16 °C, 4.1 m/s, 62.6 %

Pilsēta

Sākumlapa JaunumiPilsētaBioloģisko atkritumu šķirošana ir obligāta – kā sākt šķirot, un kādi nosacījumi jāievēro
Bioloģisko atkritumu šķirošana ir obligāta – kā sākt šķirot, un kādi nosacījumi jāievēro
19/02/2024

Apstiprināti jauni saistošie noteikumi – “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības sadzīves atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi” –, kas nosaka kārtību, kādā pilsētā tiek apsaimniekoti sadzīves atkritumi. Būtiskākās izmaiņas – visiem atkritumu radītājiem ir jāiesaistās bioloģisko atkritumu šķirošanā.

Noteikumi ir izstrādāti, ņemot vērā izmaiņas atkritumu apsaimniekošanu regulējošajos normatīvajos aktos, kā arī to, ka ir noteiks jauns – Viduslatvijas – atkritumu apsaimniekošanas reģions. Tāpat saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.712 pašvaldībai ir jānodrošina, ka bioloģiskie atkritumi ir vai nu atdalīti un pārstrādāti rašanās vietā (kompostēti), vai savākti dalīti un nav sajaukti ar citiem atkritumu veidiem.

Atkritumu apsaimniekotājs – pilnsabiedrība “JKP” – klientiem nodrošina bioloģisko atkritumu izvešanu, un saistošajos noteikumos paredzēts arī bioloģisko atkritumu jeb brūno konteineru izvešanas biežums.

 

Jāpiebilst, ka bioloģisko atkritumu izvešana iedzīvotājiem ir maksas pakalpojums. Kā to nosaka valstī pieņemtais Atkritumu apsaimniekošanas likums, bioloģisko atkritumu konteineru izvešanas maksa ir 60 procentu apmērā no atkritumu apsaimniekošanas tarifa pilsētā.

 

Taču vienlaikus bioloģiskos atkritumus iedzīvotāji var kompostēt savā īpašumā, ja tas nerada draudus cilvēku drošībai un veselībai, videi, kā ar citu personu mantai. Lai apliecinātu, ka īpašumā bioloģiskie atkritumi tiek kompostēti, pilnsabiedrībai “JKP” ir jāiesniedz apliecinājums, kurā norāda īpašuma adresi, plānoto komposta apjomu kubikmetros gadā, kā arī jāpievieno kompostēšanas vietas foto. Tā tiks apliecināts, ka mājsaimniecība ir iesaistījusies bioloģisko atkritumu dalītā vākšanā.

Lai mudinātu šķirot atkritumus, iedzīvotāji, kuri iesaistīsies atkritumu šķirošanā – noslēgs līgumu un nodrošinās, ka īpašumā atkritumi tiek šķiroti un tādi atkritumi kā plastmasas, papīra, metāla, stikla iepakojums un bioloģiskie atkritumi tiek savākti dalīti vai kompostēti –, varēs divreiz retāk nekā noteikts izvest nešķirotos sadzīves atkritumus.

 

Tāpat saistošie noteikumi gan atkritumu apsaimniekotājam, gan atkritumu radītājiem paredz virkni citu nosacījumu, kas ir jāievēro,  – prasības atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai, minimālo atkritumu savākšanas biežumu, prasības liela izmēra atkritumu, sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus iepazīties ar jaunajiem saistošajiem noteikumiem “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības sadzīves atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi”, tajos noteikto kārtību, kādā notiek bioloģisko atkritumu apsaimniekošana pilsētā, un sākt bioloģisko atkritumu šķirošanu.