26.3 °C, 3.2 m/s, 38.9 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaPilsētā sākta pavasara uzkopšana
Pilsētā sākta pavasara uzkopšana
25/02/2022

Pavasarī, sniegam nokūstot, pilsētas zaļajās zonās, ielu nomalēs, grāvjos un krūmu stādījumos nereti paveras nepatīkams skats – sadzīves atkritumi un dzīvnieku ekskrementi. Šonedēļ pilsētā sākta pavasara uzkopšana – tiek savākti vējā nokritušie zari, atkritumi un dzīvnieku ekskrementi, ko iepriekš nosedza sniegs. Arī iedzīvotāji aicināti iesaistīties pilsētas sakopšanā, sakārtojot saviem privātīpašumiem piegulošās teritorijas, kā to nosaka pašvaldības saistošie noteikumi, un būt atbildīgiem – atkritumus izmest tiem paredzētās vietās un savākt sava mājdzīvnieka izkārnījumus.

 

Pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” informē, ka atkritumu savākšanā iesaistīti SIA “Kulk” sētnieki, kā arī izveidota brigāde atkritumu savākšanai ielu malās, kur ikdienā sētnieki nestrādā. Tāpat pilsētas sakopšanā iesaistīti seši algotu pagaidu sabiedrisko darbu veicēji, kas strādā saskaņā ar vienošanos ar Nodarbinātības valsts aģentūru.

 

Sētnieki pakāpeniski sakopj visas pilsētas zaļās zonas – tiek vākti zari, koku lapas, sadzīves atkritumi. Tāpat “Pilsētsaimniecība” organizē atkritumu vākšanu pilsētas ielu brauktuvju malās, zaļajās zonās un grāvjos, un SIA “Kulk” brigāde šos darbus jau veikusi Lietuvas šosejas malās – četru stundu laikā tur savākti 80 kilogrami atkritumu.

 

“Pilsētsaimniecībā” norāda, ka ielas sadalītas trīs grupās pēc ielas klases, satiksmes un gājēju intensitātes. Kā pirmajās atkritumi tiek savākti Lietuvas šosejā, Dobeles šosejā, Lielajā ielā, Rīgas ielā, Loka maģistrālē, Kalnciema ceļā un citās līdzīgas nozīmes ielās. Nākamajā ielu grupā iekļauta, piemēram, Satiksmes iela, Dobeles iela, Uzvaras iela, Tērvetes iela no Rūpniecības ielas līdz Raiņa ielai. Savukārt trešajā grupā iekļauta 4. līnija, Meiju ceļš, Vecpilsētas iela, Aspazijas iela, Ruļļu iela, Viskaļu iela, Romas iela un citas līdzīgas nozīmes ielas.

 

Tāpat šobrīd tiek apzinātas zaļās zonas, kas bojātas pēc ietvju mehanizētās attīrīšanas no sniega, un arī tās secīgi tiks līdzinātas un sakārtotas. “Pilsētsaimniecībā” tiek apkopotas arī ietves, kur jāsavāc smilts/grants pēc ietvju kaisīšanas ziemas periodā. Taču jāuzsver, ka šiem darbiem ir nepieciešams pastāvīgi sauss laiks.

 

 

Arī šis pavasaris apliecina, ka viena no būtiskām problēmām pilsētā ir suņu saimnieku bezatbildīgā attieksme – ne visi, dodoties ikdienas pastaigā ar savu mīluli, savāc ekskrementus, lai gan tas apdzīvotās vietās ir suņu saimnieku pienākums un par šo noteikumu neievērošanu var saukt pie atbildības. Šobrīd pilsētā ir uzstādītas 42 dzīvnieku ekskrementu urnas, kuras apsaimnieko gan “Pilsētsaimniecība”, gan SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”. Pilsētā izvietoto ekskrementu urnu plāns pieejams mājaslapā www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā “Mājas dzīvnieku ekskrementu urnas pilsētā”. Jāpiebilst, ka šīs urnas tiek iztukšotas sešas reizes nedēļā, nepieciešamības gadījumā arī izmazgātas. Ja speciālās urnas nav pieejamas, ekskrementus var izmest nešķiroto sadzīves atkritumu konteinerā. “Pilsētsaimniecība” saka paldies tiem suņu saimniekiem, kuri rīkojas atbildīgi.

 

Suņu un citu mājdzīvnieku saimnieki un ikviens iedzīvotājs aicināts izturēties atbildīgi un palīdzēt uzturēt tīru un drošu vidi, lai ikvienam mūsu pilsētā būtu patīkami pavadīt laiku.

 

Joprojām aktuāla problēma ir atkritumu atstāšana autobusu pieturvietās un citviet pilsētā. “Pilsētsaimniecība” aicina iedzīvotājus legāli utilizēt savus atkritumus, tos šķirot un nodot atbilstoši atkritumu veidam tam paredzētajās vietās.

 

Pilsētas infrastruktūras uzturēšanā un vides sakārtošanā ļoti būtiska loma ir arī privāto teritoriju īpašniekiem. Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas saistošajiem noteikumiem “Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana un inženierbūvju uzturēšana” gan juridiskas, gan fiziskas personas ir atbildīgas par savam privātīpašumam piegulošo teritoriju sakopšanu – zāliena pļaušanu, atkritumu savākšanu, grāvju, caurteku un publiskā lietošanā esošo ietvju (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas) uzturēšanu līdz brauktuves malai, tostarp nokritušo lapu savākšanu. Fiziskām personām privātīpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās ietves jāuztur līdz pieciem metriem, bet juridiskām personām – līdz 10 metriem no zemesgabala robežas.

 

Rūpēs par kopējo pilsētas tīrību “Pilsētsaimniecība” aicina iedzīvotājus jau šobrīd sakopt savam īpašumam piegulošās teritorijas, savācot atkritumus un lapas. Jāpiebilst, ka daudzviet pilsētā rudenī nesavāktās lapas aizsprosto caurtekas, kā dēļ applūst grāvji un blakus teritorijas. “Aicinām katru iedzīvotāju rūpēties par pilsētvidi, lai pašvaldībai finansējums nav jānovirza iedzīvotāju radīto atkritumu savākšanai. Tikai kopīgiem spēkiem varam sakārtot un uzturēt kārtībā visu pilsētu. Privātīpašnieku iesaistīšanās pilsētas infrastruktūras uzturēšanā ir ļoti nozīmīga,” tā iestāde.

 

 

Foto: Jelgava.lv, SIA “Kulk”

 

Informācija: “Pilsētsaimniecība”