24.4 °C, 2.5 m/s, 49 %

Foto: “Pilsētsaimniecība”

Sākumlapa JaunumiPilsētaIztīrīti pilsētas infrastruktūrai nozīmīgi grāvji Būriņu mežā un Līgotāju ielā
Iztīrīti pilsētas infrastruktūrai nozīmīgi grāvji Būriņu mežā un Līgotāju ielā
27/10/2023

Lai uzlabotu ūdens novadi no piegulošajiem zemes īpašumiem un mežiem, oktobrī no piesērējuma attīrīta Būriņu meža grāvja gultne 480 metru garā posmā. Tāpat iztīrīti grāvji un nomainītas bojātās caurtekas Līgotāju ielas posmā no Staļģenes ielas līdz Lielupes palienes pļavai.

No Būriņu meža grāvja gultnes iztīrīti saneši, apaugums un grāvī sabērtie būvgruži, novāktas arī piebūves laipas, caurules, kas bija izbūvētas pie grāvja un tādējādi deformēja gultnes profilu un samazināja grāvja šķērsgriezumu. Grāvis ir nozīmīgs elements mazo ielu notekgrāvju sistēmā, kas iesaistās ūdens novadīšanā no tuvākajām teritorijām, bet piesērējums un grāvja gultnes deformācija traucē ūdens novadīšanu.

Savukārt Līgotāju ielas posmā grāvju piesērējums izraisīja brauktuves pārmitrinājumu un applūdināja to, savukārt regulāra pārmitrināšana bojāja brauktuves segumu.