelgavā ir 72,39 eiro/MWh (bez PVN).

“Gren Jelgava” informē, ka, gatavojoties apkures sezonai, vasarā veiktas hidrauliskās pārbaudes septiņos siltumtīklu posmos – to kopgarums ir 14 kilometri jeb 17 procenti no kopējiem siltumtīkliem, kas ir 79,5 kilometrus gari. Tāpat uzņēmums norāda, ka šogad noslēgti deviņi jauni līgumi par siltumenerģijas piegādi par kopējo jaudu 4,14 MWh.

Jāatgādina, ka no 1. oktobra SIA “Gren Jelgava” daudzdzīvokļu ēku klientiem par 0,32 eiro paaugstinājusi maksu par tiešo norēķinu pakalpojumu ar drukāta papīra rēķina sagatavošanu un piegādi – tā ir 1,59 eiro (bez PVN). Maksas izmaiņas ir saistītas ar rēķinu drukāšanas un piegādes dzīvokļu īpašniekiem izmaksu pieaugumu no pakalpojumu sniedzējiem. Kā uzsver uzņēmumā, izmaiņas attiecas tikai uz tiem klientiem, kuri saņem drukātus rēķinus papīra formātā. Maksa tiešo norēķinu pakalpojumam ar elektroniski piegādātu rēķinu e-pastā vai “Gren” klientu portālā, kas ietver maksu par datubāzes uzturēšanu, maksas sadalījumu un elektroniskā rēķina sagatavošanu, nemainās un saglabāsies līdzšinējā apmērā – 1,27 eiro (bez PVN).